Headerafbeelding

Scouting en het coronavirus (COVID-19): veelgestelde vragen

Het coronavirus is volop in het nieuws en Scouting Nederland houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over Scouting en het coronavirus. Voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties worden persoonlijk geïnformeerd indien de overheid haar maatregelen aanpast welke effect hebben op Scoutingactiviteiten. Gelijktijdig wordt deze pagina geüpdatet en het nieuws medegedeeld op social media om als officiële informatiebron te dienen. Scouting Nederland wil ouders, jeugdleden en betrokkenen vragen om de vrijwillige groepsbesturen en leiding de tijd en ruimte te geven om versoepelde maatregelen te verwerken binnen de eigen vereniging.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: donderdag 26 november om 11.00 uur. Nieuwe/geüpdatete Q&A's hebben een vermelding van de wijzigingsdatum.

Downloads

Hier vind je de meest recente factsheet. Ga naar Corona en Scouting voor alle downloads over het coronavirus met betrekking tot Scouting.

Jeugdleden en reguliere opkomsten

 • Op https://www.rijksoverheid.nl/o... kun je lezen dat er een uitzondering is gemaakt voor o.a. Scouting, voor leden t/m 17 jaar. En hun leiding! Je mag dus ook met méér dan twee personen leidinggeven. Iedereen is blij dat deze uitzondering er is, zo kunnen we toch elke week het Scoutingspel spelen. Samen met de richtlijnen in het factsheet proberen we er samen voor te zorgen dat deze uitzonderingspositie behouden kan blijven.

 • Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Scouting is geen school, die spelen een andere rol in de maatschappij. Daarom ga je bij verkoudheid niet naar Scouting. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis. Laat je testen.

  Ook met chronische klachten kun je niet naar Scouting toe. Dit is ontzettend vervelend, maar uit (bij Scouting Nederland bekende) ervaringen van Scoutinggroepen waar het virus is opgedoken, bleek in meerdere gevallen dat het positief geteste lid chronische verkoudheidsklachten heeft. Met een al bekende verkoudheid is er een grotere kans dat je het virus oppikt of doorgeeft. De Scoutingroep/speltak loopt daarmee het risico dat de eerstvolgende speltakopkomst niet door kan gaan, of dat het Scoutingterrein gesloten moet worden.

  Leden die thuis zitten met klachten kun je leuke online activiteiten bieden via http://www.thuisopavontuur.nl/. Of bekijk de mogelijkheid om een of twee vrijwilligers de uitdaging te geven om voor leden die thuis zitten activiteiten te organiseren die ze vanuit huis kunnen doen.

 • De Rijksoverheid geeft aan dat kinderen niet naar sport (of Scouting) mogen als ze verkoudheidsklachten hebben. Het onderwijs en de kinderopvang spelen een andere rol in de maatschappij. Een week school missen of wat ouders allemaal moeten regelen als hun kind niet naar de opvang kan, is van andere orde dan een weekje Scouting overslaan. Hoe vervelend ook, maar hiermee hopen we de verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Leden die thuis zitten met klachten kun je leuke online activiteiten bieden via http://www.thuisopavontuur.nl/. Of bekijk de mogelijkheid om een of twee vrijwilligers de uitdaging te geven om voor leden die thuis zitten activiteiten te organiseren die ze vanuit huis kunnen doen.

 • Onderhoud aan boten kan alléén als onderdeel van de reguliere opkomst voor jeugdleden t/m 17 jaar.

 • Ja, dit mag. Maar zoek de grenzen van de richtlijnen niet op. Een welpenhorde met 7 welpen heeft geen 7 leiding nodig bijvoorbeeld.

 • Vermijd drukte en beperk reisbewegingen. Doe geen vossenjacht, dropping of hike, maar organiseer je activiteiten zoveel mogelijk op het eigen terrein. Overleg met de gemeente voor een geschikte locatie indien er geen buitenruimte is die groot genoeg is.

 • Nee, dit kan voorlopig niet. De maatregelen in Nederland zijn sinds oktober weer aangescherpt. Voor Scouting ligt de focus op het continueren van de reguliere opkomsten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar, dus een speltakopkomst met alleen de eigen speltakleiding. Heb je een leidingtekort? Dan kun je wél andere vrijwilligers of ouders vragen om in te springen, informeer hen goed over het coronaprotocol dat op jullie Scoutingterrein van toepassing is. Neem je verantwoordelijkheid en voorkom verdere maatregelen die Scouting en de maatschappij raken. Hiermee hopen we zo lang mogelijk het Scoutingspel te blijven spelen.

  Kijk voor coronaproof Sinterklaasopkomsten op https://www.scouting.nl/update...

