Headerafbeelding

Scouting en het coronavirus (COVID-19): veelgestelde vragen

Het coronavirus is volop in het nieuws en Scouting Nederland houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over Scouting en het coronavirus. Voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties worden persoonlijk geïnformeerd indien de overheid coronamaatregelen invoert die effect hebben op Scoutingactiviteiten. Gelijktijdig wordt deze pagina geüpdatet en het nieuws medegedeeld op social media om als officiële informatiebron te dienen. Scouting Nederland wil ouders, jeugdleden en betrokkenen vragen om de vrijwillige groepsbesturen en leiding de tijd en ruimte te geven om versoepelde maatregelen te verwerken binnen de eigen vereniging.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: woensdag 24 maart om 13.15 uur. Nieuwe/geüpdatete Q&A's staan binnen het thema bovenaan en hebben een vermelding van de wijzigingsdatum.

Downloads

Hier vind je de meest recente factsheet, geldig vanaf 24 maart. Ga naar Corona en Scouting voor alle downloads over het coronavirus met betrekking tot Scouting.

Jeugdleden en reguliere opkomsten

 • Kinderen en begeleiders met bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid kunnen naar de opkomst. Bij verergering van de bekende klachten of het ontstaan van nieuwe klachten blijven leden thuis. We adviseren om hierover goed contact te houden tussen leiding en ouders.

  Het RIVM heeft ook een informatievideo gemaakt over dit onderwerp.

  Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/e5GgZN5rG8Y

 • De extra uitzondering voor buitenactiviteiten in teamverband van 18 tot 27 jaar geldt alleen voor sportverenigingen, niet voor jeugdverenigingen zoals Scouting. Dit staat opgenomen in de tijdelijke wet, te vinden via https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416. Het kan echter mogelijk zijn dat jouw gemeente wél die ruimte biedt als jouw groep bij de gemeente als sportaccommodatie / sport staat aangemerkt. Dan is het goed je gemeente om bevestiging te vragen dat jullie leden tot 27 jaar activiteiten mogen ondernemen en je onder de uitzondering valt. Ook als dat niet het geval is is het verstandig om te kijken of jouw gemeente die ruimte kan bieden. Als voorbeeld kun je gebruiken:

  "Als Scoutinggroep in [plaatsnaam] volgen wij het advies van onze koepelorganisatie Scouting Nederland, die aansluit op de overheidsrichtlijn voor sport- en jeugdactiviteiten. Zo kunnen kinderen en jongeren tot en met 17 ook in de lockdown deelnemen aan Scoutingactiviteiten op ons buitenterrein. De versoepeling voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar spreekt echter expliciet over sportaccommodaties waar zij buiten activiteiten kunnen ondernemen. In [plaatsnaam] zijn wij in principe geen sportaccommodatie, mogen deze jongeren nu wel of niet deelnemen aan Scoutingactiviteiten (buiten)?"

 • Na een besmetting binnen een speltak kan een volgende opkomst in de meeste gevallen doorgaan en is er geen quarantaine nodig. De GGD kan - net als in de periode voor de lockdown - op basis van het bron- en contactonderzoek anders beslissen. Dit is afhankelijk van het moment van het vaststellen van de besmetting, het ontstaan van de klachten en de wijze waarop er tijdens een opkomst onderling contact is geweest. Je krijgt hierover in dat geval een advies van de GGD op maat voor de situatie.

 • Ieder jaar is het Paasweekend hét moment om weer naar buiten te gaan bij Scouting. Ondanks de coronamaatregelen maken we er ook dit jaar weer een fantastisch weekend van. Tijdens het ‘Weer naar buiten!’-weekend kun je als scout individueel, met je gezin of - afhankelijk van de geldende coronamaatregelen - met (een deel van) je speltak buiten op avontuur en kiezen uit één van de vele activiteiten op deze site.

 • Opkomsten vinden buiten plaats. Het risico op verspreiding van het virus is in de buitenruimte aanzienlijk kleiner. In noodgevallen kun je van je gebouw gebruik maken, bijvoorbeeld om te even te schuilen bij een onverwachte bui of om gebruik te maken van het toilet. Wordt er slecht weer verwacht? Organiseer dan een online #ikscoutthuis opkomst. In de wetgeving mag je weliswaar als jeugdorganisatie in een binnenruimte activiteiten ondernemen, maar gezien de ontwikkelingen rondom het virus is buitenspelen het uitgangspunt, net als voor sportclubs. Zo doen we er samen alles aan om het risico op verspreiding van het virus te beperken.

