Headerafbeelding

Nieuwe leden tijdens de coronacrisis: hoe dan?

Iedere Scoutinggroep en -organisatie loopt tijdens de coronacrisis tegen steeds weer andere problemen aan. Overstappen naar online opkomsten, terug naar het clubhuis met aangepaste maatregelen, vaste inkomstenbronnen die wegvallen, leden die stoppen. Maar ook weinig tot geen nieuwe leden, waar normaal gesproken het hele jaar door nieuwe kinderen komen kijken en lid worden. Het ziet ernaar uit dat de welpenspeltak van Gerrit Jan van Scouting Zona gaat verdubbelen!

Wie ben je, bij welke Scoutinggroep zit je en wat is je functie?

Mijn naam is Gerrit Jan Fokkert en ik ben ondertussen al 12 jaar lid bij Scouting Zona in Warnsveld, Gelderland. Ik geef leiding bij de welpen en ben daarnaast kortgeleden (sinds het begin van de coronacrisis) gestart met de functie contactpersoon communicatie, en zichtbaarheid van mijn Scoutinggroep in onze omgeving.

Waar ben je vooral druk mee geweest bij Scouting sinds de start van de coronamaatregelen?

Toen de coronamaatregelen werden ingevoerd zijn wij eerst begonnen met brainstormen over alternatieven die we aan kunnen bieden. Als welpenleiding hebben we bijvoorbeeld een activiteitenboek geïntroduceerd vol met kleine opdrachten die de welpen vanuit huis kunnen doen. Hiervan moesten ze er 5 kiezen en de opdracht uitvoeren/fotograferen om de stay@home badge te verdienen. Uiteindelijk hebben de meeste welpen dan ook deze badge verdiend die we aan ze konden uitreiken toen de opkomsten weer begonnen. Zelf ben ik vooral druk geweest met promotie en zichtbaarheid tijdens de crisis, al voor de start van de intelligente lockdown nam ons ledenaantal af, we hadden een grote groep overvliegers naar de scouts en we hadden nog maar 10 actieve ingeschreven welpen. Het vooruitzicht was dat er na de zomervakantie weer 2 zouden overvliegen naar de scouts en na de winterstop nog eens 4. Kortom, er moest iets veranderen om ons ledenaantal te laten aantrekken. 

Omdat bij onze groep de functie communicatie en promotie nog vacant was en ik vanwege de lockdown tijdelijk minder druk was met mijn studie besloot ik dit op mij te nemen. Ik vond vooral dat onze website aangepakt moest worden en er nieuw leven geblazen moest worden in onze Facebookpagina. Met beide was al een lange tijd niks gedaan en de website was niet meer representatief voor de huidige situatie. Normaal hebben wij in het voorjaar altijd nieuwe aanwas van jeugdleden: het wordt weer lekker weer en kinderen gaan op zoek naar een nieuwe hobby/sport. Maar vanwege de lockdown verwachtte ik dat deze toestroom uit zou blijven, daarom vond ik het extra belangrijk om juist in deze periode zichtbaar te zijn.

Wat betreft de scouts, zij hadden een mooie groep van bijna 25 actieve leden voor de lockdown, toen de opkomsten weer konden doorgaan met maatregelen was het niet wenselijk om deze groep te laten groeien vooral vanwege de anderhalvemeter-regel die het lastig maakt om met een grote groep scouts een uitdagend programma neer te zetten.

Hoe stond jullie ledenaantal ervoor? Vóór de coronacrisis vergeleken nu.

Alleen bij onze welpengroep is het ledenaantal echt veranderd sinds de crisis. Voor de coronacrisis/aan het begin van de crisis hadden wij nog maar 10 actieve leden (zoals hiervoor genoemd uitzicht op een aantal overvliegers na de zomervakantie en na de Kerst). Momenteel hebben wij 15 actieve leden bij de welpen en veel kijkers, afgelopen weken hebben wij opkomsten gedraaid waar maar liefst 12(!) kijkers bij aanwezig waren. Wij verwachten hiervan nog een deel te mogen inschrijven binnenkort. Tijdens deze opkomsten waren er meer kijkers aanwezig dan leden.

Jullie hebben dus 5 aantal nieuwe leden geworven sindsdien! Hoe is dat zo gekomen?

5 nieuwe leden tot nu toe en 12 kijkers bij de welpengroep. Er zijn een aantal zaken verantwoordelijk voor de toestroom van leden.

