Headerafbeelding

Een Zilveren Wolf voor Hans van Oosten

Op 12 december 2020 ontving vrijwilliger Hans van Oosten een Zilveren Wolf. Hans heeft er mede voor gezorgd dat het onderwerp 'sociale veiligheid' op de agenda staat van de landelijke vereniging èn bij groepen en regio's. Zijn inzet draagt eraan bij dat Scouting een veilige omgeving biedt aan kinderen en jongeren, zodat zij zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Het is de tweede keer dat dit waarderingsteken is uitgereikt.

Sociale veiligheid op de agenda

Hans heeft er mede voor gezorgd dat het onderwerp 'sociale veiligheid' op de agenda staat van de landelijke vereniging èn bij groepen en regio's. Het belang van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt inmiddels breed onderkend, het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag en de brochure Rouw en Verdriet worden door de vereniging gebruikt en bij calamiteiten wordt hulp en advies ingewonnen van de ondersteuning van het Landelijk Opvang Team.

Mede door de inzet van Hans loopt Scouting Nederland landelijk gezien voorop op dit onderwerp. We werken nauw samen met andere verenigingen en stichtingen waaronder NOC*NSF, NOV en Movisie binnen het project 'In Veilige Handen', en zijn een serieuze gesprekspartner van de overheid in de driehoek Burgemeester, Openbaar Ministerie en Politie. De inhoudelijke expertise en professionele aanpak van Hans spelen hierbij een grote rol. De inzet van Hans draagt eraan bij dat Scouting een veilige omgeving biedt aan kinderen en jongeren, zodat zij zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel.

Hans is een ware scout die ten alle tijden paraat staat om een ander scout te helpen wanneer het nodig is. En zoals zijn vaste samenwerkingspartner Dolinde noemt: "Vastroesten is een term die niet passend is bij Hans, Hans is gemaakt uit RVS."

Door de jaren heen

Hans is in september 1957 als zeeverkenner begonnen bij Scouting Arrowe in Bussum en is sindsdien lid van onze vereniging. Hij heeft diverse functies bekleed, waaronder leiding bij Scouting Arrowe, trainer op districtsniveau, als voorzitter van het team Landelijke Ledenactiviteiten, groepsvoorzitter bij Scouting Jan van Hoof in Nieuwegein en als actief vrijwilliger bij diverse landelijke ledenactiviteiten, waaronder World Scout Jamboree in 1995 in Nederland en Scout-In.

Sinds 2001 is Hans actief als vrijwillig projectcoördinator 'In Veilige Handen' op het landelijk servicecentrum, lid van het Landelijk Opvang Team (LOT) en vertrouwenspersoon bij Scouting Vreeswijk. Ook buiten Scouting zette hij zich jarenlang actief in om slachtoffers van misdrijven of ongevallen met hulp bij te staan als vrijwilliger bij Slachtofferhulp.

Zilveren Wolf

De Zilveren Wolf kan aangevraagd (en uitgereikt) worden voor scouts die o.a. minimaal twintig jaar actief geweest zijn in één of meerdere functies binnen Scouting en zorg dragen voor vernieuwing binnen de vereniging en/of verbetering (van de kwaliteit) van het Scoutingspel. De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor borging van de continuïteit van de organisatieonderdelen waarbij hij/zij betrokken is en is organisator van landelijke of internationale activiteiten of levert op andere vergelijkbare wijze een substantiële bijdrage aan de landelijke organisatie. Hans is de tweede decorandus, Marjolein Sluijters mocht in 2019 de Zilveren Wolf in ontvangst nemen. Lees hier meer over de Zilveren Wolf en andere waarderingstekens: Waarderingstekens.