Headerafbeelding

Samenvatting landelijke raad 11 juni 2022

Na vier keer een digitale bijeenkomst naar aanleiding van de corona pandemie, heeft de 99e landelijke raad weer via een fysieke bijeenkomst kunnen plaatsvinden en wel in het nieuwe Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde. Het meningsvormend deel van de landelijke raad stond in het teken van Veiligheid & Samenwerking. In het verslag van de landelijke raad zal een samenvatting van de uitkomsten van het meningsvormend deel worden opgenomen.

Tijdens het besluitvormend deel van de landelijke raad stonden een aantal belangrijke besluiten op de agenda. Zo heeft de landelijke raad ingestemd met de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum op het Scoutinglandgoed Zeewolde, waarbij het LSC in Leusden wordt verkocht. Daarnaast komt er een nieuw Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum Buitenzorg.

Ook heeft de landelijke raad ingestemd met een aantal wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechspersonen (WBTR) en met een update van de financiële kaders voor de vereniging Scouting Nederland.

Verder is de landelijke raad geïnformeerd over de rapportage Activiteitenplan 2021 en over het stappenplan voor een nieuw meerjarenbeleid 2024-2025.

Ten slotte heeft de landelijke raad het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland 2021 goedgekeurd, decharge verleend aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid en kennis genomen van het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2021 en het jaarverslag Scoutinglandgoed BV 2021. Het volledige conceptverslag van de landelijke raad van 11 juni 2022 wordt binnenkort op de website geplaatst.