  • Gemeente Zutphen (waar onze Scoutinggroep onder valt) heeft deelgenomen aan het initiatief Veilig Sporten (www.veiligsporten.nl). Hierop konden wij onze activiteiten aanmelden en kinderen uit de gemeente zich inschrijven. Het grootste gedeelte van onze kijkers hebben wij ontvangen via dit platform.
  • Het Rijk en de gemeente spoorden aan om iedereen de kans te geven weer in beweging te komen, wij vanuit Scouting Zona zijn het hiermee eens en wilden hier graag aan bijdragen. Daarom stelden we onze opkomsten open voor iedereen die nog geen lid was en graag kennis wil maken met Scouting of een leuke middag buiten wilde spelen. Een bijkomend voordeel hierbij was dat we naast gehoor geven aan de oproep van de overheid en de gemeente ook nieuwe leden konden werven. Een mooie kans en uitdaging voor ons om zoveel mogelijk kijkers een leuke dag te bezorgen maar vooral ook enthousiast te maken voor Scouting en onze groep, met als doel hier een aantal leden aan over te houden.
  • Naast de actie via veiligsporten.nl moeten mensen natuurlijk wel geïnformeerd worden dat dit initiatief bestaat en dan wij daaraan meedoen. Hiervoor heb ik een artikel geplaatst in regionale kranten (de Stedendriehoek en het Contact), uiteindelijk zijn er 2 paginagrote artikelen geplaatst in beide kranten met een foto. In deze artikelen omschreven we het doel van Scouting in het algemeen, de positieve effecten die dit heeft op de jeugd en dat wij ons terrein en opkomsten openstellen voor de jeugd in Zutphen en omgeving. Uiteindelijk heb ik van een aantal ouders van kijkers begrepen dat ze middels dit artikel uit de krant onze Scoutinggroep hebben gevonden en zich hebben aangemeld om een keer mee te kijken.
  • Daarnaast zijn we actief gaan promoten via Facebook, de berichten werden ook door buitenstaanders gezien en hiermee geven we een inkijkje in onze opkomsten en bezigheden van scouts. Het is zoals iedereen bij Scouting weet, lastig om kort uit te leggen wat we nou precies doen. Vuur maken, knopen, spellen spelen, maar het is veel meer dan dat! Beeldmateriaal draagt bij aan het zichtbaar maken van het Scoutingspel, anders dan bijvoorbeeld een gemiddelde sport zoals voetbal of hockey ondernemen wij veel soorten activiteiten. Door actief berichten en foto’s te delen van onze wekelijkse opkomsten krijgen mensen een goed beeld van wat wij doen en daarmee hopelijk interesse om eens langs te komen op zaterdagmiddag om Scouting zelf te ervaren.
  • Naast promotie hebben wij ook de opkomsten onder handen genomen, kijkers komen bij onze groep drie keer voordat ze besluiten of ze verder willen met Scouting. Door de oproep van de overheid hebben we deze regel even afgeschaft tot na de zomervakantie. Echter is de eerste indruk natuurlijk het belangrijkste, elke opkomst wil je dus zoveel mogelijk laten zien om de kijkers te behouden en enthousiast te maken voor Scouting. Daarom hebben wij tijdens de opkomsten sinds de versoepeling van de maatregelen vooral postenspellen gedaan waarbij we alle facetten van Scouting hebben laten zien. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een opkomst dat begint met 2 actieve spellen die we vaak spelen, daarna een roulerend postenspel waarbij ze kennis maken met Scoutingtechnieken (kompas en kaartlezen) en vervolgens sloten we af met broodjes bakken.

Welke acties hebben jullie ondernomen om deze kinderen kennis te laten maken met Scouting?

De acties die we hebben ondernomen is vooral het openstellen van de opkomsten voor iedereen. Vriendjes, vriendinnetjes etc. zijn allemaal welkom om met ons mee te draaien, dat is natuurlijk ook zonder coronacrisis het geval, maar nu hebben we hier actief de groep mee gepromoot op social media, in de krant en op platformen zoals hierboven opgesomd. Met als slogan dat kinderen weer in beweging moeten komen, zowel actief als sociaal na een aantal weken in thuisisolatie. Tijdens de opkomsten hebben we ons dus extra ingezet om zoveel mogelijk te laten zien aan de kinderen zodat zij een goed beeld kregen van Scouting. De activiteiten zijn vervolgens met beeldmateriaal gedeeld op social media (Facebook en de website) om dit ook met de thuisblijvers en ouders/geïnteresseerden te delen.

Hoe ziet jullie avonturenzomer uit?

Helaas gaat ons zomerkamp van de welpen aankomende zomer niet door vanwege ons lage ledenaantal en dus weinig aanmeldingen. Maar we gaan tijdens de eerste week van de vakantie grotere activiteiten organiseren, we willen 1 dag naar een avonturenpark/speeltuin in de buurt van Zutphen en daarnaast op het terrein meerdere activiteiten organiseren waarbij iedereen welkom is. De scouts en explorers gaan wel op zomerkamp binnen Nederland.