 • Nee, de coronamaatregelen geven enkel jongeren t/m 17 jaar de ruimte om fysiek het Scoutingspel met elkaar te spelen met aangepaste richtlijnen. De nieuwste richtlijnen die per 14 oktober gelden kun je hierboven downloaden. De belangrijkste punten zijn:

  • Leden t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden. Leiding kan bij bevers en welpen meedoen tijdens opkomsten zonder afstand te houden. Scouts en explorers houden afstand tot de leiding.
  • Leden van 18 jaar en ouder organiseren online opkomsten. Explorers die 18 jaar of ouder zijn kunnen niet meedoen met het fysieke explorerprogramma. De uitzondering op de maatregelen geldt alleen voor kinderen t/m 17 jaar, zie https://www.rijksoverheid.nl/o.... Overweeg om hen mee te laten doen met het online roverscoutsprogramma.
  • 18 jaar of ouder? Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar tijdens speltakopkomsten.
  • Beperk reisbewegingen zoveel mogelijk: organiseer activiteiten op en rondom het eigen terrein.
  • De opkomsten vinden buiten plaats, tenzij het echt niet anders kan.
  • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.
  • Iedereen gaat na de opkomst naar huis. Er is geen ruimte voor een nazit en blijf ook niet hangen buiten het Scoutingterrein. Er is wel ruimte om voor en na de opkomst voor te bereiden, te overleggen en evalueren, maar beperk dit tot het noodzakelijke en houd 1,5 meter afstand in acht.
  • Houd bij welke kinderen / vrijwilligers er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek.
  • Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen kinderen in deze leeftijdsgroep.
  • Leiding houdt 1,5 meter afstand tot de kinderen en elkaar.
  • Explorers die 18 jaar of ouder zijn kunnen niet meedoen met het fysieke explorerprogramma. De uitzondering op de maatregelen geldt alleen voor kinderen t/m 17 jaar, zie https://www.rijksoverheid.nl/o.... Overweeg om hen mee te laten doen met het online roverscoutsprogramma.
  • Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.
 • Schema-afstand-houden_2020-10-15-101643.jpg
 • Vanaf 18 jaar vinden opkomsten alleen online plaats.

 • Laat de opkomsten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden, tenzij het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld wanneer het hard regent. Voor opkomsten van Scouting voor leden t/m 17 jaar en hun leiding geldt geen maximum aantal personen. De leiding houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.

  • Speltakken t/m 17 jaar draaien gescheiden van elkaar. Verspreid je tijdens de opkomst over de beschikbare ruimte. Overweeg op aparte tijden per speltak te draaien.
  • Ga slim om met aankomst en vertrek, zodat er zo min mogelijk contactmomenten zijn.
  • Als je eten of drinken verstrekt of kookopkomsten organiseert, houd extra rekening met voedselveiligheid en hygiëne.
  • Voor én na de opkomst van iedere speltak, wordt sanitair grondig schoongemaakt.
  • Zorg bij het sanitair voor voldoende handzeep om handen te kunnen wassen en voor papieren handdoekjes.
  • Speltakken t/m 17 jaar draaien gescheiden van elkaar. Verspreid je tijdens de opkomst over de beschikbare ruimte. Overweeg op aparte tijden per speltak te draaien.
  • Ga slim om met aankomst en vertrek, zodat iedereen voldoende afstand kan houden.
  • Voor én na de opkomst van iedere speltak, wordt sanitair grondig schoongemaakt.
  • Zorg bij het sanitair voor voldoende handzeep om handen te kunnen wassen en voor papieren handdoekjes.
 • Scoutinggebouwen zijn geen openbare gebouwen, dus hier hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Ook voor sport-, spel- en bewegen geldt binnen en buiten geen mondkapjesadvies. Uiteraard kun je hier (groepsbreed) alsnog voor kiezen als je je hier prettig bij voelt. Wanneer je met je leden naar een publieke binnenruimte gaat (zoals winkels), is het dringende advies om wel een mondkapje te dragen. Mondkapjes zijn niet verplicht voor kinderen t/m 12 jaar, ook niet in publieke ruimtes.

  Wil je wel een Scoutfun mondkapje? Check www.scoutshop.nl.

 • Het installeren van nieuwe of overgevlogen leden is een van de hoogtepunten in het jaar. Maar de afstandsbeperkingen maken dit wat ingewikkelder. Gelukkig zijn er mogelijkheden!

  Hand vasthouden tijdens uitspreken van de belofte

  Geef geen handen. Zaag een hand uit hout en bevestig deze aan een stok van 1,5 meter. Vraag het kind om deze vast te houden en met de andere hand de vlag. Zo houd je op afstand elkaars hand vast tijdens het plechtige moment.

  Das omhangen

  Bij scouts en explorers: hang de das niet zelf om, maar geef de das met de zelfgemaakte hand aan, of gebruik een (schoongemaakte) afvalgrijper. Of vraag een ploegleider om de das om te hangen.

  Badges opspelden

  Bij scouts en explorers: geef de badges niet zo aan, maar geef de badges met een (schoongemaakte) afvalgrijper aan, of vraag een ploegleider om de badges op te spelden.

