Headerafbeelding

Aan tafel voor het Sportakkoord in jouw gemeente

Sporten en bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Ook binnen Scouting leveren we hieraan een belangrijke bijdrage. Gemeenten hebben een taak om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook zorgen zij voor ondersteuning voor organisaties die sporten en bewegen mogelijk maken. Scouting hoort zeker ook in dat rijtje thuis!

Scouting onderdeel van Sportakkoord sinds 2018

Om dit mogelijk te maken hebben een aantal partijen op landelijk niveau het Hoofdlijnen Sportakkoord ‘Sport versterkt’ vastgesteld. Dit is een vervolg op het vorige Sportakkoord: ‘Sport verenigt Nederland’ dat in 2018 door het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG/VNG is gesloten. Scouting was toen één van de ondertekenaars. Informatie over het sportakkoord vind je via sportakkoord.nl.

Gemeentelijk beleid

De bedoeling is dat gemeenten het Sportakkoord verder uitwerken in lokale akkoorden. Op veel plekken is dat in de afgelopen periode al gebeurd en met het vaststellen van Sportakkoord II worden deze plannen geüpdatet. Voor Scouting, en jouw groep dus ook, een goede gelegenheid om mee te praten over sport en bewegen in de gemeente. We merken dat in veel gemeenten niet direct aan Scouting gedacht wordt als het om bewegen gaat. De uitdagingen waar jouw groep voor staat en de bijdrage die je levert aan de gezondheid van de jeugd zijn echter wel vergelijkbaar met sportclubs. Op deze pagina is onder andere een overzicht te vinden van sportakkoorden per gemeente.

In gesprek gaan loont

Was je destijds al betrokken, zorg dat je dan ook nu weer aan tafel zit. Ben je in de afgelopen periode niet betrokken geweest dan is nu het moment om aan te haken. Meerdere Scoutinggroepen in jouw gemeente? Bundel je krachten. Bij elke gemeente is het beleid op sport en bewegen weer anders geregeld. Het is daarom handig om contact op te nemen het lokale sportplatform, de ambtenaar Sport of Sociaal domein en overleg wat de mogelijkheden zijn. Door nu al zichtbaar te zijn op de thema's sport en bewegen, en niet pas 'wanneer hulp noodzakelijk is', voorkom je dat je straks achter het net vist bij de verdere uitwerking van beleid en het bieden van ondersteuning. Op bijvoorbeeld het beheer van je accommodatie, subsidieregelingen of financiële regelingen rondom contributie of ondersteuning aan besturen.

Heb je een contactpersoon bij jouw gemeente maar kom je in het gesprek niet verder? Stuur een mail met jouw naam, functie, groepsnaam + plaats naar info@scouting.nl o.v.v. 'Contact gemeente *gemeentenaam', zodat we gezamenlijk kunnen kijken wat jouw groep verder gaat helpen.