Headerafbeelding

Jarno's impressie van de landelijke raad (11-06-22)

Op zaterdag 11 juni 2022 vond de 99e landelijke raad van Scouting Nederland plaats in het Avonturenhuis op ons mooie Scoutinglandgoed Zeewolde. Namens Scoutingregio Den Haag was Jarno Dakhorst aanwezig als lid van de landelijke raad. Een impressie van zijn dag!

"In de ochtend vond het meningsvormend deel plaats met als thema Veiligheid en samenwerking. Aan de hand van stellingen werd in groepjes verschillende situaties geschetst die ingingen op cultuur, omgangsnormen en -vormen binnen groepen/teams en de openheid en het vertrouwen om elkaar aan te spreken en kritiek te geven. Met de discussie over grensoverschrijdend gedrag was deze sessie actueel. Het sluit ook aan bij de Scoutingwet: "Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen". Alvorens van de lunch te genieten in het zonnetje op het 'terras' van het Avonturenhuis, werden de leden getrakteerd op een video van het bezoek van onze beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Máxima aan het landgoed."

"In de middag vond het besluitvormend deel plaats. Een belangrijke agendapunt betrof het besluit over het realiseren van een ontmoetingscentrum als nieuwe uitvalsbasis van Scouting Nederland op het landgoed als stap om van Scoutinglandgoed Zeewolde "het Papendal van Scouting te maken", zoals directeur Fedde Boersma gekscherend eens heeft gezegd. Ons huidig 'hoofdkantoor' in Leusden voldoet niet aan de hedendaagse maatstaven (bijv. hybride werken) en bevindt zich op een locatie waar de gemeente graag woningen wil realiseren. Na een goede inhoudelijke discussie ging de raad akkoord om de nodige stappen te zetten. Dit is een gigantische mijlpaal. Ook voor Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn was er goed nieuws. De raad stemde in met een lening vanuit het Scouting Nederland Fonds voor de nieuwbouw van het Blauwe Vogelhuis, gezien het huidige gebouw afgeschreven is en niet aan de wensen van vandaag en morgen voldoet. Andere punten waarover werd besloten betrof een aantal (financiële) jaarverslagen 2021 en herbenoemingen van commissieleden."

"Langs deze plek ook dank aan het landelijk bestuur bestaande uit Jaap Boot, Wendy Beenakker, Philip Komen, Thijs Jansen, Joost van Daele, Eefje Smeulders, Arwen van der Leeuw, Ivo Weterings, Maam van der Blij, Saskia van Dongen en Joris Schut. Zij maken zich als vrijwilliger hard voor de belangen van Scouting in Nederland als het gaat om landelijk en lokaal jeugdbeleid, landelijke evenementen, bevordering van deskundigheid, duurzaam vrijwilligersbeleid, ondersteuning van Scoutinggroepen, regio's & admiraliteiten, beheer van kampeerterreinen & vastgoed, communicatie & maatschappelijke impact, deugdelijk financieel beheer en juridische zaken. Daarnaast zorgen ze ervoor dat Nederland goed is vertegenwoordigd in het internationale, zoals World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) en World Organization of the Scout Movement (WOSM). Het was ook leuk dat diverse agendapunten werden ingeleid door een filmpje met een van de bestuursleden."