  Aanwezigheid ouders en/of bestuursleden

  Ouders of andere externen kunnen niet aanwezig zijn bij het installeren. Zorg wel dat ze er iets van meekrijgen: maak foto's of video's van de installatie en mail deze na afloop naar de ouders van de geïnstalleerde kinderen. Je kunt er ook voor kiezen om een livestream op Facebook te starten.

  Heb jij andere originele ideeën? Deel ze via Whatsapp!

 • In het meest recente protocol is een corona-coördinator of ‘toezichthouder’ voorgeschreven. Deze persoon is aanspreekpunt voor de handhaving bij de Scoutinggroep. Deze persoon vervult ook de rol van toezichthouder. Belangrijk is dat deze corona-coördinator bekend is met naam en telefoonnummer, dit kunnen meerdere personen zijn, als de rol maar duidelijk is belegd, op alle momenten dat er Scoutingopkomsten zijn.

  De toezichthouder is niet aansprakelijk als regels worden overtreden, maar dient wel toe te zien op het naleven van de regels. Zorg er als toezichthouder voor dat:

  • Je op de hoogte bent van de regels vanuit de overheid en de factsheet van Scouting Nederland;
  • Je jeugdleden, ouders en vrijwilligers actief (én positief) aanspreekt op hun gedrag rondom het naleven van de regels: wees duidelijk, maar geen boeman;
  • Je toezicht houdt rond aankomst en vertrek en zorgt voor goede doorstroming;
  • Je toezicht houdt op het naleven van de hygiënemaatregelen en schoonmaakafspraken;
  • Je aanspreekbaar bent voor gemeente, boa’s en politie als zij controles uitvoeren, spreek hen aan en stel je voor als corona-coördinator/toezichthouder;
  • Je terugkoppelt aan het groepsbestuur, zodat zij eventueel samen met de groepsraad aanvullende maatregelen in kunnen stellen indien nodig.
  • Organiseer je activiteiten op het water? Bij watersport zoals zeilen hoeft geen afstand te worden gehouden. Bij vaartuigen geldt in het algemeen dat vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden (bijvoorbeeld bij slepers).
  • Onderhoud van boten als activiteit voor jeugdleden is toegestaan.
  • Veiligheid, zowel op het gebied van corona áls op het water, gaan voorop.
 • Vraag een lid met klachten thuis te blijven en zich te laten testen. Negatief getest en klachten voorbij? Dan ben je welkom bij Scouting.

  Is een lid in afwachting van een coronatest? Dan komt het lid niet naar Scouting. Als de test negatief is en het lid geen klachten meer heeft, kan het lid weer naar Scouting. Is een huisgenoot van een lid in afwachting van een test? Dan komt het lid niet naar Scouting als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

  Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als je weer helemaal beter bent kun je naar Scouting.

 • Als het zieke lid onlangs met andere leden op het Scoutingterrein is geweest, is het verstandig om in ieder geval de leden te informeren die op dat moment ook aanwezig waren. Daarvoor kun je de basisbrief gebruiken die te downloaden is via Corona en Scouting.

 • Ja, dan komt het lid niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als alle huisgenoten weer helemaal beter zijn, kan het lid weer naar Scouting.

 • Zijn leden naar een land op reis geweest wat tijdens hun reis een oranje reisadvies had? Deze leden gaan in quarantaine en komen niet naar Scouting. Oók als je op het vliegveld getest bent en een negatieve uitslag hebt gekregen.

  Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD. Als je weer helemaal beter bent kun je naar Scouting.

  Check https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen voor alle reisadviezen.

  • Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen kinderen en leiding in deze leeftijdsgroep.
  • Leiding kan bij sport-, spel- en bewegen meedoen tijdens opkomsten zonder afstand te houden.
  • Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.
 • Voor scouts met een beperking gelden dezelfde richtlijnen als voor andere jeugdleden. Overleg met ouders over de risico’s en mogelijkheden.

 • Ja, maar let nog meer dan anders op de hygiëne en voedselveiligheid, zowel bij kookopkomsten als bij momenten waarop je eten of drinken verstrekt.

 • Volg de richtlijnen van het Rode Kruis bij het verlenen van EHBO: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/.

 • De richtlijnen van Scouting Nederland zijn afgestemd op de model-noodverordening van het Veiligheidsberaad en zijn tot stand gekomen in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De richtlijnen sluiten daarmee ook aan op de informatie die je kunt vinden op https://www.rijksoverheid.nl/. Het kan echter zijn dat jouw veiligheidsregio of gemeente anders besluit. De gemeente blijft altijd leidend. Je kunt de informatie uit de factsheet, model-noodverordening en informatie op rijksoverheid.nl wél gebruiken om met de gemeente in gesprek te gaan. De definitieve model-noodverordening van het Veiligheidsberaad vind je hier: https://www.veiligheidsberaad.nl/covid-19/. Op de website van het Veiligheidsberaad vind je ook een overzicht met de verschillende veiligheidsregio's. Daar kun je de noodverordening downloaden die in jouw gemeente van toepassing is.

