Headerafbeelding

Scouting Nederland onderdeel van Nationale Jeugdcoalitie

Bij Scouting bieden we jongeren de kans om sociaal, mentaal en fysiek sterker te worden door zich breed te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Zo dragen we bij aan een veerkrachtige samenleving en maken we zorg minder vaak nodig. Samen met verschillende organisaties op het gebied van cultuur, jeugdwerk, natuur en sport gaat Scouting Nederland zich inzetten voor een gezonde en leerzame invulling van de vrije tijd van kinderen en jongeren met de Nationale Jeugdcoalitie.

Wat bindt de Nationale Jeugdcoalitie

In de Position Paper lees je het volgende: "Om de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren gelijk te verdelen en te vergroten vinden we dat het beleid voor de jeugd niet alleen gericht moet zijn op voorkomen van ziekte en uitstellen van zorg maar juist ook op welbevinden. Daarbij willen we dit beleid duurzaam verankeren zodat bij een volgende crisis met oog op het welbevinden op de lange termijn vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling als essentieel wordt bestempeld. En bevorderen dat organisaties en partijen in vrijetijdsbesteding lokaal samenwerken om een gedifferentieerd vrijetijdsaanbod vorm te geven. Ten slotte gaat het om een doelgroep met een eigen belevingswereld. Daar moeten we niet over willen beslissen zonder hen te betrekken."

Wat gaat de Nationale Jeugdcoalitie zoal doen?

  • Samen zorgen we voor ondersteuning van professionals en vrijwilligers door draagvlak te creëren en te scholen;
  • Samen stimuleren we de zeggenschap van kinderen en jongeren door tools en voorbeelden over hoe je dit aan kunt pakken;
  • Samen adviseren we overheden over een integrale aanpak van vrijetijdsbesteding. 

Op 4 juli is de website van de coalitie gelanceerd: denationalejeugdcoalitie.nl