Headerafbeelding

Het Sinterklaasfeest en Piet

Bij Scouting is iedereen welkom en we vinden het belangrijk dat ieder lid bij Scouting zichzelf kan zijn, zich welkom en veilig voelt. Dat geldt ook voor het Sinterklaasfeest.

Begin 2023 voerden we een onderzoek uit onder groepsbegeleiders van onze Scoutinggroepen om te zien hoe groepen het Sinterklaasfeest vieren. Meer dan 50% gaf aan roetveegpieten in te zetten tijdens het Sinterklaasfeest, waarbij ze benadrukten dat ze aansloten bij het Sinterklaasjournaal of de lokale Sinterklaasintochten. Daarnaast antwoordde ruim 40% van de groepsbegeleiders dat alleen Sinterklaas langs kwam, er geen Sint of Pieten langskwamen of helemaal geen Sinterklaas gevierd werd op de groep: ‘Kinderen vieren al vaak Sinterklaas, daarom houden we het bij de welpen bij een gewone opkomst met een thematisch tintje met pepernoten.'

Scouting Nederland is blij met deze ontwikkeling. Het Sinterklaasfeest moet voor elk kind een feestje zijn. Als het om de figuur van piet gaat, volgen we daarom graag het Sinterklaasjournaal waar roetveegpieten de norm zijn. Scouting is een vereniging die open en divers is. Dit willen we graag overbrengen aan onze jeugdleden en ook uitstralen naar de buitenwereld als grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Groepen die dit nog niet doen adviseren we met elkaar in gesprek te gaan hoe je in de toekomst het Sinterklaasfeest wilt vieren.

Tip!

Prikkel de fantasie en de verbeelding van de leden door leuke en avontuurlijke verhalen over Sint en Piet. Voor kinderen maakt het echt niet uit welke kleur of geslacht de Piet of Sint heeft. Anekdotes over zijn reis uit Spanje, of een spannend verhaal over een gevaarlijke tocht door een schoorsteen, dat klinkt pas boeiend! Kijk op de activiteitenbank voor inspiratie voor nieuwe spellen!