  • Informeer ouders over de afspraken zodat zij dit ook met hun kind(eren) kunnen bespreken.
  • Leden komen zoveel mogelijk zelf naar de groep om drukte te voorkomen bij aankomst en vertrek.
  • Respecteer dat niet ieder lid kan of wil meedoen.
 • Op thuisopavontuur.nl vind je een verzameling activiteiten die je allemaal vanuit huis kunt doen. Check ook https://activiteitenbank.scouting.nl met het filter Online.

 • Augeo heeft samen met vrijwilligersorganisaties, waaronder Scouting Nederland, een online cursus ontwikkeld voor vrijwilligers. De cursus heet: Zorgen over een kind, en nu? De cursus helpt vrijwilligers die wel eens het gevoel hebben dat het thuis niet goed gaat met een kind. Juist nu de opkomsten weer beginnen, na lange tijd verplicht thuis zijn, kunnen kinderen je in vertrouwen vertellen hoe deze periode thuis voor hen was. Of een kind vertoond opvallend gedrag tijdens de opkomst. Wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed? De online cursus laat zien op welke signalen je moet letten, wat je zelf kunt doen en bij wie je aan de bel kunt trekken. Bekijk de cursus hier.

 • Het bijwonen van een begrafenis of crematie is in deze tijden van corona niet meer vanzelfsprekend. Ga, net als anders indien een lid is overleden, in gesprek met de familie om af te stemmen wat wenselijk is. Meer informatie vind je in de download Rouw en verdriet.

Overnachtingen en verhuur Scoutinggebouw/-terrein

 • Ja dit kan, mits het doel van de huurder is toegestaan. Zo is een BSO mogelijk, of een jeugdvereniging als zij activiteiten aanbieden t/m 17 jaar. Kijk op rijksoverheid.nl of de huurder(s) in een categorie vallen die gesloten moet zijn of niet. Op basis daarvan kun je het clubhuis wel of niet verhuren. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen. Blijf je als verhuurder wel bewust van het signaal wat je afgeeft aan de omgeving. Download hier het infoblad over huur en verhuur tijdens de coronacrisis.

 • In principe zou dat kunnen, als je je daarbij kunt houden aan de regels die gelden voor opkomsten. Dus o.a. speltakken die na elkaar draaien om zo min mogelijk contactmomenten te hebben. De vraag is dus of je dit op dit moment moet willen. Zoek de grenzen van de regels niet op en kies ervoor om je verantwoordelijkheid te nemen om zo verdere maatregelen die Scouting en de maatschappij raken te voorkomen. Focus op de reguliere opkomsten, na deze coronatijd hebben we weer volop tijd en ruimte voor 'bijzondere' programma's.

 • Nee, overnachtingen zijn niet toegestaan.

 • Dat hangt af van de afspraken die je met de verhuurder hebt gemaakt. Deze kunnen in een contract staan, maar zijn niet in alle gevallen duidelijk gespecificeerd. Ga wel in alle gevallen in overleg met de (ver)huurder. De situatie zoals we die nu meemaken is uniek en daarom doorgaans niet in afspraken of voorwaarden geregeld. Zijn er al werkelijke kosten gemaakt? Probeer er met elkaar naar redelijkheid uit te komen. Er zijn daarbij een aantal punten waar je rekening mee kunt houden. Spreek bijvoorbeeld af dat de huur (en dus het kamp) doorgeschoven wordt naar een moment later dit jaar, of 2021 en dat je de reeds betaalde kosten daarvoor kunt gebruiken. Daarnaast is het zo dat vrijwel iedere groep in deze situatie zit. Beide partijen zijn dus de dupe. De huurder kan geen kamp organiseren en int geen kampgeld bij de leden, maar heeft wel de kosten. De verhuurder mist inkomsten die nodig zijn voor het onderhoud van het clubhuis. Wanneer iedereen coulant omgaat met annuleren of een middenweg probeert te vinden, helpen we elkaar als scouts en Scoutinggroepen onderling.

Vrijwilligers

 • Een trainingsweekend of -avond zoals je gewend was, zit er nu even niet in. Toch zijn er mogelijkheden om bij elkaar te komen indien de coronamaatregelen in het factsheet dat toelaten. Doe je voordeel in dat geval met onderstaande tips!

  Live trainen kan wanneer je:

  • Vooraf een gezondheidscheck doet
  • Iedereen direct bij binnenkomst laat handen wassen
  • Deelnemers toestemming geven dat je hun gegevens door mag geven voor een evt.
   contactonderzoek
  • Zorgt voor voldoende zeep en papieren handdoekjes, evt. desinfecterende handgel.
  • De meest recente richtlijnen van Scouting Nederland volgt.