  De uitzondering om binnen activiteiten te ondernemen lees je onder Artikel 3.2 2a op https://wetten.overheid.nl/BWB...

 • Als het zieke lid op het Scoutingterrein is geweest, is het verstandig om in ieder geval de leden te informeren die op dat moment ook aanwezig waren. Daarvoor kun je de basisbrief gebruiken die te downloaden is via Corona en Scouting.

 • Ja, de coronamaatregelen geven ons de ruimte om fysieke activiteiten te organiseren voor jeugdleden t/m 17 jaar op het Scoutingterrein. Bekijk alle richtlijnen wat betreft afstand houden, hygiëne en dergelijke in het factsheet.

  Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown. Maar voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Dit belang hebben we in de gesprekken met de overheid onderstreept. Met een mooi resultaat: binnen de nieuwe routekaart met maatregelen vanuit de overheid is er nu een uitzondering voor sport- én jeugdactiviteiten waaronder Scouting. Daar zijn we ontzettend blij mee! Dit betreft het organiseren van reguliere opkomsten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar. Bekijk ook de mogelijkheden voor deelname aan het programma voor niet-leden.

  Nog steeds blijft gelden: zoek de grenzen van de regels niet op en neem je verantwoordelijkheid als groep. De ontwikkelingen van nieuwe virusvarianten geven genoeg redenen om voorzichtig om te gaan met de mogelijkheden die de Scoutingrichtlijnen bieden. Doorgaan met online opkomsten of deze afwisselen met fysieke opkomsten is ook mogelijk. Tref daarom goede voorbereidingen waar de groepsraad achter staat, en informeer leden en ouders hierover. Respecteer dat niet iedereen kán of wil meedoen en bekijk hoe je deze leden een alternatief kunt bieden.

 • Eindig avondopkomsten op tijd en pas eventueel opkomsttijden aan. Voor vrijwilligerswerk is het niet mogelijk een ontheffing op de avondklok te krijgen.

 • Onderhoud aan boten kan als onderdeel van de reguliere opkomst voor jeugdleden t/m 17 jaar.

 • Heeft jouw groep een geweldige online opkomst georganiseerd voor de speltak(ken)? Deel hem met andere groepen door dit korte formulier in te vullen: http://bit.ly/3qeG1hr. Dan delen wij deze via thuisopavontuur.nl, social media en in @-scout, zodat andere groepen geïnspireerd worden. De ene groep barst van de ideeën, de andere weer wat minder. Sharing is caring. We doen dit samen!

  Op thuisopavontuur.nl vind je een verzameling activiteiten die je allemaal vanuit huis kunt doen. Deze site blijven we continu aanvullen met goede voorbeelden van groepen. Check ook https://activiteitenbank.scouting.nl met het filter Online voor complete opkomsten die je nú al kunt gebruiken.

 • Scoutinggebouwen zijn geen openbare gebouwen, dus hier hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Ook voor sport-, spel- en bewegen geldt binnen en buiten geen mondkapjesadvies. Uiteraard kun je hier (groepsbreed) alsnog voor kiezen als je je hier prettig bij voelt. Wanneer je met je medeleiding naar een publieke binnenruimte gaat (zoals de supermarkt), draag je wel een mondkapje. Mondkapjes zijn niet verplicht voor kinderen t/m 12 jaar, ook niet in publieke ruimtes.

  Wil je wel een Scoutfun mondkapje? Check www.scoutshop.nl.

 • In het meest recente protocol is een corona-coördinator of ‘toezichthouder’ voorgeschreven. Deze persoon is aanspreekpunt voor de handhaving bij de Scoutinggroep. Deze persoon vervult ook de rol van toezichthouder. Belangrijk is dat deze corona-coördinator bekend is met naam en telefoonnummer, dit kunnen meerdere personen zijn, als de rol maar duidelijk is belegd, op alle momenten dat er Scoutingopkomsten zijn.

