Headerafbeelding

Grensoverschrijdend gedrag voorkomen: Netflix-documentaire Boy Scouts of America

Vanaf 6 september 2023 is in de Netflix-documentaire ‘Scouts Honor: the Secret Files of the Boy Scouts of America’’ te zien dat meer dan 82.000 misbruikclaims zijn ingediend tegen voormalig scoutsleiders. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Pijnlijk om te zien hoeveel leed is veroorzaakt en onaanvaardbaar dat de dossiers jarenlang in de doofpot zijn gestopt. Scouting staat voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en daar hoort seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag absoluut niet bij.

Wat doen we binnen Scouting om misbruik te voorkomen?

Sinds de jaren ’80 hebben we binnen de vereniging een actief beleid om een sociaal veilige omgeving te creëren voor jouw jeugdleden en vrijwilligers. Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Dit geldt niet alleen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook bijvoorbeeld voor pesten, verduistering en groepsdruk.

Hier in Nederland moet je als Scoutingvrijwilliger elke drie jaar een VOG inleveren. Daarnaast maak je sociale veiligheid bespreekbaar in je groep, om een cultuur te creëren waar je elkaar kunt aanspreken op gedrag en het vier-ogenprincipe toepast. Als het mis gaat, treedt het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ in werking om slachtoffers op te vangen en op te treden ten aanzien van de daders. Indien nodig wordt samengewerkt met politie en Openbaar Ministerie.

Hoe kan ik (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken binnen mijn groep?

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vrijwilligers in je groep. Óók als er niets aan de hand is, of lijkt te zijn. Praat binnen je speltak, bestuur, teamleiding en vrijwilligers over sociale veiligheid. Door te praten over sociale veiligheid zorg je er voor dat het onderwerp meer gaat leven. Hierdoor wordt het ook makkelijker om ongewenste situaties in de toekomst te bespreken. Zorg altijd voor een veilige omgeving waarin met respect voor elkaar wordt gereageerd. Er zijn verschillende werkvormen en methoden beschikbaar om met explorers, roverscouts, leiding en bestuur te doen.