Headerafbeelding

Scouting en het coronavirus (COVID-19): veelgestelde vragen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: donderdag 2 december om 15.30 uur. Nieuwe/geüpdatete Q&A's staan binnen het thema bovenaan en hebben een vermelding van de wijzigingsdatum.

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over Scouting en het coronavirus. Voorzitters, secretarissen en verhuurders van alle Scoutingorganisaties worden persoonlijk geïnformeerd indien de overheid coronamaatregelen invoert die effect hebben op Scoutingactiviteiten. Gelijktijdig wordt deze pagina geüpdatet en wordt indien nodig het nieuws medegedeeld op social media om als officiële informatiebron te dienen. Scouting Nederland wil ouders, jeugdleden en betrokkenen vragen om de vrijwillige groepsbesturen en leiding de tijd en ruimte te geven om versoepelde maatregelen te verwerken binnen de eigen vereniging.

Downloads

Hier vind je het meest recente factsheet, geldig vanaf 28 november. Ga naar Corona en Scouting voor alle downloads over het coronavirus met betrekking tot Scouting.

Coronatoegangsbewijs (CTB), mondkapje en 1,5 meter

  • Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen CTB te tonen.
  • Leiding hoeft geen CTB te tonen voor toegang tot speltakopkomsten.
  • Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook gelden voor de explorers t/m 17 jaar.
  • Leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder zijn bij binnenactiviteiten verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen.
  • Bij buitenactiviteiten waarbij leden en vrijwilligers ook naar binnen gaan (toiletbezoek, drinken halen, schuilen), wordt geadviseerd vooraf het CTB te scannen.
  • Overleg wie per activiteit verantwoordelijk is voor het scannen van het CTB.

  In het factsheetdocument vind je op pagina 2 een flow chart wanneer het CTB, mondkapjes en de 1,5 meter van toepassing is.

 • Wettelijk is er voor Scouting (georganiseerd jeugdwerk) een uitzondering gemaakt op het coronatoegangsbewijs voor leden t/m 17 jaar inclusief hun begeleiding. Leiding hoeft dus geen coronatoegangsbewijs te tonen. Wel houden leden van 13 jaar en ouder afstand tot de leiding waar dat kan.

  Leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder zijn bij binnenactiviteiten verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen. Denk aan de groepsraad of een klusdag. Speltakleiding is enkel bij speltakopkomsten uitgezonderd van deze verplichting.

  Ik snap deze tweedeling niet

  De overheid heeft ervoor gekozen om een uitzondering te geven op georganiseerde jeugdactiviteiten tot 18 jaar (en hun begeleiding). Alle andere activiteiten moeten wél met het coronatoegangsbewijs werken. Dat zorgt ervoor dat dat voor een speltakopkomst niet hoeft, maar voor de vergadering daarna wel.

  • Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
  • Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook gelden voor de explorers t/m 17 jaar.
  • Leiding hoeft tijdens speltakopkomsten geen mondkapje te dragen.
  • Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar bij binnenbijeenkomsten van vrijwilligers, zoals vergaderingen. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden als je op een vaste zitplaats zit. Wel tijdens verplaatsingen.

  In het factsheetdocument vind je op pagina 2 een flow chart wanneer het CTB, mondkapjes en de 1,5 meter van toepassing is.

 • Nee, dat hoeft niet. We hebben binnen Scouting de duidelijke splitsing gemaakt tussen opkomsten (Scoutingactiviteiten voor jeugdleden) en andere eventuele inactieve activiteiten zoals vergaderen (denk aan een groepsraad). Als jeugdleden bij een opkomst binnen stilzitten hoeft dus geen mondkapje gedragen te worden.

  • Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden.
  • Leiding hoeft geen afstand te houden tot bevers en welpen, maar 1,5 meter is wel een veilige afstand.
  • Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook gelden voor de explorers t/m 17 jaar.
  • (Bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand, tenzij dat bij sport- en spelactiviteiten niet kan.
  • Leden van 18 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter afstand, tenzij dat bij sport- en spelactiviteiten niet kan: ook bij het gebruik van het CTB.