  De toezichthouder is niet aansprakelijk als regels worden overtreden, maar dient wel toe te zien op het naleven van de regels. Zorg er als toezichthouder voor dat:

  • Je op de hoogte bent van de regels vanuit de overheid en de factsheet van Scouting Nederland;
  • Je jeugdleden, ouders en vrijwilligers actief (én positief) aanspreekt op hun gedrag rondom het naleven van de regels: wees duidelijk, maar geen boeman;
  • Je toezicht houdt rond aankomst en vertrek en zorgt voor goede doorstroming;
  • Je toezicht houdt op het naleven van de hygiënemaatregelen en schoonmaakafspraken;
  • Je aanspreekbaar bent voor gemeente, boa’s en politie als zij controles uitvoeren, spreek hen aan en stel je voor als corona-coördinator/toezichthouder;
  • Je terugkoppelt aan het groepsbestuur, zodat zij eventueel samen met de groepsraad aanvullende maatregelen in kunnen stellen indien nodig.
 • Volg de richtlijnen van het Rode Kruis bij het verlenen van EHBO: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/.

  • Informeer ouders over de afspraken zodat zij dit ook met hun kind(eren) kunnen bespreken.
  • Respecteer dat niet ieder lid kan of wil meedoen.
 • Augeo heeft samen met vrijwilligersorganisaties, waaronder Scouting Nederland, een online cursus ontwikkeld voor vrijwilligers. De cursus heet: Zorgen over een kind, en nu? De cursus helpt vrijwilligers die wel eens het gevoel hebben dat het thuis niet goed gaat met een kind. Juist nu de opkomsten weer beginnen, na lange tijd verplicht thuis zijn, kunnen kinderen je in vertrouwen vertellen hoe deze periode thuis voor hen was. Of een kind vertoond opvallend gedrag tijdens de opkomst. Wat doe je dan? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed? De online cursus laat zien op welke signalen je moet letten, wat je zelf kunt doen en bij wie je aan de bel kunt trekken. Bekijk de cursus hier.

 • Het bijwonen van een begrafenis of crematie is in deze tijden van corona niet meer vanzelfsprekend. Ga, net als anders indien een lid is overleden, in gesprek met de familie om af te stemmen wat wenselijk is. Meer informatie vind je in de download Rouw en verdriet.

Overnachtingen en verhuur Scoutinggebouw/-terrein

 • Ja, hij is er! Deze vind je op https://www.samenopkamp.nl/. Let op: overnachtingen zijn in ieder geval t/m 20 april niet mogelijk. Je kunt dit protocol dus wel alvast gebruiken voor de voorbereidingen, maar houd er rekening mee dat overnachtingen ná 20 april misschien ook nog niet mogelijk zijn. Het is erg onzeker hoe het coronavirus zich de komende tijd ontwikkelt. Denk daarom ook na over een plan B voor je overnachting, zoals een datum later in het voorjaar of een leuke dagactiviteit. Zodra kampen mogelijk zijn delen we dat direct op samenopkamp.nl.

 • Ja dit kan, mits het doel van de huurder is toegestaan. Maak goede afspraken met vaste huurders over de komende periode. De kosten van het gebouw lopen immers door. Kijk op rijksoverheid.nl of de huurder(s) in een categorie vallen die gesloten moet zijn of niet. Op basis daarvan kun je het clubhuis wel of niet verhuren. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen. Blijf je als verhuurder wel bewust van het signaal wat je afgeeft aan de omgeving. Download het document hier.

 • Nee, overnachtingen zijn niet mogelijk.

 • Dat hangt af van de afspraken die je met de verhuurder hebt gemaakt. Deze kunnen in een contract staan, maar zijn niet in alle gevallen duidelijk gespecificeerd. Ga wel in alle gevallen in overleg met de (ver)huurder. De situatie zoals we die nu meemaken is uniek en daarom doorgaans niet in afspraken of voorwaarden geregeld. Zijn er al werkelijke kosten gemaakt? Probeer er met elkaar naar redelijkheid uit te komen. Er zijn daarbij een aantal punten waar je rekening mee kunt houden. Spreek bijvoorbeeld af dat de huur (en dus het kamp) doorgeschoven wordt naar een moment later dit jaar, of 2021 en dat je de reeds betaalde kosten daarvoor kunt gebruiken. Daarnaast is het zo dat vrijwel iedere groep in deze situatie zit. Beide partijen zijn dus de dupe. De huurder kan geen kamp organiseren en int geen kampgeld bij de leden, maar heeft wel de kosten. De verhuurder mist inkomsten die nodig zijn voor het onderhoud van het clubhuis. Wanneer iedereen coulant omgaat met annuleren of een middenweg probeert te vinden, helpen we elkaar als scouts en Scoutinggroepen onderling.

