Headerafbeelding

Grensoverschrijdend gedrag: gedragscode

Grensoverschrijdend gedrag is nu een veelbesproken onderwerp in Nederland. Er is veel aandacht voor de sociale veiligheid bij bedrijven en organisaties. Het is geen leuk onderwerp, maar wel een héél belangrijk onderwerp om te bespreken binnen jouw team(s). En bovenal om het bespreekbaar te houden. Zo zorg je er samen voor dat jeugdleden en vrijwilligers het Scoutingspel kunnen spelen in een sociaal veilige situatie.

Over de grens gaan

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en -contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden zijn absoluut ontoelaatbaar. Daarom hebben we binnen Scouting een gedragscode.

De gedragscode is opgenomen in het huishoudelijk reglement en is een set van spelregels waar alle leden binnen Scouting Nederland zich aan moeten houden. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen. 

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag

Als je groep te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd veel op je af. Hoe kan je als bestuur het beste handelen? Je leest het hier.