  In het factsheetdocument vind je op pagina 2 een flow chart wanneer het CTB, mondkapjes en de 1,5 meter van toepassing is.

 • Nee, voor Scouting geldt dat in binnenruimtes een coronatoegangsbewijs verplicht is voor 18+ activiteiten. Dit is niet in te ruilen voor de 1,5 meter afstand. Naast het scannen van het CTB houdt iedereen 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje bij vaste zitplaatsen.

 • Formeel weet je niet wie wel en niet gevaccineerd is, dat kun je namelijk niet uit de QR-code opmaken. En iemand die niet gevaccineerd is en zich laat testen krijgt een QR-code die slechts 24 uur geldig is. Dus zul je toch bij iedere activiteit opnieuw moeten scannen.

 • Met de CoronaCheck Scanner app kun je eenvoudig de geldigheid van het coronatoegangsbewijs checken. Op deze pagina lees je daar alles over: https://coronacheck.nl/nl/scan...Overleg als organisator, coronatoezichthouder of bijvoorbeeld teamleider wie per activiteit verantwoordelijk is voor het scannen van de het coronatoegangsbewijs. Wissel dit onderling af.

 • Wanneer de speltakopkomst naadloos overgaat in een vrijwilligersbijeenkomst 1: De opkomsten zijn op zaterdag doorlopend van 10.00 tot 15.00 uur. De kinderen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen en de leiding ook niet. Er is aansluitend om 15.00 uur een groepsraad. De coronatoezichthouder komt om 14.30 uur binnen en scant de bewijzen van de dan aanwezige leiding en de groepsraadsleden die vanaf dat moment het Scoutinggebouw binnendruppelen.

  Wanneer de speltakopkomst naadloos overgaat in een vrijwilligersbijeenkomst 2
  : De opkomsten zijn op zaterdag doorlopend van 10.00 tot 15.00 uur. De kinderen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen en de leiding ook niet. Er is aansluitend om 15.00 uur een groepsraad. De coronatoezichthouder spreekt met de speltakken af dat de teamleider de bewijzen scant van de leiding bij binnenkomst gedurende de dag. De coronatoezichthouder komt om 14.30 uur binnen en scant de bewijzen van de overige groepsraadsleden die vanaf dat moment het Scoutinggebouw binnendruppelen.

  Wanneer er een bijeenkomst is zonder jeugdleden 1
  : De coronatoezichthouder is aanwezig bij aanvang en scant de coronatoegangsbewijzen van alle 18+.

  Wanneer er een bijeenkomst is zonder jeugdleden 2
  : De coronatoezichthouder stemt met de organisator van de bijeenkomst af dat deze persoon het scannen van het coronatoegangsbewijs op zich neemt. Zo kun je ervoor kiezen dat de voorzitter of secretaris dat doet bij een groepsraad, de gebouwbeheerder bij een klusdag en de teamleider van een speltak bij een ouderavond.

  Heeft jouw groep goede voorbeelden?
  Deel hem met communicatie@scouting.nl zodat we hem kunnen toevoegen!

 • Ja, dan wordt de QR-code van alle aanwezigen van 18 jaar en ouder gescand. Houd je tevens aan de regels die gelden in de horeca.

 • Scouting wil zich inzetten om het coronavirus terug te dringen, zodat we ons weer vrij en gezond kunnen bewegen in Nederland. We begrijpen dat daar maatregelen voor nodig zijn, zoals ook de maatregelen die in de persconferentie op 2 november bekend zijn gemaakt. Zo hebben we nu ook weer snel geacteerd en onze Scoutinggroepen geadviseerd om voor 18+ het coronatoegangsbewijs te hanteren. Deze invoering van het coronatoegangsbewijs voor leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder tast echter wel het open karakter van de vereniging aan. Want binnen onze vereniging is iedereen welkom. Lees meer via Scouting en het coronatoegangsbewijs

Jeugdleden en reguliere opkomsten

 • Nee, dit hoeft niet. Na een besmetting binnen een speltak kan een volgende opkomst in de meeste gevallen doorgaan en is er geen quarantaine nodig. Of leden zich moeten laten testen en/of individueel in quarantaine moeten hangt af van hoe nauw het contact is geweest en of iemand volledig beschermd is of niet. Dat kun je nagaan op deze pagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/o...