  Daarnaast zijn er nog een aantal knoppen waar je aan kunt draaien:

  1. Groepsgrootte

  • Trainen in vaste kleinere subgroepen
  • Training geven in één vaste bubbel. Zorg dat alle deelnemers in hun trainings-/kampbubbel blijven. Zij verlaten het terrein niet. Hierdoor is de kans dat de lokale omgeving besmet wordt nihil.

  2. Locatie

  • Grotere ruimtes en vaste zitplaatsen, zodat de 1.5m regel gewaarborgd kan worden.
  • Training geven in de openlucht
  • Groepstraining (zie hieronder)
  • Indien mogelijk: in plaats van verschillende lokalen verschillende gebouwen gebruiken, zodat er minder mensen met elkaar in contact komen.
  • Toiletten en contactpunten tussendoor extra reinigen.

  3. Duur

  • Dag- of avondtraining aanbieden in plaats van weekendtrainingen

  4. Overnachting

  • Thuis slapen
  • Slapen in eigen tentje

  5. Voorbereiding

  • Door deelnemers zich van tevoren te laten inlezen of opdrachten te laten maken, kun je meer op één dag behandelen. Activiteiten die op locatie nu niet meer mogen, kunnen de deelnemers thuis misschien wel nog doen.
  • Deelnemers zo veel mogelijk eigen materiaal laat gebruiken (bijv. eigen laptops, pennen). Je kunt ook een pakketje maken/meegeven per deelnemer met een schrift, een pen, wat kleurpotloden, enz.

  6. Eten en drinken

  • Eigen bord, mok en bestek laten meenemen
  • Eigen lunchpakketje mee laten brengen of lunchpakketjes (bijvoorbeeld in een papieren zakje) laten bezorgen door de kookstaf.
  • Kookstaf vervangen door catering op afstand
  • Degene die het eten bereid heeft het ook laten opscheppen. Zodat niet iedereen de opscheplepels aanraakt. Of de mensen zelf hun eten laten meenemen.
  • 1 persoon schenkt het drinken in. Zorg dat hij de beker van de anderen niet aanraakt tijdens het inschenken.
  • Kies voor alcoholvrije trainingen. Door alcohol zijn deelnemers minder goed in staat zich aan maatregelen te houden.
  • Boodschappen doen voordat de training begint. Niet tijdens de training.

  Groepstraining
  Binnen de eigen groep geven ervaren leidinggevende/praktijkbegeleiders zelf trainingen. Let op dat ook hierbij de geldende coronamaatregelen van toepassing zijn.

  • In de Methodiekenbank kunnen alle modules en andere trainingsonderdelen gevonden worden met diversen werkvormen, let op dat deze werkvormen niet altijd coronaproof zijn.
  • Ervaren leidinggevende/praktijkbegeleiders kunnen vooraf hulp vragen aan regiotrainers voor de tips en tricks.
  • Laat ze na afloop hun ervaring terugkoppelen met de regiotrainers.

  Live werkvormen op 1.5m

  Groepsgesprek met meer ruimte

  Bekijk de online hulpmiddelen, Kahoot en Padlet kunnen ook prima live op 1.5m

  Kort wandelingetje met 2 á 4 personen (afhankelijk van de geldende richtlijnen) met opdracht.

  Activiteitenbank (kader, 1.5m): https://activiteitenbank.scout...

 • Ja, klussen kan alleen als dit noodzakelijk is en met maximaal 4 personen. Dit kan niet tijdens opkomsten.

 • We adviseren je om het gesprek aan te gaan met het groepsbestuur en de factsheet van Scouting Nederland hierin mee te nemen. Een groep is zelf verantwoordelijk is voor leden en leiding. Een (kader)lid wat de regels niet (goed) opvolgt wordt niet door Scouting Nederland aangesproken. Het groepsbestuur is in deze verantwoordelijk.

  Als de groep de kwestie niet oppakt dan kan contact opgenomen worden met de gemeente. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend en kunnen eventueel handhavend optreden. En het belangrijkste: wees een beetje lief voor elkaar. Samen komen we door deze crisis.

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad gaan niet door.

  De overheid heeft een noodwet aangenomen om de uitdagingen voor vergaderen en het maken van besluiten weg te nemen. De regels van de noodwet gelden in plaats van de normale regels in wet en statuten en staat er tijdelijk boven. In een nieuw infoblad wordt beschreven hoe je als Scoutingorganisatie door de noodwet via elektronische middelen, dus online, kunt vergaderen en daarin besluiten kunt nemen. Alle info lees je in het infoblad via Corona en Scouting.

  Stemmen tijdens je vergadering? https://www.mentimeter.com/ is gratis tot 3 vragen.

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad gaan niet door.