Vrijwilligers en 18+ leden

 • Nee, helaas niet. Vanuit de overheid zijn nog geen maatregelen aangekondigd die versoepeling bieden voor mensen die gevaccineerd zijn. 18+ leden en vrijwilligers die gevaccineerd zijn houden zich aan de algemene richtlijnen voor leiding en 18+.

 • Er geldt geen maximum aantal leiding. Wel houd je je aan het minimum, afhankelijk van de leeftijd en groepsgrootte. Dit overzicht vind je via Teamprofiel.

 • Bij twijfel kun je een 'Eigen verklaring avondklok' invullen en meenemen. Dat mag ook op je smartphone staan in plaats van een geprinte versie op zak. Bij noodsituaties heb je geen Eigen verklaring avondklok nodig. Brand is bijvoorbeeld zo'n noodsituatie. Op deze pagina van de Rijksoverheid lees je daar meer over.

  Heb je een noodsituatie en weet je niet wat te doen? Ons algemene nummer 0334960911 is 24/7 bereikbaar. Buiten kantooruren krijg je de bereikbaarheidsdienst aan de lijn die jou kan bijstaan.

 • Noodzakelijk onderhoud wat niet uitgesteld kan worden kan plaatsvinden met maximaal 2 personen.

 • Een trainingsweekend of -avond zoals je gewend was, zit er nu even niet in. Toch zijn er mogelijkheden om bij elkaar te komen indien de coronamaatregelen in het factsheet dat toelaten. Doe je voordeel in dat geval met onderstaande tips!

  Live trainen kan wanneer je:

  • Vooraf een gezondheidscheck doet
  • Iedereen direct bij binnenkomst laat handen wassen
  • Deelnemers toestemming geven dat je hun gegevens door mag geven voor een evt.
   contactonderzoek
  • Zorgt voor voldoende zeep en papieren handdoekjes, evt. desinfecterende handgel.
  • De meest recente richtlijnen van Scouting Nederland volgt.

  Daarnaast zijn er nog een aantal knoppen waar je aan kunt draaien:

  1. Groepsgrootte

  • Trainen in vaste kleinere subgroepen
  • Training geven in één vaste bubbel. Zorg dat alle deelnemers in hun trainings-/kampbubbel blijven. Zij verlaten het terrein niet. Hierdoor is de kans dat de lokale omgeving besmet wordt nihil.

  2. Locatie

  • Grotere ruimtes en vaste zitplaatsen, zodat de 1.5m regel gewaarborgd kan worden.
  • Training geven in de openlucht
  • Groepstraining (zie hieronder)
  • Indien mogelijk: in plaats van verschillende lokalen verschillende gebouwen gebruiken, zodat er minder mensen met elkaar in contact komen.
  • Toiletten en contactpunten tussendoor extra reinigen.

  3. Duur

  • Dag- of avondtraining aanbieden in plaats van weekendtrainingen

  4. Overnachting

  • Thuis slapen
  • Slapen in eigen tentje

  5. Voorbereiding

  • Door deelnemers zich van tevoren te laten inlezen of opdrachten te laten maken, kun je meer op één dag behandelen. Activiteiten die op locatie nu niet meer mogen, kunnen de deelnemers thuis misschien wel nog doen.
  • Deelnemers zo veel mogelijk eigen materiaal laat gebruiken (bijv. eigen laptops, pennen). Je kunt ook een pakketje maken/meegeven per deelnemer met een schrift, een pen, wat kleurpotloden, enz.

  6. Eten en drinken

  • Eigen bord, mok en bestek laten meenemen
  • Eigen lunchpakketje mee laten brengen of lunchpakketjes (bijvoorbeeld in een papieren zakje) laten bezorgen door de kookstaf.
  • Kookstaf vervangen door catering op afstand
  • Degene die het eten bereid heeft het ook laten opscheppen. Zodat niet iedereen de opscheplepels aanraakt. Of de mensen zelf hun eten laten meenemen.
  • 1 persoon schenkt het drinken in. Zorg dat hij de beker van de anderen niet aanraakt tijdens het inschenken.
  • Kies voor alcoholvrije trainingen. Door alcohol zijn deelnemers minder goed in staat zich aan maatregelen te houden.
  • Boodschappen doen voordat de training begint. Niet tijdens de training.

