Headerafbeelding

Goede voornemens voor 2021: je bestuurskracht versterken!

Het nieuwe jaar is begonnen en in heel Nederland proberen mensen zich te houden aan de goede voornemens die ze hebben gemaakt. Heb jij al nagedacht over jouw goede voornemens voor Scouting? Denk daarbij ook eens aan je bestuur! De bestuurskracht van het groepsbestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep. Een goed draaiende groep heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van ze wordt verwacht. Het traject Bestuursontwikkeling biedt groeps- en regiobesturen de mogelijkheid om - samen met andere besturen - hun bestuurskracht te vergroten. Een uitdagend voornemen voor 2021!

Wat is het traject Bestuursontwikkeling?

In een traject Bestuursontwikkeling gaan groepsbesturen vier dagdelen (verspreid over een half jaar) aan de slag, om door te groeien naar STER(ke)-besturen. Vier tot zes besturen in de regio sparren gezamenlijk over hun specifieke rol, taken en verantwoordelijkheden aan de hand van praktische en actuele thema’s. Best practices en intervisie zorgen voor inspirerende verdieping.

De besturen kiezen steeds eigen actiepunten om hun bestuurskracht te ontwikkelen. De band tussen regio- en groepsbesturen versterkt tijdens het programma. Dit traject is nuttig voor groepsbesturen met veel nieuwe leden, maar ook voor bestaande besturen die hun bestuurskwaliteit willen bezien en naar de toekomst willen kijken.

Deze besturen gingen je voor!

Eric.jpg

‘Waarom doe je als bestuur mee aan zo’n traject? Je doet toch als bestuur je best en alles loopt toch redelijk oke? Ik heb ons bestuur aangemeld omdat ik vind dat je ook als bestuur nooit uitgeleerd bent. We vinden het allemaal normaal dat de leidinggevenden van onze groep meedoen aan Scouting Academy, maar hebben we als bestuursleden niets meer te leren dan? Iedere avond was in een clubhuis van een van de deelnemende groepen. Een leuke ervaring; zo leer je de andere groepen om je heen eindelijk eens kennen. Elke avond had een eigen thema. Een algemene avond over wie ben je, hoe zit je bestuur in elkaar, wat zijn er allemaal voor taken en rollen en hoe kleed je die in. Een avond over structuur. Een avond over de cultuur binnen je groep: hoe doen jullie dingen en ook weer: waarom doe je ze zo? Al met al komen er serieuze onderwerpen langs die je als bestuur eens in een spiegel laten kijken. En dat kan, naar mijn mening, geen kwaad. Maar een hoop zaken zul je herkennen en dan besef je dat je het als bestuur eigenlijk best goed doet. En die krenten in de pap die je nog niet gevonden had: kijk, daar zijn ze, je hoeft ze alleen maar op te pakken. Dit traject heeft ons bewust gemaakt en we hebben weer voer voor de komende periode. Wat mij betreft dus zeker een aanrader voor alle andere besturen. Go for it!’
Eric, groepsbegeleider Scouting Franciscus Lodewijk, Schiedam

Annette.jpg

‘Als “amateurbestuur” wilden we ons graag professioneel ontwikkelen. Het was inspirerend om samen met andere besturen bezig te zijn met het beter maken van ons bestuur en daarmee onze Scoutingvereniging. Het was fijn om te merken dat we het eigenlijk niet eens slecht deden. De avonden waren afwisselend, gezellig en leerzaam. De belangrijkste aspecten van het besturen kwamen aan bod, zowel de rollen binnen het bestuur als inhoudelijke uitdagingen. Het was praktisch en bruikbaar. We hebben er veel aan gehad voor nu, maar ook voor de toekomst!’
Annette, groepsbegeleider Scouting Puttershoek

ElianneRGB.jpg

‘De kracht van Bestuursontwikkeling is dat het mij als bestuurslid uitdaagde om een pas op de plaats te maken en te reflecteren op wat we als bestuur doen en welke rol iedereen hierin heeft. Het leidde voor ons als bestuur tot verdieping, in waar we aandacht aan schenken en hoe we dat doen. Ook over de samenstelling van het bestuur. We maken gericht gebruik van de methodiek van STER-besturen bij de samenstelling van ons bestuur, bestuursevaluatie of als we op zoek gaan naar versterking. We communiceren er nu over naar onze speltakteams en laten zo zien dat deskundigheidsbevordering iets is van alle lagen in de organisatie en waar we het belang van uitdragen. Het traject en de bestuurscafe’s bieden ons de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-bestuurders. Het gaat over de inhoud van besturen en dat helpt bij actuele vragen en ontwikkelingen in de groep. We hebben er plezier in om steeds scherp te blijven en te ervaren dat we als team in staat zijn om in aansluiting met de leiding en andere vrijwilligers, op een betrokken manier de groep te draaien. Het is stimulerend om, - in uitwisseling met andere besturen - ‘te zien waar we staan’. We leren aan elkaar en van elkaar. Cruciaal voor ons, een goed bestuur is belangrijk is voor goed functionerende leiding. En de leiding vormt de ruggengraat van je groep!’
Elianne, bestuurslid Scouting Die Wiltgraeff, Wageningen

Ook meedoen?

Wil jij jouw bestuurskracht vergroten en je bestuur versterken voor de toekomst? Doe dan mee aan een traject Bestuursontwikkeling! Informeer bij je regiobestuur naar de mogelijkheden of mail naar sterbesturen@scouting.nl.