  Bij één of meerdere besmettingen in een speltak kan de GGD een advies op maat geven over eventuele quarantaine en/of testen voor de gehele speltak. Het contact met de GGD verloopt via (de ouders van) het besmette lid.

 • Of leden zich moeten laten testen en/of in quarantaine moeten hangt af van hoe nauw het contact is geweest en of iemand volledig beschermd is of niet. Dat kun je nagaan op deze pagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/o...

 • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur, dus ook voor alle clubhuizen, wachtschepen en (kampeer)terreinen. We zijn ons ervan bewust dat dit voor veel Scoutinggroepen een grote impact heeft op de wekelijkse tijdsindeling. Veel speltakken draaien immers in de avonduren. Overleg met elkaar hoe speltakken die ‘s avonds draaien op een alternatieve tijd terecht kunnen op jullie locatie. Denk aan een moment eerder op de dag of een ander vrij moment op zaterdag of zondag. Voorkom dat het te druk wordt. Een mogelijkheid kan ook zijn om online en fysieke opkomsten af te wisselen zodat iedere speltak evenveel fysieke als online opkomsten heeft.

 • We adviseren de eindtijd voor iedereen te laten gelden. Strikt naar de regels van de overheid mag er na 17.00 uur nog worden opgeruimd of schoongemaakt door vrijwilligers, maar de ervaring bij Scouting leert dat dit al snel een grijs gebied is en iedereen graag nog even blijft napraten. Dat is niet de bedoeling en kan onduidelijke situaties opleveren bij eventuele handhaving.

 • Nee, geen deelname van ouders / externen aan activiteiten of waarbij zij komen kijken. Externen die een activiteit begeleiden kunnen helpen als zij een coronatoegangsbewijs tonen.

 • Focus op speltakactiviteiten. Stel groepsactiviteiten of activiteiten met meerdere speltakken uit.

 • Of een lid individueel in quarantaine moet (en dus niet naar Scouting kan) hangt af van hoe nauw het contact is geweest en of iemand volledig beschermd is of niet. Dat kun je nagaan op deze pagina van de Rijksoverheid: https://quarantainecheck.rijks... en https://www.rijksoverheid.nl/o...

 • Als het zieke lid op het Scoutingterrein is geweest, is het verstandig om advies in te winnen bij de GGD en in ieder geval de leden te informeren die op dat moment ook aanwezig waren. Daarvoor kun je de basisbrief gebruiken die te downloaden is via Corona en Scouting. Of de andere aanwezige leden zich moeten laten testen en/of in quarantaine moeten hangt af van hoe nauw het contact is geweest en of iemand volledig beschermd is of niet. Dat kun je nagaan op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/o...

 • Heeft een lid klachten en doet diegene een test bij de GGD en is deze negatief? Dan mag het lid alsnog naar Scouting.

  Doet het lid geen test (het blijft een eigen keuze)? Dan blijft diegene thuis totdat het lid weer klachtenvrij is.

 • Ja dat kan.

 • Kinderen en begeleiders met bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid kunnen naar de opkomst.

 • Volg de richtlijnen van het Rode Kruis bij het verlenen van EHBO: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/.

 • Augeo heeft samen met vrijwilligersorganisaties, waaronder Scouting Nederland, een online cursus ontwikkeld voor vrijwilligers. De cursus heet: Zorgen over een kind, en nu? De cursus helpt vrijwilligers die wel eens het gevoel hebben dat het thuis niet goed gaat met een kind. Juist nu de opkomsten weer beginnen, na lange tijd verplicht thuis zijn, kunnen kinderen je in vertrouwen vertellen hoe deze periode thuis voor hen was. Of een kind vertoond opvallend gedrag tijdens de opkomst. Wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed? De online cursus laat zien op welke signalen je moet letten, wat je zelf kunt doen en bij wie je aan de bel kunt trekken. Bekijk de cursus hier.