  De overheid heeft een noodwet aangenomen om de uitdagingen voor vergaderen en het maken van besluiten weg te nemen. De regels van de noodwet gelden in plaats van de normale regels in wet en statuten en staat er tijdelijk boven. In een nieuw infoblad wordt beschreven hoe je als Scoutingorganisatie door de noodwet via elektronische middelen, dus online, kunt vergaderen en daarin besluiten kunt nemen. Alle info lees je in het infoblad via Corona en Scouting.

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad kunnen op dit moment niet doorgaan. Zorg dat je in contact blijft met je vrijwilligers en denk eens na over leuke (online) manieren waarop je dat kunt doen: bijvoorbeeld een online borrel na een groepsraad, of een online pubquiz. Zo houdt je contact en zorg je dat de vrijwilligers de moed erin houden!

  • Gebruik alleen foto's en video's van leden die toestemming hebben gegeven voor het maken en gebruik van beeldmateriaal, bijvoorbeeld als je een schermopname maakt bij het videobellen of als leden een foto of filmpje insturen van een opdracht of activiteit.
  • Benoem nog eens extra naar de leden dat jullie beeldmateriaal gebruiken om aandacht te geven aan de leuke online opkomsten die je doet. Mochten leden / ouders hun toestemming willen herzien, geef ze hier nog eens expliciet de mogelijkheid toe.
  • Neem een vergadering niet op, tenzij dit echt noodzakelijk is en stem dit af met alle deelnemers.
  • Wees je bewust van het risico van hergebruikte toegangscodes of URL's naar gespreksgroepen (iedereen met bijvoorbeeld een link naar een Skypegesprek kan deelnemen)
  • Zet notificaties aan, zodat je ziet wanneer er nieuwe deelnemers aansluiten. Kijk voor meer informatie op scouting.nl/privacy.

   Check ook het artikel 'Keuzehulp privacy bij videobel-apps' van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobel-apps.
 • Elke coronaupdate wordt per mail verstuurd naar scouts met de functie Voorzitter of Secretaris en wordt verstuurd naar het mailadres wat in Scouts Online staat. Klopt deze nog? Check ook nog even je spambox/ongewenste post voor de zekerheid. Toch niet ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@scouting.nl met jouw lidnummer en/of lidnummers van voorzitter/secretaris. Dan zoeken we dat zo snel mogelijk voor je uit.

 • Alle leden kunnen bij klachten getest worden op coronabesmetting. Neem contact op met de GGD voor een afspraak en volg de adviezen op.

 • Ja, er zijn diverse sets beschikbaar om bewegwijzering, hygienemaatregelen en afspraken die je met je groep maakt, aan te duiden. Deze kun je hier als set downloaden en samenstellen. Als InDesign, PDF en JPG beschikbaar.

 • Invulpersberichten kun je gebruiken om te vertellen hoe je invulling geeft aan het bieden van online opkomsten, of wanneer je je fysieke opkomsten weer start. En Landelijk team Communicatie helpt je graag bij het beantwoorden van persvragen waar je het antwoord niet op weet. Neem hiervoor contact op met Landelijk team Communicatie via communicatie@scouting.nl of +31 (0)33 496 09 11.

Financieel

 • Geen acties langs de deuren. Dat wil zeggen, geen losse verkoop waarbij je van deur tot deur gaat. Je kunt er wel voor kiezen om een online verkoop te organiseren waarna je de bestelling coronaproof bezorgd of laat afhalen. Organiseer bijvoorbeeld een drive-through of deel afhalers in op tijdsloten. We willen jullie de jaarlijkse inkomstenbron van de verkoop van speculaaspoppen, oliebollen, kerststerren, kerstbomen en andere decemberproducten niet onthouden.

 • Voorzitters en secretarissen hebben op 10 september mail ontvangen.

  Hoe vraag je een bijdrage aan?
  Het aanvragen van een bijdrage als tegemoetkoming van coronaschade dien je in bij je eigen
  gemeente. We hebben met alle gemeenten onderstaande criteria gedeeld, maar gemeenten hebben de vrijheid hier van af te wijken. We hebben gemeenten ook gevraagd actief contact te zoeken met hun lokale jeugdorganisaties. De aanvraagprocedure en het aantal gegevens dat je moet overleggen kan daarom per gemeente verschillen.

  Voor wie is het bedoeld?

  Voorbeelden van jeugd- en jongerenorganisaties zijn speeltuinen, Scoutingorganisaties en kindervakantieorganisaties. Het gaat om minimaal 2900 lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Al deze organisaties dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat hier expliciet om organisaties die hun werk primair via vrijwilligers uitvoeren en daarom geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Ook kunnen veel van deze vrijwilligersorganisaties geen aanspraak maken op de TOGS-regeling, omdat ze niet over de juiste SBI-codes beschikken. Voor deze specifieke groep jeugd- en jongerenorganisaties wordt er via dit aanvullende budget een oplossing gevonden om zo te voorkomen dat zij onnodig hard worden getroffen door de coronacrisis en om de continuïteit van hun maatschappelijk aanbod aan kinderen en jongeren te garanderen.

