Headerafbeelding

100 jaar groei in persoonlijke ontwikkeling: 100 jaar Gilwell

Voor scouts is samenwerken heel vanzelfsprekend. Door samen te werken, kun je vaak meer voor elkaar krijgen dan in je eentje. Samen activiteiten organiseren of avonturen beleven, maakt dat je je verbonden voelt met je groep. Veel scouts blijven dan ook heel lang verbonden aan dezelfde Scoutinggroep, van jeugdlid naar vrijwilliger. Om goed te kunnen samenwerken, is communicatie binnen je team en groep erg belangrijk. Persoonlijke vaardigheden, zoals de leiding nemen of feedback geven, kun je leren. Binnen Scouting Academy kun je niet alleen gekwalificeerd worden door jouw praktijkbegeleider of je bivak- of kampkwalificatie halen. Óók tijdens een Gilwelltraining kun jij groeien op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Waar komt de Gilwelltraining vandaan?

In 1919 werd de eerste Gilwelltraining in Engeland gegeven op het speciaal daarvoor aangekochte landgoed Gilwell Park in de buurt van Londen. Ter afsluiting kregen de deelnemers de woodbadge (Gilwellkralen) uitgereikt. Drie jaar later deed dr. Thorwald Egidius mee, hoofdbestuurslid van de Nederlandse Padvinders (NPV) aan deze Engelse training. Daarmee werd hij de eerste Nederlandse Gilwellian. Hij kreeg officieel toestemming om deze bijzondere training ook naar Nederland te halen!

Gilwell in Nederland

Ken je Scoutinglabelterrein Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen? Misschien gaat er al een belletje rinkelen, in Nederland vond in 1923 de eerste Gilwelltraining plaats op dit terrein. Uiteraard werden op deze eerste buitenlandse ‘vestiging’ van Gilwell Park dezelfde Gilwelltekens uitgereikt als in Engeland: de woodbadge, de Gilwelldas en -dasring, en een certificaat. Sindsdien hebben meer dan 500 Gilwelltrainingen plaatsgevonden in Nederland.

In 2010 werd het systeem van deskundigheidsbevordering binnen Scouting Nederland opnieuw herzien: dit werd Scouting Academy, waarin de ontwikkeling van basisleidersvaardigheden vooral op groepsniveau plaatsvindt. Ook de Gilwelltraining werd bij Scouting Academy ondergebracht, de inhoud is nog steeds (min of meer) hetzelfde.

1923 - 2023 = 100 jaar oud

2023 markeert 100 jaar Gilwelltrainingen in Nederland en dat gaan we vieren! In juli vinden twee trainingen plaats: één Gilwelltraining (woodbadge) en één speciaal voor Gilwellians, scouts die de Gilwelltraining eerder hebben afgerond. Op 23 september is een grote reünie voor Gilwellians op Gilwell Ada’s Hoeve. Gilwell Ada’s Hoeve viert dan ook haar 100-jarig jubileum. Dubbel feest dus! 

Kijk op de trainingskalender voor meer informatie over de trainingen. Kijk op de Gilwellwebsite voor meer informatie over de reünie.