  Groepstraining
  Binnen de eigen groep geven ervaren leidinggevende/praktijkbegeleiders zelf trainingen. Let op dat ook hierbij de geldende coronamaatregelen van toepassing zijn.

  • In de Methodiekenbank kunnen alle modules en andere trainingsonderdelen gevonden worden met diversen werkvormen, let op dat deze werkvormen niet altijd coronaproof zijn.
  • Ervaren leidinggevende/praktijkbegeleiders kunnen vooraf hulp vragen aan regiotrainers voor de tips en tricks.
  • Laat ze na afloop hun ervaring terugkoppelen met de regiotrainers.

  Live werkvormen op 1.5m

  Groepsgesprek met meer ruimte

  Bekijk de online hulpmiddelen, Kahoot en Padlet kunnen ook prima live op 1.5m

  Kort wandelingetje met 2 á 4 personen (afhankelijk van de geldende richtlijnen) met opdracht.

  Activiteitenbank (kader, 1.5m): https://activiteitenbank.scout...

 • We adviseren je om het gesprek aan te gaan met het groepsbestuur en de factsheet van Scouting Nederland hierin mee te nemen. Een groep is zelf verantwoordelijk is voor leden en leiding. Een (kader)lid wat de regels niet (goed) opvolgt wordt niet door Scouting Nederland aangesproken. Het groepsbestuur is in deze verantwoordelijk.

  Als de groep de kwestie niet oppakt dan kan contact opgenomen worden met de gemeente. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend en kunnen eventueel handhavend optreden. En het belangrijkste: wees een beetje lief voor elkaar. Samen komen we door deze crisis.

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad gaan niet door.

  De overheid heeft een noodwet aangenomen om de uitdagingen voor vergaderen en het maken van besluiten weg te nemen. De regels van de noodwet gelden in plaats van de normale regels in wet en statuten en staat er tijdelijk boven. In een nieuw infoblad wordt beschreven hoe je als Scoutingorganisatie door de noodwet via elektronische middelen, dus online, kunt vergaderen en daarin besluiten kunt nemen. Alle info lees je in het infoblad via Corona en Scouting.

  Stemmen tijdens je vergadering? https://www.mentimeter.com/ is gratis tot 3 vragen.

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad gaan niet door.

  De overheid heeft een noodwet aangenomen om de uitdagingen voor vergaderen en het maken van besluiten weg te nemen. De regels van de noodwet gelden in plaats van de normale regels in wet en statuten en staat er tijdelijk boven. In een nieuw infoblad wordt beschreven hoe je als Scoutingorganisatie door de noodwet via elektronische middelen, dus online, kunt vergaderen en daarin besluiten kunt nemen. Alle info lees je in het infoblad via Corona en Scouting.

 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad kunnen op dit moment niet doorgaan. Zorg dat je in contact blijft met je vrijwilligers en denk eens na over leuke (online) manieren waarop je dat kunt doen: bijvoorbeeld een online borrel na een groepsraad, of een online pubquiz. Zo houdt je contact en zorg je dat de vrijwilligers de moed erin houden!

  • Gebruik alleen foto's en video's van leden die toestemming hebben gegeven voor het maken en gebruik van beeldmateriaal, bijvoorbeeld als je een schermopname maakt bij het videobellen of als leden een foto of filmpje insturen van een opdracht of activiteit.
  • Benoem nog eens extra naar de leden dat jullie beeldmateriaal gebruiken om aandacht te geven aan de leuke online opkomsten die je doet. Mochten leden / ouders hun toestemming willen herzien, geef ze hier nog eens expliciet de mogelijkheid toe.
  • Neem een vergadering niet op, tenzij dit echt noodzakelijk is en stem dit af met alle deelnemers.
  • Wees je bewust van het risico van hergebruikte toegangscodes of URL's naar gespreksgroepen (iedereen met bijvoorbeeld een link naar een Skypegesprek kan deelnemen)
  • Zet notificaties aan, zodat je ziet wanneer er nieuwe deelnemers aansluiten. Kijk voor meer informatie op scouting.nl/privacy.