 • Ga, net als anders indien een lid is overleden, in gesprek met de familie om af te stemmen wat wenselijk is. Meer informatie vind je in de download Rouw en verdriet of bekijk de webinar 'Besturen bij calamiteiten' op YouTube.

Kamp, overnachtingen en verhuur Scoutinggebouw/-terrein

 • Ja, dit kan aan derden die volgens de wet open mogen zijn na 17.00 uur. Dit kun je nagaan op de website van de Rijksoverheid en stem je af met de huurder. Stem een openstelling aan huurders voor de zekerheid af met de gemeente.

 • Je Scoutinggebouw verhuren is nog steeds mogelijk. Bij verhuur hebben zowel de verhuurder als de huurder bepaalde verantwoordelijkheden. Altijd al, ook vóór corona. De verhuurder dient er voor te zorgen dat de accommodatie of het terrein veilig gebruikt kan worden, dat de voorzieningen in orde zijn, dat de huurder de accommodatie of terrein kan gebruiken zoals is afgesproken en dat de huisregels/afspraken bekend zijn. De huurder dient ervoor te zorgen dat de huisregels worden opgevolgd, dat schade en overlast wordt voorkomen en dat geldende regels en wetten worden opgevolgd. Lees alle informatie in het infoblad 'Huur en verhuur tijdens de coronacrisis' via Corona en Scouting.

 • Nee, kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan. Scoutinglocaties zijn geopend tot 17.00 uur.

Vrijwilligers en 18+ leden

 • Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op groepsniveau blijven mogelijk als het nodig is fysiek bijeen te komen. Beperk waar mogelijk het aantal personen. Het CTB, mondkapje en 1,5 meter afstand is verplicht bij binnenbijeenkomsten.

 • Er kan geklust worden in Scoutinggebouwen en op terreinen, maar scan het CTB bij 18+ als er binnen wordt geklust. Een mondkapje en 1,5 meter is verplicht.

 • Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau kunnen doorgaan. Maar als niet iedereen een coronatoegangsbewijs kan of wil overleggen, is een online vergadering nog steeds het beste alternatief. We konden het een tijd geleden, dat kunnen we met de schouders eronder nu ook weer, hoe vervelend ook.

  De overheid heeft een noodwet aangenomen om de uitdagingen voor vergaderen en het maken van besluiten weg te nemen. De regels van de noodwet gelden in plaats van de normale regels in wet en statuten en staat er tijdelijk boven. In een nieuw infoblad wordt beschreven hoe je als Scoutingorganisatie door de noodwet via elektronische middelen, dus online, kunt vergaderen en daarin besluiten kunt nemen. Alle info lees je in het infoblad via Corona en Scouting.

  Stemmen tijdens je vergadering? https://www.mentimeter.com/ is gratis tot 3 vragen.

 • We adviseren je om het gesprek aan te gaan met het groepsbestuur en de factsheet van Scouting Nederland hierin mee te nemen. Een groep is zelf verantwoordelijk is voor leden en leiding. Een (kader)lid wat de regels niet (goed) opvolgt wordt niet door Scouting Nederland aangesproken. Het groepsbestuur is in deze verantwoordelijk.

  Als de groep de kwestie niet oppakt dan kan contact opgenomen worden met de gemeente. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend en kunnen eventueel handhavend optreden. En het belangrijkste: wees een beetje lief voor elkaar. Samen komen we door deze crisis.

