Headerafbeelding

Ontwikkelingen nabij Scoutinglandgoed Zeewolde

Defensie is op zoek naar een locatie voor een kazerne centraal in Nederland en heeft de voorkeur uitgesproken voor een locatie vlakbij de brug bij Nijkerk in de gemeente Zeewolde. Scouting Nederland en Scoutinglandgoed Zeewolde zijn op vrijdag 2 december 2022 over dit voornemen geïnformeerd, het Scoutinglandgoed is geen onderdeel van het zoekgebied. Het kabinet heeft het voornemen om medio 2023 tot een definitieve locatiekeuze voor de kazerne te komen en de benodigde planologische procedure op te starten. We zijn in gesprek met de gemeente en volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra er meer bekend is over deze ontwikkelingen laten we dat op deze plek weten.