   Check ook het artikel 'Keuzehulp privacy bij videobel-apps' van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobel-apps.
 • Elke coronaupdate wordt per mail verstuurd naar scouts met de functie Voorzitter of Secretaris en wordt verstuurd naar het mailadres wat in Scouts Online staat. Klopt deze nog? Check ook nog even je spambox/ongewenste post voor de zekerheid. Toch niet ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@scouting.nl met jouw lidnummer en/of lidnummers van voorzitter/secretaris. Dan zoeken we dat zo snel mogelijk voor je uit.

 • Alle leden kunnen bij klachten getest worden op coronabesmetting. Neem contact op met de GGD voor een afspraak en volg de adviezen op.

 • Ja, er zijn diverse sets beschikbaar om bewegwijzering, hygienemaatregelen en afspraken die je met je groep maakt, aan te duiden. Deze kun je hier als set downloaden en samenstellen. Als InDesign, PDF en JPG beschikbaar.

 • Invulpersberichten kun je gebruiken om te vertellen hoe je invulling geeft aan het bieden van online opkomsten, of wanneer je je fysieke opkomsten weer start. En Landelijk team Communicatie helpt je graag bij het beantwoorden van persvragen waar je het antwoord niet op weet. Neem hiervoor contact op met Landelijk team Communicatie via communicatie@scouting.nl of +31 (0)33 496 09 11.

Financieel

 • Acties langs de deuren zijn toegestaan. Houd je aan de algemene corona- en hygiënemaatregelen. Bekijk de mogelijkheden voor de Jantje Beton Collecte op de website. Deelnemende groepen ontvangen van Jantje Beton meer informatie over collecteren in coronatijd.

 • Voorzitters en secretarissen hebben op 10 september mail ontvangen.

  Hoe vraag je een bijdrage aan?
  Het aanvragen van een bijdrage als tegemoetkoming van coronaschade dien je in bij je eigen
  gemeente. We hebben met alle gemeenten onderstaande criteria gedeeld, maar gemeenten hebben de vrijheid hier van af te wijken. We hebben gemeenten ook gevraagd actief contact te zoeken met hun lokale jeugdorganisaties. De aanvraagprocedure en het aantal gegevens dat je moet overleggen kan daarom per gemeente verschillen.

  Voor wie is het bedoeld?

  Voorbeelden van jeugd- en jongerenorganisaties zijn speeltuinen, Scoutingorganisaties en kindervakantieorganisaties. Het gaat om minimaal 2900 lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Al deze organisaties dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat hier expliciet om organisaties die hun werk primair via vrijwilligers uitvoeren en daarom geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Ook kunnen veel van deze vrijwilligersorganisaties geen aanspraak maken op de TOGS-regeling, omdat ze niet over de juiste SBI-codes beschikken. Voor deze specifieke groep jeugd- en jongerenorganisaties wordt er via dit aanvullende budget een oplossing gevonden om zo te voorkomen dat zij onnodig hard worden getroffen door de coronacrisis en om de continuïteit van hun maatschappelijk aanbod aan kinderen en jongeren te garanderen.

  Verschillende Scoutingorganisaties hebben al een subsidierelatie met de gemeente. Soms is er zelfs op lokaal niveau al sprake geweest van financiële compensatie. We wijzen erop dat deze extra regeling géén vervanging is voor de reguliere bestaande, lokale subsidierelatie en dat er geen verrekeningen kunnen plaatsvinden.

  Wat zijn de criteria?

