Headerafbeelding

Scouting Nederland bezorgd over houtstookverbod Utrecht

Scouting Nederland is geschrokken van het nieuws dat de gemeente Utrecht vanaf 2025 het stoken van hout in de open lucht wil verbieden, vanwege de mogelijke negatieve invloed van fijnstof op de gezondheid van omwonenden. Scouting Nederland, een organisatie die verantwoordelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, pleit voor een uitzondering voor Scoutingverenigingen.

Natuurlijk is de gezondheid van mensen belangrijk. Juist bij Scouting leren we verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Daarom is er bij Scouting al jaren beleid om duurzaam te stoken, op zodanige manier dat er zo weinig mogelijk overlast is voor de omgeving. Veel Scoutingverenigingen opereren bovendien niet in de directe nabijheid van omwonenden, en waar dit wel het geval is, bestaan vaak speciale afspraken met de gemeenten.

Scouting Nederland roept dan ook op om geen stookverbod in te voeren voor Scoutingverenigingen en benadrukt het belang van betrokkenheid bij dergelijke besluitvorming. Het afschaffen van de mogelijkheid tot vuur stoken neemt een culturele activiteit weg die diep verankerd is in de identiteit van Scouting.

Scouting en houtvuur

Wat zou Scouting zijn zonder een kampvuur? Het leren stoken van een goed vuur, koken op vuur en sociale activiteiten rond het vuur vormen historisch gezien een essentieel onderdeel van Scouting. Dat is niet voor niets. 

Kinderen en jongeren leren een vuur stoken dat minimale invloed heeft op de luchtkwaliteit en ze leren omgaan met de risico's van vuur. Dit is essentieel want vuur is en blijft een element in de natuur en hoort bij de mens. Het verdwijnen hiervan zou een stuk van de cultuur van Scouting en daarmee van onze samenleving wegnemen, waarin kinderen en jongeren nog verbonden zijn met de natuur. Bovenal vinden we het educatieve en pedagogische effect om verantwoordelijk om te gaan met vuur essentieel voor onze leden en samenleving.

Scouting staat voor actief samenspel, geïnspireerd op het buitenleven, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Respect voor zichzelf en de omgeving, het verkennen van grenzen, samenwerken met anderen, zelfredzaamheid in de natuur, en het organiseren van activiteiten met beperkte hulpmiddelen zijn fundamentele elementen van de Scoutingmethode.

Het leren omgaan met de natuur, primitief kamperen, en stoken en koken op vuur zijn onlosmakelijk verbonden met het Scoutingprogramma. Dit draagt niet alleen bij aan het begrip van de verbindende waarde van natuurelementen, maar ook aan het ontwikkelen van veerkracht en respect voor de natuurlijke omgeving. Voor Scouting Nederland is een programma zonder vuur stoken dan ook geen volwaardig Scoutingprogramma.

Lees meer over het Scoutingbeleid veilig en verantwoord stoken: