Headerafbeelding

Benader het sport- en beweegloket in jouw gemeente

Rotterdamse sportclubs en ondernemers kunnen met ingang van 7 september met al hun vragen terecht bij het eerste sport- en beweegloket. En dat geldt ook voor Scoutinggroepen! De al langer bestaande Rotterdamse aanpak wordt een voorbeeld voor het landelijke netwerk van sport- en beweegloketten. De bedoeling is dat iedere gemeente zo'n loket opent.

Sportakkoord, wat is dat?

De druk op sportclubs en complexer wordende regelgeving is groot. Er in de sportsector, en ook bij Scouting, een grote behoefte aan informatie en ondersteuning. Het vaak onduidelijk waar je advies en hulp kunt krijgen. Daarom is in het Sportakkoord II afgesproken om een landelijk netwerk van sport- en beweegloketten op te zetten. Scouting Nederland heeft ook het Sportakkoord ondertekend om gemeenten te stimuleren om o.a. Scoutinggroepen beter te ondersteunen.

Het Rotterdamse voorbeeld

Onderdeel van het Rotterdamse loket is ook de ondersteuning aan Scoutinggroepen. Scoutinggroepen worden al langer door de organisatie 'Rotterdam Sportsupport' ondersteund. Er is speciaal voor Scouting een medewerker actief en er vind uitwisseling plaats van ondersteuningsactiviteiten voor sport en Scouting. Groepen worden geholpen bij allerlei vragen, van bestuursondersteuning en communicatie tot accommodatiebeheer en sociale veiligheid. Het vormt hierbij een aanvulling op ondersteuning van uit de regio en het land en informatie die onder andere via scouting.nl beschikbaar is. Op dit moment is Rotterdam de enige plek waar de ondersteuning van Scoutinggroepen en sportverenigingen in gezamenlijkheid en structureel wordt opgepakt.

Inmiddels wordt er ook op andere plekken in het land gewerkt aan de oprichting van lokale sport- en beweegloketten. Concrete initiatieven op dit moment zijn de Achterhoek, Utrecht, Leusden, Amsterdam, Hilversum, West-Friesland, Dordrecht, Gouda, Zoetermeer, Helmond en Maastricht. Een landelijk coördinatieteam van adviseurs lokale sport, werkt gedurende de looptijd van Sportakkoord II, tot en met 2026, aan een landelijk netwerk van sport- en beweegloketten.

Benader jouw gemeente

Staat jouw gemeente nog niet in bovenstaand rijtje? Naast dat NOC*NSF, Scouting Nederland en vele andere verenigingen landelijk het gesprek aangaan, kan jij dat ook lokaal namens jouw groep en/of regio! Werk je zelf bij de gemeente, een medescout of ouder van een een lid? Helemaal handig! Vraag of diegene dit initiatief kent, er iets mee doet/kan doen of een collega binnen de gemeente kan tippen. Met onderstaande knop vind je info die je door kunt spelen. Zo werken we samen aan een gezond verenigingsleven.