  • Gebruik alleen foto's en video's van leden die toestemming hebben gegeven voor het maken en gebruik van beeldmateriaal, bijvoorbeeld als je een schermopname maakt bij het videobellen of als leden een foto of filmpje insturen van een opdracht of activiteit.
  • Benoem nog eens extra naar de leden dat jullie beeldmateriaal gebruiken om aandacht te geven aan de leuke online opkomsten die je doet. Mochten leden / ouders hun toestemming willen herzien, geef ze hier nog eens expliciet de mogelijkheid toe.
  • Neem een vergadering niet op, tenzij dit echt noodzakelijk is en stem dit af met alle deelnemers.
  • Wees je bewust van het risico van hergebruikte toegangscodes of URL's naar gespreksgroepen (iedereen met bijvoorbeeld een link naar een Skypegesprek kan deelnemen)
  • Zet notificaties aan, zodat je ziet wanneer er nieuwe deelnemers aansluiten. Kijk voor meer informatie op scouting.nl/privacy.

   Check ook het artikel 'Keuzehulp privacy bij videobel-apps' van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobel-apps.
 • Elke coronaupdate wordt per mail verstuurd naar scouts met de functie Voorzitter of Secretaris en wordt verstuurd naar het mailadres wat in Scouts Online staat. Klopt deze nog? Check ook nog even je spambox/ongewenste post voor de zekerheid. Toch niet ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@scouting.nl met jouw lidnummer en/of lidnummers van voorzitter/secretaris. Dan zoeken we dat zo snel mogelijk voor je uit.

 • Invulpersberichten kun je gebruiken om te vertellen hoe je invulling geeft aan het bieden van online opkomsten, of wanneer je je fysieke opkomsten weer start. En Landelijk team Communicatie helpt je graag bij het beantwoorden van persvragen waar je het antwoord niet op weet. Neem hiervoor contact op met Landelijk team Communicatie via communicatie@scouting.nl of +31 (0)33 496 09 11.

Financieel

 • Acties langs de deuren zijn toegestaan. Houd je aan de algemene corona- en hygiënemaatregelen.

 • Voorzitters en secretarissen hebben op 10 september mail ontvangen.

  Hoe vraag je een bijdrage aan?
  Het aanvragen van een bijdrage als tegemoetkoming van coronaschade dien je in bij je eigen
  gemeente. We hebben met alle gemeenten onderstaande criteria gedeeld, maar gemeenten hebben de vrijheid hier van af te wijken. We hebben gemeenten ook gevraagd actief contact te zoeken met hun lokale jeugdorganisaties. De aanvraagprocedure en het aantal gegevens dat je moet overleggen kan daarom per gemeente verschillen.

  Voor wie is het bedoeld?

  Voorbeelden van jeugd- en jongerenorganisaties zijn speeltuinen, Scoutingorganisaties en kindervakantieorganisaties. Het gaat om minimaal 2900 lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Al deze organisaties dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat hier expliciet om organisaties die hun werk primair via vrijwilligers uitvoeren en daarom geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Ook kunnen veel van deze vrijwilligersorganisaties geen aanspraak maken op de TOGS-regeling, omdat ze niet over de juiste SBI-codes beschikken. Voor deze specifieke groep jeugd- en jongerenorganisaties wordt er via dit aanvullende budget een oplossing gevonden om zo te voorkomen dat zij onnodig hard worden getroffen door de coronacrisis en om de continuïteit van hun maatschappelijk aanbod aan kinderen en jongeren te garanderen.

  Verschillende Scoutingorganisaties hebben al een subsidierelatie met de gemeente. Soms is er zelfs op lokaal niveau al sprake geweest van financiële compensatie. We wijzen erop dat deze extra regeling géén vervanging is voor de reguliere bestaande, lokale subsidierelatie en dat er geen verrekeningen kunnen plaatsvinden.

  Wat zijn de criteria?