  Verschillende Scoutingorganisaties hebben al een subsidierelatie met de gemeente. Soms is er zelfs op lokaal niveau al sprake geweest van financiële compensatie. We wijzen erop dat deze extra regeling géén vervanging is voor de reguliere bestaande, lokale subsidierelatie en dat er geen verrekeningen kunnen plaatsvinden.

  Wat zijn de criteria?

  • Hieronder lees je criteria die gemeenten zullen hanteren om het verzoek om financiële steun te toetsen:
   De regeling is bedoeld om coronaschade te dekken. Het gaat hier om de schade die is ontstaan omdat er minder inkomsten waren, terwijl een deel van de kosten wel gewoon doorliepen. Waarschijnlijk zijn niet alle activiteiten ondernomen, waardoor je die kosten niet had, maar de vaste lasten liepen door en misschien zijn er zelfs wel extra kosten gemaakt (voor beveiliging, ontsmetting, etc.). Misgelopen inkomsten/baten zijn onder andere toegangsgelden, contributie, misgelopen financiële acties, horeca-inkomsten, lagere subsidie of verhuur van accommodaties. Doorlopende (vaste) lasten die tijdens de lockdown doorliepen en moesten worden voldaan zijn bijvoorbeeld: kosten voor de accommodatie zoals huur, afschrijving, reserveringen groot onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen voor opstallen, aansprakelijkheid e.d., contributies aan koepelorganisaties en dergelijke.
  • Het gaat enkel om de gelopen schade in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 (3 maanden).
  • Alleen jeugd- en jongerenorganisaties die geen gebruik kunnen maken van andere overheidsregelingen, zoals de NOW- en TOGS-regeling of die meer schade hebben dan vanuit deze algemene regelingen wordt gecompenseerd, kunnen van deze specifieke regeling via de gemeenten gebruik maken.
  • De betreffende schade moet aantoonbaar zijn. Dat kan in de vorm van een begroting 2020 en jaarrekening 2019 en een bijbehorende toelichting. Belangrijk om te vermelden, is dat ook afschrijvingslasten en reserveringen onderdeel kunnen zijn van de geleden schade en derhalve van een aanvraag bij de gemeente. Die lasten dienen dan naar rato van de betreffende periode te worden berekend. Daarnaast hanteren jeugd- en jongerenorganisaties verschillende vormen van financiële administraties, met name een kasstelsel enerzijds en baten-lastenstelsel anderzijds. Hierdoor is zaak alert te zijn dat er ook kosten na 1 juni gemaakt zijn die van toepassing zijn op de periode vóór 1 juni.
  • Sommige organisaties richten zich niet alleen op kinderen en jongeren uit de eigen gemeente, maar zijn regionaal of landelijk actief (zoals diverse zomerkamporganisaties). De overheid heeft gekozen voor een compensatieregeling via het gemeentefonds, waardoor ook deze organisaties bij gemeenten moeten aanvragen. Het uitgangspunt is dat je, als je in meerdere gemeenten actief bent, je ook in meerdere gemeenten de aanvraag doet, ook al ben je daar niet statutair gevestigd.


  We weten dat de gelopen schade ook doorloopt na 1 juni 2020. Samen met Jantje Beton gaan we kijken hoe we met de VNG en Rijksoverheid extra steun voor die periode kunnen bewerkstelligen.

  Op Corona en Scouting onder het kopje Gemeente is een factsheet te vinden die eerder door Scouting Nederland en Jantje Beton/NUSO is opgesteld om tot deze regeling te komen. Deze geeft meer achtergrondinformatie over de getroffen jeugd- en jongerenorganisaties en nu is geactualiseerd.

  Bij de berekening van de bijdrage is de inschatting gemaakt dat de coronaschade in de genoemde periode zal liggen tussen 500 en 7500 euro per organisatie, onder andere afhankelijk van het feit of organisaties een eigen of gehuurde accommodatie hebben of zonder gebouw hun activiteiten ondernemen.

  Het bericht wat gemeenten van de VNG hebben ontvangen vind je hier: https://vng.nl/nieuws/gemeente...

  Voor de aanvraag kun je de voorbeeldbrief gebruiken, waarin je vraagt om de voorwaarden van jouw gemeente zodat je de steun kunt ontvangen: Corona en Scouting.

  De VNG heeft gemeenten een basisformulier gestuurd waarmee zij een inventarisatie kunnen maken. Dit formulier kun je gebruiken om alvast te checken welke informatie je eventueel moet overleggen met je gemeente. Ook deze kun je vinden op Corona en Scouting.

  Loop je tegen problemen aan? Stem dit af met je Scoutingregio, zodat je samen met andere groepen op kunt trekken in jouw gemeente.

