Headerafbeelding

Hoe duurzaam stoken Scoutinggroepen?

Bijna 50% van alle respondenten van het recente onderzoek 'Vuur stoken', wil graag meer aandacht binnen de groep voor duurzaam vuur stoken. Dat blijkt uit recent onderzoek waar 1435 kaderleden gehoor aan gaven.

60% van de respondenten geeft aan enkele keren per maand buiten een vuurtje te stoken met de groep. Vooral om te koken, voor de gezelligheid of om jeugdleden te leren verstandig vuur te stoken. 95% geeft daarbij aan in ieder geval regelmatig schoon, droog hout te stoken. Dit is goed nieuws, want dit is het minst vervuilend voor het milieu.

Maar naast droog, schoon hout, wordt door 7% van de respondenten aangegeven afval te verbranden (vervuilend) en 10% grof afval (erg vervuilend). Ook wordt er nog veel gebruik gemaakt van spiritus, aanmaakblokjes en oud papier om het vuur aan te steken. Er is dus nog veel te verbeteren. Slechts 30% van de respondenten geeft aan duurzaam stoken al bespreekbaar te maken in de groep. 79% wil het (meer) bespreekbaar maken. Bij de vraag hoe groepen ondersteuning zouden willen met het verbeteren van hun duurzaam stookgedrag, wordt er vooral gekozen voor meer informatie en inspiratie. 30% zou ook meer regels willen.

Waarom dit onderzoek?

Scouting Nederland deed dit onderzoek onder kaderleden om meer inzicht te krijgen naar het duurzaam stookgedrag binnen de Scoutinggroepen. Vuur stoken hoort bij Scouting. Wat zou Scouting zijn zonder een vuurtje? Koken op vuur, de gezelligheid en goede gesprekken: het is niet weg te denken. Vuur stoken is echter een veelbesproken onderwerp geworden in de samenleving vanwege de belasting voor het milieu en de gezondheid. En duurzaamheid is natuurlijk ook voor Scouting een belangrijk thema, want de activiteiten vinden vooral buiten in de natuur plaats. Met de uitkomsten van het onderzoek kan er binnen de vereniging gemakkelijker het gesprek gevoerd worden, met elkaar en met externe partijen. Wordt vervolgd!