Headerafbeelding

Geen Scout-In23

Het landelijk bestuur van Scouting Nederland heeft helaas moeten besluiten om Scout-In23 niet door te laten gaan. We vinden het jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen en begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is, voor zowel deelnemers als terugkerende vrijwilligers van Scout-In. Uit vooronderzoek blijkt dat het echter niet haalbaar lijkt om Scout-In23 de komende periode op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren. De redenen hiervoor zijn:

  • We zijn in 2021 gestart met kwartiermakers om een nieuwe opzet te bedenken voor Scout-In, maar de evaluatie van Nawaka heeft ons geleerd dat een andere ondersteuningsstructuur noodzakelijk is om een dergelijk grootschalig evenement als Scout-In goed te organiseren.
  • Het is nog niet duidelijk wat de kosten zijn voor het organiseren van grootschalige evenementen met gedeeltelijke inzet van externe partners. Ook zijn de kosten in het algemeen door inflatie fors gestegen. Het kost tijd om een begroting en deelnemersprijs te berekenen die geen grote financiële risico's voor de vereniging met zich meebrengt maar wel betaalbaar is voor deelnemers;
  • De tijd die er nog is om de Scout-In23 in september te kunnen organiseren is erg krap, het is daardoor onzeker of we een groot evenement met voldoende kwaliteit kunnen neerzetten. Doorschuiven naar 2024 is niet de oplossing, omdat veel Scoutingregio's van oudsher hun eigen Scout-In-achtige evenement in de 'niet-Scout-In-jaren' hebben staan.

We bereiden ons op dit moment voor om in de toekomst klaar te zijn voor grootschalige landelijke evenementen waar scouts elkaar kunnen ontmoeten en die we met elkaar organiseren. We hebben alle vrijwilligers daarbij hard nodig, we doen dan ook graag binnenkort een beroep op jou om weer samen te gaan bouwen. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. De eerstvolgende Scout-In staat nu gepland voor september 2025. Het besluit om Scout-In niet door te laten gaan staat los van de bouw van een nieuw hoofdkantoor op Scoutinglandgoed Zeewolde, waarover je in het artikel Nieuw hoofdkantoor voor Scouting Nederland meer kunt lezen.

Heb je vragen? Mail naar info@scouting.nl.