 • Ja, Scouting Nederland adviseert om de contributie van (jeugd)leden door te laten lopen en geen contributie terug te betalen. De kosten voor de voorzieningen zoals een clubgebouw of wachtschip en (spel)materialen lopen door. Terwijl inkomsten naast contributie, zoals fondswervende acties of verhuur nu niets opleveren. Het korten op of kwijtschelden van contributie is daarom niet realistisch. We rekenen in deze tijd van crisis op een gevoel van solidariteit om de kosten samen met de leden te blijven dragen, zodat de vereniging ook na de crisis kan blijven voortbestaan. Lees ook de tips over groepsinkomsten en –uitgaven tijdens de coronacrisis in deze blog.

  Bovendien stimuleren we alle Scoutinggroepen een online programma op te zetten om jeugdleden Scoutingactiviteiten te bieden op afstand en ze op deze manier betrokken te houden. Daarnaast helpen we ook in de (lokale) samenleving met diverse hulpacties. Als vereniging kunnen we juist nu laten zien welke waarde we hebben in de samenleving. Als er gezinnen zijn waar het financieel erg lastig wordt om aan de betaling te kunnen voldoen, kun je individueel bekijken wat je kunt regelen

 • Lees hier de tips over groepsinkomsten en –uitgaven tijdens de coronacrisis

 • Ja, de contributie loopt door. De landelijke contributie is vastgesteld in de landelijke raad. Met de landelijke contributie ondersteunen we groepen en regio’s en zorgen we voor een aantal specifieke diensten, in de lidmaatschapsfolder staat hierover meer. Nagenoeg alle kosten van de landelijke organisatie zijn vaste kosten en deze lopen door, of groepen wel of geen activiteiten ondernemen. Daarnaast is juist in deze tijd de landelijke organisatie er om groepen en regio’s te ondersteunen. Bijvoorbeeld met speltips over online activiteiten en ondersteuning van allerlei onderdelen binnen de vereniging met beslissingen over het afgelasten van activiteiten en de communicatie daarover. Als je als groep online activiteiten biedt, dan sta je sterk om ook je contributie richting leden door te laten lopen. Als je als groep toch financiële problemen ondervindt, neem dan contact op met Scouting Nederland, dan kunnen we meedenken over oplossingen.

 • Meer informatie over de tegemoetkoming TOGS kun je lezen in het infoblad maatwerk TOGS dat je hier kunt downloaden.

Evenementen

 • In 2020 zijn alle landelijke evenementen afgelast. Op dit moment werken de vrijwilligers van Scouting Nederland hard aan verschillende scenario's met als doel jouw favoriete evenement wél door te kunnen laten gaan in 2021. De realiteit laat zien dat dit niet altijd even eenvoudig zal zijn. Afhankelijk van wanneer een evenement plaats vindt wordt er nagedacht over een beslismoment. Op basis van de regels die dan gelden, de verwachtingen met betrekking tot de coronasituatie en haalbaarheid wordt per evenement besloten over de doorgang. Uiterlijk begin 2021 volgt hierover meer duidelijkheid op deze website.

 • Scouting Nederland heeft alle landelijke ledenactiviteiten in 2020 afgelast. Deelnemers en vrijwilligers van de betreffende evenementen hebben hier persoonlijk bericht over ontvangen.

  De volgende landelijke ledenactiviteiten zijn afgelast:

  • Waarderingsmoment landelijk vrijwilligers
  • Voorbereidingsweekend 4 mei
  • HIT 2020
  • Teamwell door Gilwell
  • Jungle Experience
  • Landelijke Scoutingwedstrijden
  • Diverse trainingen en kampen van Zeilschool Scouting Nederland
  • European Jamboree 2020 - Dutch Contingent
  • Nationale Jamboree
  • Exxploraxxion
  • Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
  • Junglefestival
  • World Scout Moot 2021 - Dutch contingent

  Het landelijk bestuur heeft daarnaast besloten dat de evenementen van 2020, Jungle Experience, NJ2020 en Exxploraxxion, niet worden ingehaald in 2021. Helaas bieden de onzekerheid, de kalender en de beschikbare vrijwilligerscapaciteit hiervoor onvoldoende ruimte. In overleg met Scoutingregio’s bekijken we de mogelijkheden voor eventuele doorgang van Junglefestival in 2021.

  European Jamboree
  Het European Jamboree 2020 - Dutch Contingent is opgeheven en Scouting Nederland vaardigt geen nieuw contingent af naar het verplaatste evenement in Polen in 2021. Oud-contingentsleden hebben hier 21 juli 2020 persoonlijk bericht over ontvangen.

Maak je je zorgen over het coronavirus met betrekking tot jouw omgeving? Neem dan contact op met de GGD in jouw gemeente of de gemeente zelf. Indien het RIVM of de overheid andere maatregelen voorstelt zullen wij dit bericht aanpassen en voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties per e-mail informeren, met de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie opgesomd in de e-mail. Staat jouw vraag hier niet bij? Stel hem per mail aan het corona crisisteam. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te antwoorden.