  • Hieronder lees je criteria die gemeenten zullen hanteren om het verzoek om financiële steun te toetsen:
   De regeling is bedoeld om coronaschade te dekken. Het gaat hier om de schade die is ontstaan omdat er minder inkomsten waren, terwijl een deel van de kosten wel gewoon doorliepen. Waarschijnlijk zijn niet alle activiteiten ondernomen, waardoor je die kosten niet had, maar de vaste lasten liepen door en misschien zijn er zelfs wel extra kosten gemaakt (voor beveiliging, ontsmetting, etc.). Misgelopen inkomsten/baten zijn onder andere toegangsgelden, contributie, misgelopen financiële acties, horeca-inkomsten, lagere subsidie of verhuur van accommodaties. Doorlopende (vaste) lasten die tijdens de lockdown doorliepen en moesten worden voldaan zijn bijvoorbeeld: kosten voor de accommodatie zoals huur, afschrijving, reserveringen groot onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen voor opstallen, aansprakelijkheid e.d., contributies aan koepelorganisaties en dergelijke.
  • Het gaat enkel om de gelopen schade in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 (3 maanden).
  • Alleen jeugd- en jongerenorganisaties die geen gebruik kunnen maken van andere overheidsregelingen, zoals de NOW- en TOGS-regeling of die meer schade hebben dan vanuit deze algemene regelingen wordt gecompenseerd, kunnen van deze specifieke regeling via de gemeenten gebruik maken.
  • De betreffende schade moet aantoonbaar zijn. Dat kan in de vorm van een begroting 2020 en jaarrekening 2019 en een bijbehorende toelichting. Belangrijk om te vermelden, is dat ook afschrijvingslasten en reserveringen onderdeel kunnen zijn van de geleden schade en derhalve van een aanvraag bij de gemeente. Die lasten dienen dan naar rato van de betreffende periode te worden berekend. Daarnaast hanteren jeugd- en jongerenorganisaties verschillende vormen van financiële administraties, met name een kasstelsel enerzijds en baten-lastenstelsel anderzijds. Hierdoor is zaak alert te zijn dat er ook kosten na 1 juni gemaakt zijn die van toepassing zijn op de periode vóór 1 juni.
  • Sommige organisaties richten zich niet alleen op kinderen en jongeren uit de eigen gemeente, maar zijn regionaal of landelijk actief (zoals diverse zomerkamporganisaties). De overheid heeft gekozen voor een compensatieregeling via het gemeentefonds, waardoor ook deze organisaties bij gemeenten moeten aanvragen. Het uitgangspunt is dat je, als je in meerdere gemeenten actief bent, je ook in meerdere gemeenten de aanvraag doet, ook al ben je daar niet statutair gevestigd.


  We weten dat de gelopen schade ook doorloopt na 1 juni 2020. Samen met Jantje Beton gaan we kijken hoe we met de VNG en Rijksoverheid extra steun voor die periode kunnen bewerkstelligen.

  Op Corona en Scouting onder het kopje Gemeente is een factsheet te vinden die eerder door Scouting Nederland en Jantje Beton/NUSO is opgesteld om tot deze regeling te komen. Deze geeft meer achtergrondinformatie over de getroffen jeugd- en jongerenorganisaties en nu is geactualiseerd.

  Bij de berekening van de bijdrage is de inschatting gemaakt dat de coronaschade in de genoemde periode zal liggen tussen 500 en 7500 euro per organisatie, onder andere afhankelijk van het feit of organisaties een eigen of gehuurde accommodatie hebben of zonder gebouw hun activiteiten ondernemen.

  Het bericht wat gemeenten van de VNG hebben ontvangen vind je hier: https://vng.nl/nieuws/gemeente...

  Voor de aanvraag kun je de voorbeeldbrief gebruiken, waarin je vraagt om de voorwaarden van jouw gemeente zodat je de steun kunt ontvangen: Corona en Scouting.

  De VNG heeft gemeenten een basisformulier gestuurd waarmee zij een inventarisatie kunnen maken. Dit formulier kun je gebruiken om alvast te checken welke informatie je eventueel moet overleggen met je gemeente. Ook deze kun je vinden op Corona en Scouting.

  Loop je tegen problemen aan? Stem dit af met je Scoutingregio, zodat je samen met andere groepen op kunt trekken in jouw gemeente.

 • Ja, Scouting Nederland adviseert om de contributie van (jeugd)leden door te laten lopen en geen contributie terug te betalen. De kosten voor de voorzieningen zoals een clubgebouw of wachtschip en (spel)materialen lopen door. Terwijl inkomsten naast contributie, zoals fondswervende acties of verhuur nu niets opleveren. Het korten op of kwijtschelden van contributie is daarom niet realistisch. We rekenen in deze tijd van crisis op een gevoel van solidariteit om de kosten samen met de leden te blijven dragen, zodat de vereniging ook na de crisis kan blijven voortbestaan. Lees ook de tips over groepsinkomsten en –uitgaven tijdens de coronacrisis in deze blog.

