Headerafbeelding

50 jaar Scouting Nederland

Scouting Nederland bestaat in 2023 50 jaar! Hé, maar we vierden in 2010 al 100 jaar Scouting in Nederland. Hoe zit dat? De eerste Nederlandse Scoutinggroepen ontstaan al in 1910. Drie jaar na het beroemde, eerste verkennerkamp op Brownsea Island. De samenwerking vinden de Nederlandse padvindsters en padvinders binnen de eerste ‘padvindersorganisaties’: de Nederlandse Padvindersorganisatie (NPO), de Nederlandse Padvindersbond (NPB) en de Christelijke Padvinders Organisatie (CPO).

Fusie tot Scouting Nederland

Eind jaren ‘60 wordt er door NPV, KV, NPG en NG voor het eerst samengewerkt als federatie. In 1973 fuseren zij tot Scouting Nederland. Dit betekent dat katholieken, protestanten en andere gezindten, meisjes en jongens allemaal binnen één vereniging hetzelfde spel gaan spelen. Verkennerij en padvinderij heet voortaan Scouting. De verzuiling was toen nog volop aanwezig in onze maatschappij, deze fusie was voor die tijd daarom heel vooruitstrevend. Er moest ook veel werk worden verzet! De vier spelvisies worden samengevoegd tot één spelvisie, er komen nieuwe uniformen en insignes, de vier landelijke kantoren gingen samen tot één kantoor in Amersfoort en verhuisd later naar het huidige kantoor in Leusden, er komen afspraken over trainingen en bijeenkomsten, Gilwell, de kampeerterreinen. En ook lokaal en regionaal betekende het veel. Zo kwamen er nieuwe districten, wat we nu Scoutingregio’s noemen.

Eén Scouting Nederland

Het is bijzonder dat Scouting in Nederland verenigd is in één organisatie: dat zien we bijna nergens op de wereld. In veel landen waar Scouting actief is, bestaan er meerdere verenigingen. We zijn trots om in Nederland als één Scouting Nederland samen te werken. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Scouting in Nederland ook de komende jaren nog kan groeien. Die samenwerking was het belangrijkst tijdens de fusie. Een belangrijke waarde binnen Scouting en waar de huidige samenleving behoefte aan heeft. Hiernaast zie je het eerste Scouting Nederland logo!

Meerwaarde van Scouting nog steeds actueel

Ook nu, in 2023, staat Scouting nog steeds midden in de samenleving. Gave activiteiten organiseren, talenten ontwikkelen, vrienden maken: wij weten waar onze vereniging voor staat en welk verschil we maken in het leven van onze kinderen en jongeren. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Nederland.

De coronapandemie heeft laten zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten voor kinderen en jongeren geen luxe zijn, maar essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid en voor hun ontwikkeling. Scouting levert hier een belangrijke bijdrage aan. Juist de afgelopen jaren heeft Scouting laten zien op een creatieve manier, ondanks de beperkingen, het verschil te maken in het leven van kinderen en jongeren. Maar niet alleen tijdens de coronapandemie liet Scouting haar waarde zien: ook tijdens de extreme wateroverlast en overstromingen in Limburg en de oorlog in Oekraïne stonden scouts klaar om hun steentje bij te dragen.

Nu we 50 jaar Scouting Nederland zijn, bewijzen we nog steeds dat Scouting ook nu nog een belangrijke waarde is in de Nederlandse samenleving. We hopen hier nog zeker 50 jaar aan vast te mogen plakken!

Facts and figures over Scouting in 2023

Aantallen

 • 118.000 leden
 • 85.000 jeugdleden
 • 33.000 vrijwilligers
 • 1.000 Scoutinggroepen
 • 45 regio’s
 • 21 admiraliteiten
 • 37 fte beroepskrachten
 • 11 leden landelijk bestuur
 • 93 landelijk raadsleden

Tijdlijn

 • 1910: de eerste Scoutinggroepen ontstaan in Nederland
 • 1911: diverse padvindersverenigingen worden opgericht
 • 1973: oprichting Scouting Nederland met kantoor aan stadsring Amersfoort
 • 1979: verhuizing kantoor naar Larikslaan 5 in Leusden
 • 1985: 75 jaar Scouting in Nederland met viering JubJam nabij Apeldoorn met 7500 scouts
 • 1995: de World Scout Jamboree vindt plaats in Dronten met bijna 30.000 scouts uit de hele wereld
 • 2005: Koningin Máxima wordt beschermvrouwe van Scouting Nederland, ze volgt prins Claus op
 • 2010: 100 jaar Scouting in Nederland met vieringen Scouts2day in Utrecht en JumJam100 in Roermond
 • 2015: opening Scoutinglandgoed Zeewolde
 • 2021: Freek Vonk wordt Chief scout
 • 2023: 50 jaar Scouting Nederland
 • 2024: verwachte datum verhuizing kantoor naar Scoutinglandgoed Zeewolde

Fusies

Ben je benieuwd hoe al die fusies zijn gelopen door de jaren heen? Er waren behoorlijk wat wijzigingen en fusies. Kijk maar:

N.P.ONederlandse Padvinders Organisatie1910-1915
N.P.B.Nederlandsche Padvinders Bond1911-1915
C.P.O.Christelijke Padvinders Organisatie1911-1915
N.P.V.Vereniging van Nederlandse Padvinders1915-1973
N.M.G.Nederlands Meisjes Gilde1916-1933
K.V.

Katholieke Verkenners

1930-1973
P.V.N.Padvinders Vereeniging Nederland1933-1937
N.P.G.Nederlands Padvindsters Gilde1933-1973
V.K.J.B.Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging1945-1973
N.G.B.Nederlandse Gidsen Beweging1945-1957
N.G.Nederlandse Gidsen1957-1973
S.N.Scouting Nederland1973-heden