Headerafbeelding

Zo kun jij regeldruk bespreekbaar maken in je gemeente

Scouting Nederland roept samen met andere vrijwilligersorganisaties en fondsen de landelijke en gemeentelijke politiek op regeldruk te verminderen. Als groep- of regiobestuurder heb je ongetwijfeld gemerkt hoe bureaucratische rompslomp vrijwilligerswerk en positieve initiatieven in de weg kan staan. Het goede nieuws? Ook jij kunt een verschil maken en bijdragen aan het verminderen van regeldruk in jouw gemeente. Samen kunnen we de gemeente informeren en een positieve impact hebben op de regeldruk die vrijwilligers ondervinden.

Ook last van al die regels?

Als Scoutingorganisatie moet je van de gemeente en overheid steeds meer verantwoording afleggen, tijd en energie die niet direct bijdraagt aan het Scoutingspel. In de loop der jaren is er steeds meer wet- en regelgeving bij gekomen en aangescherpt. Als Scoutingorganisatie moet je elke keer weer in de materie duiken: "Is dit op ons van toepassing?", "Moeten wij hier iets mee?", "Wat vraagt dit van ons op de lange termijn?" en niet in de laatste plaats, "Brengt dit extra kosten met zich mee?". Denk aan de AVG, WBTR, UBO, uitgebreide verslaglegging om het ontvangen van subsidies te verantwoorden. Ook kunnen (nieuwe) verenigingen en stichtingen moeilijker aan een bankrekening komen, omdat de regels om criminaliteit tegen te gaan ontzettend streng zijn. Indirect zorgt dit er allemaal voor dat het (bestuurlijke) vrijwilligerswerk ook minder aantrekkelijk wordt.

Op de website Vrijwilligerswerk.nl/stopregeldruk krijg je inzicht in de landelijke situatie en ontdek je hoe deze kwesties lokaal van invloed zijn.

Hoe kan ik hier invloed op uitoefenen?

Naast dat Scouting Nederland optrekt met vele andere landelijke koepelorganisaties en in gesprek is met landelijke politiek, kun jij lokaal ook het verschil maken. Door op te trekken met je Scoutingregio en Scoutinggroepen en andere verenigingen en vrijwilligersorganisaties in je gemeente sta je zelfs nog sterker. Werk samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren en maak gebruik van elkaars kracht om de aandacht van de gemeente te trekken. Want gemeenten kunnen heel veel doen om regeldruk weg te nemen. Meestal ontstaan er allerlei regels omdat er ooit ergens iets gebeurd is én omdat de gemeente bang is dat er iets fout gaat. Door meer naast de inwoners te gaan staan, ontstaat er vanzelf meer inzicht en vertrouwen. Op vrijwilligerswerk.nl is een pagina speciaal ingericht voor gemeenten. Superhandig om met elkaar te bespreken en voor te leggen aan de gemeente.