Headerafbeelding

De effectiviteit van onze communicatiemiddelen

De afgelopen maanden is er een landelijk onderzoek uitgezet via de mail en via Facebook. Het doel van het onderzoek was om erachter te komen in welke mate onze communicatie effectief is. Er is gekeken naar de verschillende kanalen die gebruikt worden en de kanalen die wij aanbieden.

De webinars, de @-scout en de functiegerichte mails worden behandeld. Er is een vragenlijst opgesteld waar al deze onderwerpen aan bod komen. De vragenlijst is door 215 scouts vanaf 18 jaar oud ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten is er een analyse gemaakt. Uit de analyse zijn bepaalde conclusies getrokken en is er nagedacht over hoe bepaalde tips en opmerkingen uit de ingevulde enquêtes aangepakt kunnen worden om de communicatie nóg effectiever te maken. Ook zijn er een aantal leuke weetjes uitgekomen. Zo zie je aan de resultaten dat hoe ouder de scout is, hoe vaker ze juist een bestuurs- of (bestuurs)ondersteunende functie hebben binnen Scouting, terwijl jonge scouts vaak leiding zijn. Een functie die bij alle leeftijden populair blijft is de vrijwillige functie bij een landelijk evenement of team.

De highlights

Uit de resultaten zijn een aantal highlights gekomen die zeker noemenswaardig zijn:

 • 96% van de reageerders gebruikt social media, 92% gebruikt Instagram en 65% gebruikt Facebook en YouTube;
 • Het grootste gedeelte van de reageerders valt binnen de leeftijdscategorie 18-24 jaar;
 • De meest populaire social media kanalen zijn op volgorde Instagram, Facebook en YouTube. Instagram is veruit het meest populair;
 • Ons Instagramkanaal krijgt een rating van 4,07/5 sterren, Facebook 3,98/5 en LinkedIn 3,85/5;
 • Er wordt door de jongere scouts het vaakst scoutinginformatie gelezen op zaterdagochtend en -middag;
 • Twitter is het minst favoriete en minst gebruikte kanaal;
 • De leeftijdsgroepen van 41-60 jaar maken het meest gebruik van de webinars;
 • De populairste onderwerpen waar men de kanalen voor bezoekt zijn opvolgend nieuws, evenementen en speltips;
 • De frequentie van het plaatsen van content is op alle kanalen, door veruit het grootste gedeelte van de reageerders, benoemd als precies goed.

Communicatietips

Het doel van het onderzoek was niet alleen maar om deze data te bemachtigen, maar ook om erachter te komen waar de verbeterpunten liggen. Als afsluitende vraag van de enquête kreeg men de optie om een tip achter te laten met betrekking tot onze communicatie. Hier zijn een aantal interessante tips uitgekomen:

 • Een aantal tips gingen over de inhoud van de @-scout. Het voorstel was om de hoeveelheid van eens per twee week, naar eens per week aan te passen zodat er minder verschillende onderwerpen besproken worden in een mail. Zo is de @-scout overzichtelijker en kan deze makkelijker tussendoor gelezen worden;
 • Een voorstel is om content te plaatsen die aan jongere scouts laat zien hoe het is om leiding te zijn, zo kan het aantrekkelijker zijn om die stap richting het leiding worden te zetten;
 • Er moet meer interactie komen en spelelementen worden toegevoegd op bijvoorbeeld Instagram. Zo worden er voorbeelden genoemd als een winactie, deelactie of polls in het verhaal.

De komende tijd zal onder andere in het thema staan van hoe we dit kunnen gaan aanpakken en hoe we onze communicatie nog effectiever kunnen maken!