Headerafbeelding

Van Scouts Online naar Scouts Online 2

Scouts Online is gemaakt voor alle ruim 110.000 leden van Scouting Nederland, waarvan er zo’n 45.000 actief zijn in Scouts Online. De eerste versie zag het daglicht in 2004. Ruim 15 jaar later is duidelijk dat de software waarmee Scouts Online gebouwd is, aan een grote update toe is. Niet alleen aan de voor jou zichtbare voorkant, maar vooral de technische achterkant. Dat betekent dat Landelijk team Internet van Scouting Nederland voor de taak staat om zo’n 1.000.000 'regels' aan programmatuur om te zetten naar een nieuwe versie: Scouts Online 2.

Je begrijpt dat dat een hele klus is: nieuwe software uitzoeken, daarin thuis raken, een goede basis opzetten en dan de diverse modules met die miljoen regels weer opbouwen. Eerst is onderzocht of er andere nationale Scoutingorganisaties rondom Nederland zijn die ook een soort Scouts Online hebben dat voor ons te gebruiken is. Er zijn wel varianten, maar die bevatten allemaal maar een deel van alle modules die we in Scouts Online kennen voor de ledenadministratie, contributie-inning, inschrijven voor evenementen en trainingen, registreren van VOG’s, verhuur van accommodaties etc.

Testing 1, 2, 3

Inmiddels is er met de nieuwe software een basis gemaakt voor Scouts Online 2. Daarin is een opzet gemaakt voor een menu-structuur, filters, inloggen, onderhoudsschermen en nog veel meer. En de eerste twee modules voor de organisatie-administratie en ledenadministratie zitten nu in een testfase. Landelijk team Internet heeft een aparte werkgroep met vrijwilligers die de software testen.

In de tussentijd zorgt het team er ook voor dat het huidige Scouts Online blijft draaien met de verouderde software. Dat betekent dat crashes worden opgelost en de daarbij behorende functionele aanpassingen worden doorgevoerd en de veiligheid van Scouts Online gegarandeerd blijft.

Wat nog wel in de huidige versie gerealiseerd wordt in de komende tijd zijn aanpassingen met betrekking tot het registreren van de VOG, conform de besluiten die zijn gemaakt door de landelijke raad. Ook worden er nog een aantal nieuwe AVG-maatregelen doorgevoerd, zoals het bekijken van gegevens van oud-leden en het (niet meer) bewaren van allerhande data van oud-leden.

Nieuwe toepassingen

Voor het omzetten van de modules van Scouts Online naar Scouts Online 2 wordt zoveel mogelijk bestaande functionaliteit overgenomen. Ook wordt er gewerkt aan wensen die onder andere door gebruikers zijn gemeld bij de helpdesk en die niet meer in de huidige versie kunnen worden gerealiseerd. Ook wordt er onderzocht of sommige modules beter door een extern pakket (niet gebouwd door Scouting Nederland) vervangen kunnen worden. Last but zeker not least, de gebruiksvriendelijkheid staat ook hoog op de agenda.

Scouts Online 2 zal pas worden ingevoerd als alle modules klaar en uitvoerig getest zijn, de verwachting is dat we nog zo'n twee jaar aan het bouwen zijn. Denk maar eens aan die miljoen regels programmatuur…


Namens de projectgroep en Landelijk team Internet,
Twan, Lex, Mike en Ad


PS. We maken voor Scouts Online gebruik van PHP. Voor de huidige versie gaat dat samen met Zend Framework en in Scouts Online 2 wordt gebruik gemaakt van Symfony, React en Doctrine.