Headerafbeelding

Scouts actief voor Dodenherdenking 2020

In 2020 zal Dodenherdenking op 4 mei er anders uitzien. Ook voor de tienduizenden scouts die in heel Nederland altijd actief zijn bij de plechtigheden. Hun gebruikelijke taken komen door de herdenkingen zonder publiek te vervallen. Maar de scouts en zeekadetten hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Met veel creativiteit en inventiviteit is gezocht naar mogelijkheden om toch een bijzondere inhoud te geven aan de Dodenherdenking.

Scouts en zeekadetten bij Nationale Herdenking op de Dam

Ieder jaar zijn 72 scouts en 14 zeekadetten actief bij de Nationale Herdenking op de Dam. Ze reiken de kransen en bloemen aan, hijsen de vlaggen en begeleiden de oudste generatie genodigden. Aangezien de herdenking zonder publiek en met zo min mogelijk mensen wordt gehouden, wordt er voor deze eervolle taken ook geen beroep gedaan op deze groep jongeren.

Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn op 4 mei twee scouts op de Dam aanwezig om de herdenkingskransen van de diverse organisaties te plaatsen. Deze scouts zijn broer en zus die dagelijks in hetzelfde gezin wonen en hebben eerder al eens de bijzondere taak gehad om ondersteuning te bieden op de Dam. Met deze ervaring en een extra voorbereiding op de dag zelf, zijn zij in staat om de gewijzigde taak uit te voeren.

De twee scouts zijn Kinke (15) en Sybe (18) Penninga uit Meppel. Zij hebben bovendien een persoonlijke motivatie om de kransen te plaatsen vanwege de ervaringen van hun grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de bijlage vertellen Kinke en Sybe in eigen woorden over zichzelf en de ervaringen van hun grootouders.

Actie voor lokale herdenkingen

Om iedereen in heel Nederland op 4 mei toch te verbinden in het herdenken, is er een actie bedacht die door veel Scoutinggroepen en scouts is opgepakt: de #herdenkingssteentjes.

Tientallen Scoutinggroepen en enkele Zeekadetkorpsen verspreid door Nederland hebben de inwoners van hun woonplaats opgeroepen om voor 4 mei een steentje te beschilderen en er een naam of boodschap op te zetten. De groepen en korpsen organiseren ieder op hun manier dat deze steentjes worden verzameld en bijeengebracht bij de officiële herdenkingslocatie. De uitvoering gebeurt in overleg met de gemeente op zo’n manier dat anderhalve meter afstand wordt gehouden en groepsvorming wordt voorkomen.
Voor meer informatie: bekijk de website van Vrijheid in Herdenken.

75 jaar vrijheid: Verhalenboekje Scouting in de oorlog

Dit jaar zou groots worden gevierd dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd van onderdrukking en bezetting en anno 2020 75 jaar leven in vrijheid. Met dat vooruitzicht is begin 2019 gestart met het verhalenproject Scouting in de oorlog. De ambitie was om 75 verhalen over Scouting en scouts in de Tweede Wereldoorlog te verzamelen.

Scouting verboden in de oorlog


Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bestond Scouting in Nederland uit meer organisaties, vanuit een kerkelijke of sociale achtergrond en aparte organisaties voor meisjes en jongens. Er waren ook andere jeugdbewegingen, waaronder de Nationale Jeugdstorm van de NSB.Na vergeefse pogingen van de NSB om de Scoutingorganisaties op te laten gaan in de Nationale Jeugdstorm werden alle Scoutingorganisaties in Nederland op 2 april 1941 door de Duitsers verboden. Landelijke leiders werden gevangen gezet en er kwamen zware straffen op bijeenkomsten en het dragen van het uniform.Het tegengestelde gebeurde: Scoutinggroepen en scouts bleven - fanatieker - doorgaan, want bij Scouting gaat het juist om ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.Veel scouts werden actief in het verzet en hebben hun leven daarmee op het spel gezet. Een groot aantal behoort tot de Nederlandse slachtoffers van de oorlog die we op 4 mei herdenken.

400 bijzondere verhalen


Het verhalenproject heeft inmiddels meer dan 400 verhalen opgeleverd. Verhalen die soms lezen als een jongensboek, maar vooral een beeld geven van de rol en positie van Scouting en scouts tijdens de Tweede Wereldoorlog.Die verhalen zijn allemaal te raadplegen op de site vrijheid.scouting.nl.

12 verhalen in boekje


Uit deze verzameling zijn twaalf verhalen geselecteerd om een beeld te geven van de rol en positie van Scouting en scouts tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn als korte leesverhalen samengebracht in het boekje Scouting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boekje van 32 pagina’s wordt op 30 april in digitale vorm als pdf verspreid onder alle leden en externe relaties van Scouting Nederland. De pdf is ook te downloaden op de site vrijheid.scouting.nl.