  Bovendien stimuleren we alle Scoutinggroepen een online programma op te zetten om jeugdleden Scoutingactiviteiten te bieden op afstand en ze op deze manier betrokken te houden. Daarnaast helpen we ook in de (lokale) samenleving met diverse hulpacties. Als vereniging kunnen we juist nu laten zien welke waarde we hebben in de samenleving. Als er gezinnen zijn waar het financieel erg lastig wordt om aan de betaling te kunnen voldoen, kun je individueel bekijken wat je kunt regelen

 • Lees hier de tips over groepsinkomsten en –uitgaven tijdens de coronacrisis

 • Ja, de contributie loopt door. De landelijke contributie is vastgesteld in de landelijke raad. Met de landelijke contributie ondersteunen we groepen en regio’s en zorgen we voor een aantal specifieke diensten, in de lidmaatschapsfolder staat hierover meer. Nagenoeg alle kosten van de landelijke organisatie zijn vaste kosten en deze lopen door, of groepen wel of geen activiteiten ondernemen. Daarnaast is juist in deze tijd de landelijke organisatie er om groepen en regio’s te ondersteunen. Bijvoorbeeld met speltips over online activiteiten en ondersteuning van allerlei onderdelen binnen de vereniging met beslissingen over het afgelasten van activiteiten en de communicatie daarover. Als je als groep online activiteiten biedt, dan sta je sterk om ook je contributie richting leden door te laten lopen. Als je als groep toch financiële problemen ondervindt, neem dan contact op met Scouting Nederland, dan kunnen we meedenken over oplossingen.

 • Meer informatie over de tegemoetkoming TOGS kun je lezen in het infoblad maatwerk TOGS dat je hier kunt downloaden.

Evenementen en grote activiteiten

 • We kijken er allemaal naar uit om weer activiteiten met de hele groep te ondernemen of regioactiviteiten te organiseren. Zolang de lockdown duurt zijn deze activiteiten niet mogelijk. Ook bij versoepeling van de huidige maatregelen zijn dergelijke activiteiten niet gelijk weer mogelijk. Op basis van de huidige ontwikkelingen en vooruitzichten rondom het coronavirus en de voorbereidingstijd die nodig is voor grotere activiteiten is het advies voor deze activiteiten als volgt.

  Speltak: focus in ieder geval tot 1 juni op het continueren van opkomsten op speltakniveau. Na de persconferentie van 20 april wordt dit advies geactualiseerd.

  Groep: organiseer geen fysieke/live groepsactiviteiten met meerdere of alle speltakken van de groep vóór 1 juni 2021. Na de persconferentie van 20 april wordt dit advies geactualiseerd.

  Regio: organiseer geen regionale activiteiten of evenementen vóór 1 juni 2021. Na de persconferentie van 20 april wordt dit advies geactualiseerd.

 • We zijn ons ervan bewust dat veel Scoutinggroepen in het Hemelvaartsweekend en/of Pinksterweekend groepsactiviteiten of -overnachtingen willen organiseren. Houd er rekening mee dat dergelijke grote samenkomsten en/of overnachtingen na de persconferentie van 20 april ook nog niet mogelijk zijn. Het is erg onzeker hoe het coronavirus zich de komende tijd ontwikkelt. Denk daarom ook na over een plan B voor deze activiteit, zoals een overnachting op speltakniveau, een datum later in het voorjaar of een leuke dagactiviteit met alleen de eigen speltak.

 • Scouting Nederland heeft diverse landelijke evenementen in 2021 afgelast. Deelnemers, vrijwilligers en betrokkenen van de betreffende evenementen hebben hier persoonlijk bericht over ontvangen.

  De volgende landelijke ledenactiviteiten zijn afgelast:

  Op dit moment verwachten we dat de LSZW en de JOTA-JOTI als gepland door kunnen gaan. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven kan een ander besluit genomen worden en zullen we je hierover informeren via de site en social kanalen van het evenement en Scouting Nederland.

  Afhankelijk van wanneer een evenement plaats vindt wordt er nagedacht over een beslismoment. Op basis van de regels die dan gelden, de verwachtingen met betrekking tot de coronasituatie en haalbaarheid wordt per evenement besloten over het wel of niet doorgaan van een evenement. Moeilijke beslissingen die niet over een nacht ijs gaan.

Maak je je zorgen over het coronavirus met betrekking tot jouw omgeving? Neem dan contact op met de GGD in jouw gemeente of de gemeente zelf. Indien het RIVM of de overheid andere maatregelen voorstelt zullen wij dit bericht aanpassen en voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties per e-mail informeren, met de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie opgesomd in de e-mail. Staat jouw vraag hier niet bij? Stel hem via Whatsapp (0657746422) of per mail aan het corona crisisteam. Een apper is sneller 😉. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te antwoorden.