Headerafbeelding

De kracht van internationale Scoutingbijeenkomsten

Fedde Boersma, de directeur van Scouting Nederland, speelt een belangrijke rol in het verbinden van de Nederlandse scouts met de internationale Scoutinggemeenschap. Als vertegenwoordiger van Nederland sluit hij regelmatig aan bij diverse conferenties, zowel binnen als buiten de Scoutingwereld. Deze bijeenkomsten dienen niet alleen om Nederland op de hoogte te houden van internationale ontwikkelingen, maar ook om waardevolle inzichten en samenwerkingen te verbeteren. Maar wat leveren deze conferenties eigenlijk op?

Een Europese conferentie in Engeland

Afgelopen februari vond er een Europese conferentie plaats in Gilwell Park, Engeland. Dit was een bijeenkomst van alle Europese directeuren en voorzitters van Scoutingorganisaties. Vanuit Scouting Nederland reisden Fedde en voorzitter Jaap Boot af naar deze conferentie. De bijeenkomst duurde twee dagen, waarin diverse actuele thema’s in de Europese landen werden besproken.

Uit de gesprekken met elkaar bleek dat veel landen tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen. Onderwerpen zoals mentale gezondheid als gevolg van de samenleving van deze tijd, het inzetten van duurzaamheid en het omgaan met ledenontwikkeling, kwamen vaak aan bod. Naast deze discussies was er ook ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Toch verschilt Nederland in sommige opzichten van andere landen. Bij ons heeft de coronapandemie een positief effect gehad. We zijn sterker geworden in belangenbehartiging, jongeren zijn er sterker uitgekomen en de ledengroei is toegenomen. In veel andere landen was dat helaas niet het geval.

Is er een doel?

De conferenties hebben geen bijzonder doel, maar bieden een waardevolle momenten. "Het is goed om je collega’s uit het buitenland te ontmoeten en elkaar te kunnen spreken over waar je staat," zegt Fedde. Hij vergelijkt het met het kennen van de groepen uit je gemeente of regio en het onderhouden van die contacten. De laatste bijeenkomst van directeuren en voorzitters vond plaats vóór de coronapandemie. Daarom was deze recente conferentie een uitstekend moment om relaties verder op te bouwen en het netwerk te versterken.

Erasmus+

Naast de bijeenkomst in Engeland vond er ook een conferentie plaats in Helsinki, georganiseerd met het oog op het Europese Erasmus+ programma. Het Erasmus+ programma ondersteunt de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland. Tijdens de bijeenkomst werd er gekeken naar: wat is de waarde van dit programma en wat is het effect van leren op Europees niveau?

Uit de gesprekken met de aanwezigen uit verschillende landen bleek dat jeugdbewegingen vaak niet voldoende worden opgemerkt. Als jeugdorganisatie zouden we ons meer moeten laten zien en onze waarde duidelijker meegeven. Scouting draagt bij aan de ontwikkeling van jonge mensen, waar iedereen zichzelf kan zijn.

Er zijn helaas Scoutinggroepen die ervaren dat ze niet worden gezien. Daarom benadrukt Fedde: "We moeten trotser zijn en ons verhaal vertellen, want we hebben een goed verhaal! Als je er niet bent, word je vergeten. Als je er wél bent, dan erkennen mensen je aanwezigheid."

Erasmus+ biedt veel kansen voor Scouting. Het kan ons programma versterken, de positie van jeugdwerk binnen Europa verbeteren en is in het algemeen goed voor sociale vaardigheden, mentale gezondheid, burgerschap, democratie en hoe we omgaan met onze wereld.

Hoe vaak vindt zo'n bijeenkomst plaats?

De bijeenkomst in Helsinki was de eerste die speciaal werd georganiseerd rondom het thema van Erasmus+. Het komt niet vast voor; zodra iemand het belang ervan inziet, wordt er een nieuwe georganiseerd.

Wat vooral interessant was tijdens deze bijzondere bijeenkomst, was dat binnen de Nederlandse delegatie duidelijk werd hoe waardevol het is om onderling te discussiëren over het belang van Scouting. Dit benadrukte niet alleen de relevantie van Scouting op Europees niveau, maar ook de noodzaak om binnen je eigen kring te blijven nadenken over de invloed en betekenis van Scouting.

Het belang voor en van Scouting

Voor Scouting en Scouting Nederland is het superbelangrijk om aanwezig te zijn bij internationale bijeenkomsten. Dit biedt heel veel voordelen, zoals het versterken van het netwerk, het uitwisselen van kennis en het krijgen van inspiratie over wereldwijde onderwerpen. Het helpt bij het verbeteren van de relaties met de rest van de wereld en biedt algemene inspiratie.

We zijn vaak geneigd om binnen ons eigen netwerk te blijven kijken. Het Erasmus+ programma moedigt juist aan om verder te kijken dan het eigen netwerk. Het is van groot belang om te vergaderen met lokale groepen, de gemeente, andere sportverenigingen en landelijke besturen. Op deze manier kunnen we onze relaties met verschillende partijen het beste onderhouden.

De volgende conferentie

Deze zomer staat er een wereldconferentie van de WOSM (World Organization of the Scout Movement) op de planning. Tijdens deze conferentie is het ook van groot belang om te netwerken en relaties te onderhouden. Leren van elkaar vormt een belangrijk thema, waarbij uitwisseling van kennis en ervaringen centraal staat. De conferentie is perfect om internationale contacten te versterken en inzichten te op te doen waar alle scouts wat aan hebben.