  • Hieronder lees je criteria die gemeenten zullen hanteren om het verzoek om financiële steun te toetsen:
   De regeling is bedoeld om coronaschade te dekken. Het gaat hier om de schade die is ontstaan omdat er minder inkomsten waren, terwijl een deel van de kosten wel gewoon doorliepen. Waarschijnlijk zijn niet alle activiteiten ondernomen, waardoor je die kosten niet had, maar de vaste lasten liepen door en misschien zijn er zelfs wel extra kosten gemaakt (voor beveiliging, ontsmetting, etc.). Misgelopen inkomsten/baten zijn onder andere toegangsgelden, contributie, misgelopen financiële acties, horeca-inkomsten, lagere subsidie of verhuur van accommodaties. Doorlopende (vaste) lasten die tijdens de lockdown doorliepen en moesten worden voldaan zijn bijvoorbeeld: kosten voor de accommodatie zoals huur, afschrijving, reserveringen groot onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen voor opstallen, aansprakelijkheid e.d., contributies aan koepelorganisaties en dergelijke.
  • Het gaat enkel om de gelopen schade in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 (3 maanden).
  • Alleen jeugd- en jongerenorganisaties die geen gebruik kunnen maken van andere overheidsregelingen, zoals de NOW- en TOGS-regeling of die meer schade hebben dan vanuit deze algemene regelingen wordt gecompenseerd, kunnen van deze specifieke regeling via de gemeenten gebruik maken.
  • De betreffende schade moet aantoonbaar zijn. Dat kan in de vorm van een begroting 2020 en jaarrekening 2019 en een bijbehorende toelichting. Belangrijk om te vermelden, is dat ook afschrijvingslasten en reserveringen onderdeel kunnen zijn van de geleden schade en derhalve van een aanvraag bij de gemeente. Die lasten dienen dan naar rato van de betreffende periode te worden berekend. Daarnaast hanteren jeugd- en jongerenorganisaties verschillende vormen van financiële administraties, met name een kasstelsel enerzijds en baten-lastenstelsel anderzijds. Hierdoor is zaak alert te zijn dat er ook kosten na 1 juni gemaakt zijn die van toepassing zijn op de periode vóór 1 juni.
  • Sommige organisaties richten zich niet alleen op kinderen en jongeren uit de eigen gemeente, maar zijn regionaal of landelijk actief (zoals diverse zomerkamporganisaties). De overheid heeft gekozen voor een compensatieregeling via het gemeentefonds, waardoor ook deze organisaties bij gemeenten moeten aanvragen. Het uitgangspunt is dat je, als je in meerdere gemeenten actief bent, je ook in meerdere gemeenten de aanvraag doet, ook al ben je daar niet statutair gevestigd.


  We weten dat de gelopen schade ook doorloopt na 1 juni 2020. Samen met Jantje Beton gaan we kijken hoe we met de VNG en Rijksoverheid extra steun voor die periode kunnen bewerkstelligen.

  Op Corona en Scouting onder het kopje Gemeente is een factsheet te vinden die eerder door Scouting Nederland en Jantje Beton/NUSO is opgesteld om tot deze regeling te komen. Deze geeft meer achtergrondinformatie over de getroffen jeugd- en jongerenorganisaties en nu is geactualiseerd.

  Bij de berekening van de bijdrage is de inschatting gemaakt dat de coronaschade in de genoemde periode zal liggen tussen 500 en 7500 euro per organisatie, onder andere afhankelijk van het feit of organisaties een eigen of gehuurde accommodatie hebben of zonder gebouw hun activiteiten ondernemen.

  Het bericht wat gemeenten van de VNG hebben ontvangen vind je hier: https://vng.nl/nieuws/gemeente...

  Voor de aanvraag kun je de voorbeeldbrief gebruiken, waarin je vraagt om de voorwaarden van jouw gemeente zodat je de steun kunt ontvangen: Corona en Scouting.

  De VNG heeft gemeenten een basisformulier gestuurd waarmee zij een inventarisatie kunnen maken. Dit formulier kun je gebruiken om alvast te checken welke informatie je eventueel moet overleggen met je gemeente. Ook deze kun je vinden op Corona en Scouting.

  Loop je tegen problemen aan? Stem dit af met je Scoutingregio, zodat je samen met andere groepen op kunt trekken in jouw gemeente.

