Headerafbeelding

Scouting Nederland in coalitie 'Manifest Ruimte voor Levende Rivieren'

Een coalitie van 13 partijen waaronder Scouting Nederland, de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging en Natuurmonumenten doet vandaag een dringende oproep aan de politiek om natuur leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het rivierengebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas. Op een symbolische plek, in Nijmegen aan de Waal, presenteert de coalitie het 'Manifest Ruimte voor Levende Rivieren'.

Bas Roels van WWF-NL: "Juist nu liggen er grote kansen voor natuurherstel in ons rivierengebied. En we beschermen hiermee Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, waar zeker de jongere generaties mee te maken krijgen.". Voorzitter van Scouting Nederland, Jaap Boot zegt hierover: "De natuur is van essentieel belang voor de persoonlijke ontwikkeling van jeugd en jongeren. Zij leren hoe de natuur werkt, wat ze voor je doet en hoe je goed voor de natuur kan zorgen als individu tegen klimaatverandering. Buiten spelen en leren zorgt op die manier voor mentaal sterkere wereldburgers."

Mensen snakken naar meer natuur

Marjon Kaper, directeur People & Community van de ANWB, ziet bovendien grote mogelijkheden voor recreatie als de uiterwaarden weer groen zijn: "Dat is zo belangrijk voor alle Nederlanders die snakken naar een beetje meer natuur in de buurt. Het kan als we willen. En voor de waterveiligheid moeten alle dijken en keringen toch al op de schop, dus laten we het dan meteen in één keer goed doen."

Rivieren weer levend maken

"Als je in het rivierlandschap bij Nijmegen rondstruint dan zie je wat ruim 30 jaar natuurontwikkeling aan fenomenale natuur heeft opgeleverd. Ontzettend veel soorten zijn weer terug, denk aan de bever, de zeearend, de zwarte populier en rivierprik. Meer ruimte voor natuur helpt ook in periodes van te veel of juist te weinig water. Want natuur neemt water op als een spons waardoor het langer in het gebied wordt vastgehouden. Ondanks die bewezen toegevoegde waarde is natuur in het huidige overheidsbeleid nog steeds geen vanzelfsprekende bondgenoot.", licht Bas Roels van WWF-NL toe. Sinds de lancering van het eerste plan 'Levende Rivieren’ in 1992 is er zo’n 23.000 hectare riviernatuur bij gekomen. Die omvang is vergelijkbaar met de grootte van de gemeente Amsterdam. De teller staat hiermee in totaal op zo’n 28.000 hectare natuur van de 68.000 hectare totale ruimte die er is tussen de dijken (Maas, Rijn, Waal, IJssel en Biesbosch). Volgens de opstellers is er langs onze rivieren voldoende ruimte voor meer natuur, maar is de huidige ruimte die natuur en mensen in het rivierengebied nu krijgen, te beperkt. In het manifest staat op een rij hoe de rivieren in Nederland weer levend kunnen worden gemaakt en wat provincies, waterschappen en gemeenten zelf kunnen doen. Het is tenslotte hun eigen achtertuin. De coalitie roept hen op om snel met de aanbevelingen aan de slag gaan.