Headerafbeelding

Reactie op Netflix-documentaire Boy Scouts of America

Vanaf 6 september 2023 is in de Netflix-documentaire ‘Scouts Honor: the Secret Files of the Boy Scouts of America’ te zien dat meer dan 82.000 misbruikclaims zijn ingediend tegen voormalig scoutsleiders. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Het is pijnlijk om te zien hoeveel leed is veroorzaakt en het is onaanvaardbaar dat de dossiers jarenlang in de doofpot zijn gestopt. Scouting staat voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en daar hoort seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag absoluut niet bij.

Situatie in Nederland

In de archieven van Scouting Nederland zijn geen dossiers over misbruik in deze ernst en mate aanwezig en er zijn geen dossiers in de doofpot gestopt. Incidenteel komt er bij Scouting Nederland wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. Dat kan gaan om het stiekem maken van beeldmateriaal of aanraking op een ongewenste plek. We zien dat er in de 1000 Scoutinggroepen en de evenementen waar duizenden kinderen en jongeren bij elkaar komen, gemiddeld 2 x per jaar een situatie van grensoverschrijdend gedrag voorkomt waarbij de dader justitieel vervolgd wordt. Dat kan gaan om een greep in de kas tot grensoverschrijdend gedrag, maar dus niet in de ernst die we zien in de documentaire.

Hoe kan het dat er in Amerika zoveel aan het licht is gebracht?

Het misbruik dat in beeld is gebracht in de documentaire speelde vooral in het verleden. Je zag dit toen ook breder in de maatschappij bij kerken, scholen of andere gemeenschappen. In de loop der jaren zijn maatregelen om misbruik te voorkomen enorm aangescherpt, wereldwijd en zeker ook in Amerika en Scouting in Amerika. Bij Scouting Nederland durven we zelfs wel te stellen dat we voorop lopen als het gaat om maatregelen op het gebied van voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet Scouting Nederland eraan om misbruik te voorkomen?

Sinds de jaren ’80 voeren we een actief beleid om een veilige omgeving te creëren voor onze jeugdleden en vrijwilligers. Hier in Nederland moet iedere Scoutingvrijwilliger elke drie jaar een VOG inleveren. Daarnaast maken we sociale veiligheid bespreekbaar in de groepen, om een cultuur te creëren waar vrijwilligers elkaar kunnen aanspreken op gedrag en het vier-ogen principe toe te passen. Als het mis gaat, treedt het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ in werking om slachtoffers op te vangen en op te treden ten aanzien van de daders. Indien nodig wordt samengewerkt met politie en Openbaar Ministerie.