 • Ja, Scouting Nederland adviseert om de contributie van (jeugd)leden door te laten lopen en geen contributie terug te betalen. De kosten voor de voorzieningen zoals een clubgebouw of wachtschip en (spel)materialen lopen door. Terwijl inkomsten naast contributie, zoals fondswervende acties of verhuur nu niets opleveren. Het korten op of kwijtschelden van contributie is daarom niet realistisch. We rekenen in deze tijd van crisis op een gevoel van solidariteit om de kosten samen met de leden te blijven dragen, zodat de vereniging ook na de crisis kan blijven voortbestaan. Lees ook de tips over groepsinkomsten en –uitgaven tijdens de coronacrisis in deze blog.

  Bovendien stimuleren we alle Scoutinggroepen een online programma op te zetten om jeugdleden Scoutingactiviteiten te bieden op afstand en ze op deze manier betrokken te houden. Daarnaast helpen we ook in de (lokale) samenleving met diverse hulpacties. Als vereniging kunnen we juist nu laten zien welke waarde we hebben in de samenleving. Als er gezinnen zijn waar het financieel erg lastig wordt om aan de betaling te kunnen voldoen, kun je individueel bekijken wat je kunt regelen

 • Lees hier de tips over groepsinkomsten en –uitgaven tijdens de coronacrisis

 • Ja, de contributie loopt door. De landelijke contributie is vastgesteld in de landelijke raad. Met de landelijke contributie ondersteunen we groepen en regio’s en zorgen we voor een aantal specifieke diensten, in de lidmaatschapsfolder staat hierover meer. Nagenoeg alle kosten van de landelijke organisatie zijn vaste kosten en deze lopen door, of groepen wel of geen activiteiten ondernemen. Daarnaast is juist in deze tijd de landelijke organisatie er om groepen en regio’s te ondersteunen. Bijvoorbeeld met speltips over online activiteiten en ondersteuning van allerlei onderdelen binnen de vereniging met beslissingen over het afgelasten van activiteiten en de communicatie daarover. Als je als groep online activiteiten biedt, dan sta je sterk om ook je contributie richting leden door te laten lopen. Als je als groep toch financiële problemen ondervindt, neem dan contact op met Scouting Nederland, dan kunnen we meedenken over oplossingen.

 • Meer informatie over de tegemoetkoming TOGS kun je lezen in het infoblad maatwerk TOGS dat je hier kunt downloaden.

Evenementen en grote activiteiten

 • Focus op speltakactiviteiten. Stel groepsactiviteiten of activiteiten met meerdere speltakken uit. Fysieke regionale en landelijke activiteiten of evenementen vinden enkel online plaats. Beperk reisbewegingen en contactmomenten.

  Wil je meer weten over het organiseren van grote activiteiten in coronatijd, over het wel of niet moeten aanvragen van een vergunning, wanneer je wel en niet een evenement bent en wat de aandachtspunten zijn voor organisatoren enzovoorts? Lees dan het infoblad via Corona en Scouting.

 • Scouting Nederland heeft diverse landelijke evenementen in 2021 afgelast. Deelnemers, vrijwilligers en betrokkenen van de betreffende evenementen hebben hier persoonlijk bericht over ontvangen.

  De volgende landelijke ledenactiviteiten zijn afgelast:

  Op dit moment verwachten we dat de JOTA-JOTI als gepland door kan gaan. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven kan een ander besluit genomen worden en zullen we je hierover informeren via de site en social kanalen van het evenement en Scouting Nederland.

  Afhankelijk van wanneer een evenement plaats vindt wordt er nagedacht over een beslismoment. Op basis van de regels die dan gelden, de verwachtingen met betrekking tot de coronasituatie en haalbaarheid wordt per evenement besloten over het wel of niet doorgaan van een evenement. Moeilijke beslissingen die niet over een nacht ijs gaan.

Maak je je zorgen over het coronavirus met betrekking tot jouw omgeving? Neem dan contact op met de GGD in jouw gemeente of de gemeente zelf. Indien het RIVM of de overheid andere maatregelen voorstelt zullen wij dit bericht aanpassen en voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties per e-mail informeren, met de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie opgesomd in de e-mail. Staat jouw vraag hier niet bij? Stel hem via Whatsapp (0657746422) of per mail aan het corona crisisteam. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te antwoorden.