Headerafbeelding

Carsten Herstel: 'Scouting mag minder bescheiden zijn'

Carsten Herstel, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) blikt in een column terug op de Mini Jamboree ‘Jonge leiders maken de toekomst’ die Scouting Nederland organiseerde op 22 februari 2024, in aanwezigheid van beschermvrouwe Koningin Máxima.

Scouting Nederland doet enorm belangrijk werk voor een grote groep jeugdigen door heel Nederland. Ik wil Scouting dan ook uitnodigen om minder bescheiden te zijn over de mogelijkheden die Scouting biedt aan kinderen en jongeren om leiderschap en andere vaardigheden te ontwikkelen.

Op de Mini Jamboree van Scouting Nederland ‘Jonge leiders maken de toekomst’ ging ik tijdens kampvuursessies in gesprek met jonge scouts over leiderschap en wat Scouting daarin voor hen betekent. Zelf ben ik ook scout geweest in mijn jonge jaren, daarom vond ik het extra leuk om het enthousiasme van de jongeren te zien. De impact op hun plezier, persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting met andere leeftijdsgenoten waren inspirerend. Wat me vooral is bijgebleven is dat je bij Scouting echt de ruimte hebt om jezelf te kunnen zijn. Een belangrijke waarde waar je profijt van zult hebben voor de rest van je leven.

Veel scouts in leidende rol

Er waren veel scouts die een leidende rol hebben in de grote organisatie die Scouting is. Dat illustreerde voor mij hoe veelzijdig Scouting is en wat het jongeren binnen verschillende leeftijdsgroepen te bieden heeft. Deze bijeenkomst heeft mijn beeld van Scouting vooral bevestigd: het benadrukt voor mij wat de enorme waarde van jeugdwerk is en hoeveel profijt jongeren kunnen hebben van de Scoutingactiviteiten die raken aan het ontwikkelen van vaardigheden in het leven.

Rol van het ministerie

Ik vind het belangrijk dat wij als ministerie ook daar onze rol in pakken. Vanuit VWS willen we het gezond en plezierig opgroeien van jeugdigen mogelijk maken. Ik vind het daarbij belangrijk om uit te gaan van het normale leven van een kind en daarbij vooral in te zetten op laagdrempelige voorzieningen in de omgeving van het kind en gezin, zoals Scouting als jeugdwerkorganisatie doet. Jeugdwerk is vooral lokaal en/of regionaal georganiseerd, waarbij het belangrijk is om van goede voorbeelden te leren en daarin af te kijken ‘wat werkt’ in andere gemeenten en organisaties. VWS kan hier nog meer in ondersteunen en uitwisseling van goede voorbeelden faciliteren.

Zo promoot VWS jeugdwerk ook als een basisvoorziening, dat bovendien ook preventief kan werken op de inzet van jeugdzorg. Dit doen we door de waarde van jeugdwerk te helpen onderbouwen, door onderzoek, handreikingen en symposia mogelijk te maken. Daarnaast brengen we jeugdwerk bijvoorbeeld in binnen bestaande (Rijks)programma’s, zoals Aanpak Mentale Gezondheid (ministerie van VWS), Preventie met Gezag (ministerie van JenV) en School en Omgeving (ministerie van OCW).

Geïnspireerd

De Mini Jamboree heeft mij geïnspireerd om de waarde van Scouting nog beter te verspreiden en te verbinden aan ontwikkelingen in andere domeinen en (gemeentelijk) beleid als onderwijs, vrijetijdsbesteding en (preventie van) jeugdzorg en mentale gezondheid. VWS heeft de positie én mogelijkheden om de waarde van Scouting te promoten binnen de programma’s van VWS en andere departementen, maar ook in contacten met andere landelijke en lokale maatschappelijke organisaties, (beleids)domeinen en het bedrijfsleven. Mijn oproep aan stakeholders is om in hun sociaal beleid (nog) meer gebruik te maken van de waarde die lokaal en regionaal jeugdwerk, zoals Scouting, heeft als basisvoorziening voor alle kinderen en jongeren.

Positieve blik

We hebben daarbij een positieve blik op jeugdigen nodig: niet vanuit problemen, maar vanuit hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat alle jeugdigen gezond, plezierig en veilig kunnen opgroeien, en dat ze allemaal de kans krijgen zich gezond te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Daarvoor is een sterk pedagogische basis van belang, met toegang tot basisvoorzieningen voor jeugdigen. Het jeugdwerk, waaronder Scouting, is daar een uitstekend voorbeeld van. Naast onderwijs op scholen, krijgen de sociale- en levenslessen bij Scouting alle ruimte. Het is goed dat ook juist op andere plekken waar plezier en vrije tijd voorop staat, je jezelf als kind of jongere kan ontwikkelen.

Inclusiviteit

Ten slotte moedig ik het aan dat Scouting zich ook wil inzetten voor het bereiken van een diverse groep jeugdigen. Zoals ik eerder aangaf heeft Scouting zoveel te bieden voor de ontwikkeling en onderlinge ontmoeting van een hele grote groep jeugdigen. Op haar manier kan Scouting bijdragen aan de VWS-ambitie om te werken aan een inclusieve samenleving met gelijke kansen rondom opgroeien en talentontwikkeling voor ieder kind.

Carsten Herstel, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS