Headerafbeelding

Onderzoek: verduurzamen onroerend goed binnen Scouting

Het verduurzamen van Scoutinggebouwen is best ingewikkeld, want waar begin je, welke keuzes maak je en waar baseer je dit op? Daan is aan het afstuderen bij Scouting Nederland en zoekt uit hoe hij jouw groep wegwijs kan maken in verduurzaming. Het doel van de het onderzoek is om een 'keuzekaart' op te stellen waarmee Scoutinggroepen effectief keuzes kunnen maken op verduurzaming. Het krijgen van een helder beeld van de huidige situatie is de eerste stap in het opstellen van een dergelijke keuzekaart. Daarmee kunnen Scoutinggebouwen in de toekomst voldoen aan wet- en regelgevingen. Tot slot zijn deze gegevens bruikbaar bij een te realiseren subsidietraject ter ondersteuning van duurzaamheidsprojecten bij Scoutinggroepen.

Daan Adriaans is student aan de Hogeschool van Amsterdam en zit in zijn laatste schooljaar. Hij is bezig met zijn afstudeerstage bij Scouting Nederland. Binnen zijn opleiding Built Environment is duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s die het onderwijs kenmerken. Door de studiejaren heen heeft hij steeds meer belangstelling gekregen voor duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. Deze onderwerpen staan ook centraal binnen het afstudeeratelier waarbinnen hij gaat afstuderen.

'De toenemende schaarste van materialen en energie, het tekort aan ruimte en woningen en de teruglopende biodiversiteit zijn onderwerpen die daaruit voortkomen. Om de klimaatverandering tegen te gaan zal er een reductie van CO2 moeten plaatsvinden. Als we komende jaren geen actie ondernemen zal de kans steeds kleiner worden dat er een gezonde, welvarende en veilige toekomst is voor iedereen. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het tegengaan van overconsumptie, het minder gaan vliegen en het veranderen van de bouwactiviteiten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de uitstoot van de nieuw ge-/verbouwde omgeving in 2019 14,7% van de totale CO2-uitstoot van Nederland van dat jaar. Om de totale CO2-uitstoot te verminderen dient de bouwsector te verduurzamen, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw', aldus Daan. Ook bij Scouting kunnen we daaraan bijdragen, iedere stap is er één.

'Gedurende mijn zoektocht naar een specifiek afstudeeronderwerp kwam ik in aanraking met Scouting Nederland. Al snel was ik geïnteresseerd in het vraagstuk wat er binnen de organisatie lag. Tijdens mijn introductiegesprek heb geleerd wat Scouting inhoudt, en waarom Scoutingambities met betrekking tot duurzaamheid zo goed bij mijn onderzoek passen. Een van de onderwerpen van de Scoutingbelofte is: “Een scout is trouw, waarde bewust en zorgt goed voor de natuur.” Het goed zorgen voor de natuur is om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook nog genoten kan worden van diezelfde natuur. Klimaatverandering is ook binnen deze organisatie dus heel belangrijk. Toenemende aandacht voor duurzaamheid en het doen afnemen van de ecologische voetafdruk is daarom een aandachtspunt en onderdeel van de missie en visie van Scouting Nederland en het landelijk bestuur wil dit ook terugzien in vastgoed.'

Het verduurzamen van het onroerend goed van Scoutinggroepen gaat langzaam. Daan: 'De voornaamste reden is het ontbreken van een concreet hulpmiddel voor het verduurzamen van vastgoed. Het ontwikkelen van een dergelijk hulpmiddel leek mij een leerzaam en interessant onderwerp voor mijn afstudeerstage, omdat een dergelijk hulpmiddel kan helpen bij het versnellen en verbeteren van de verduurzaming van het onroerend goed.'

'Tijdens mijn onderzoeksperiode willen Scouting Nederland en ik jouw Scoutinggroep helpen met verduurzamen van het onroerend goed. Om dit te doen heb ik eerst een helder beeld van de huidige situatie van het onroerend goed nodig. Voorzitters, secretarissen en gebouwbeheerders van Scoutinggroepen hebben hiervoor een enquête in de mail ontvangen. Heb jij deze ontvangen? Dan stel ik het erg op prijs als je deze invult! In de enquête worden een aantal vragen gesteld over jouw Scoutinggebouw, welke mij inzicht geven in de huidige situatie. Deze resultaten gaan mij helpen in het opstellen van een verduurzamingsstrategie voor onroerende goederen binnen Scouting.'

Aan de hand van deze gegevens doet Daan een analyse van het onroerend goed van de Scouting. In deze analyse worden twintig gebouwen gekozen voor een bezichtiging. Tijdens deze bezoeken verzamelt hij meer informatie over de gebouwen wat kan dienen ter ondersteuning in het op te stellen hulpmiddel. Het doel van de het onderzoek is om een 'keuzekaart' op te stellen waarmee Scoutinggroepen effectief keuzes kunnen maken op verduurzaming. Het krijgen van een helder beeld van de huidige situatie is de eerste stap in het opstellen van een dergelijke keuzekaart. Daarmee kunnen Scoutinggebouwen in de toekomst voldoen aan wet- en regelgevingen. Tot slot zijn deze gegevens bruikbaar bij een mogelijk te realiseren subsidietraject ter ondersteuning van duurzaamheidsprojecten bij Scoutinggroepen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit onderzoek? Stel ze rechtstreeks aan Daan via daan.adriaans@scouting.nl.