Headerafbeelding

Ondanks aanpassingen toch veel kinderen op zomerkamp

De helft van de zomerkampen in Nederland kunnen dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers alsnog doorgaan. Dat is het resultaat van het onderzoek dat het Steunpunt KinderVakanties (SKV) in samenwerking met Scouting Nederland, YMCA Nederland, NUSO Speeltuinen en Jantje Beton onder de aangesloten groepen en achterban uitvoerden. Ondanks de onzekere tijd in het voorjaar, bieden de protocollen voor veel organisaties voldoende houvast om met aanpassingen de zomerkampen en dagactiviteiten uit te voeren.

Uit de enquête die Het Steunpunt KinderVakanties (SKV), Scouting Nederland, YMCA Nederland, NUSO Speeltuinen en Jantje Beton onder de aangesloten groepen en achterban heeft gehouden was dat een erg positieve conclusie. Het tekent de betrokkenheid die de vrijwilligers hebben naar de kinderen en jongeren en de organisatie waarmee zij de kampen en activiteiten uitvoeren. “We vonden het heel belangrijk dat juist deze zomer alle kinderen op zomerkamp konden. Daarom hebben we met de leiding goed gekeken naar het protocol en geprobeerd te zoeken naar kansen, waardoor we alsnog op Scoutingkamp konden gaan. En dat is gelukt! We gaan binnenkort genieten van een geweldige week.” – Wendy, welpenleiding.

Annuleringen

Ondanks deze positieve conclusie laat de enquête ook zien dat ongeveer de helft van de zomerkampen zijn geannuleerd. Vooral voor de jongeren van 13 tot 18 jaar gaan meerdere zomerkampen niet door. Een reden hiervoor is de onzekere aanloop hoe om te gaan met de 1,5 meter afstand voor deze doelgroep en dit niet kunnen waarborgen op de locatie. Dat het uiteindelijk allemaal veel soepeler kon en mocht kwam voor een aantal organisaties te laat. Aangegane verplichtingen en de zorg voor het welzijn van jongeren en vrijwilligers deed een deel van de zomerkamp aanbieders besluiten de kampen te annuleren.

Financiële onzekerheden

Hiernaast speelt ook dat er nog veel financiële onzekerheden zijn voor de zomerkampaanbieders. Hogere kosten zijn gemaakt in verband met de aangescherpte maatregelen. Terwijl de inkomsten niet hoger werden, zijn de annuleringen voor rekening van de aanbieders gekomen en worden er inkomsten gemist door het niet door kunnen laten gaan van diverse activiteiten.
Dit sluit aan bij de oproep in de petitie die onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer en geresulteerd heeft in een breed aangenomen motie die de regering oproept om samen met de gemeenten in Nederland te kijken hoe jeugd- en jongerenorganisaties geholpen kunnen worden.

Dagactiviteiten

De helft van de aanbieders van zomerkampen die de kampen hebben geannuleerd, bieden als alternatief dagactiviteiten aan voor kinderen en jongeren. Eén van de respondenten uit het onderzoek: “Wij hebben besloten niet op kamp te gaan i.v.m. de 1,5 meter regel en onze manier van op kamp gaan met hulp van ouders. We bieden nu 2 dagen dagprogramma per leeftijdsgroep. Leiding is wel gemotiveerd om dagactiviteiten aan te bieden binnen de geldende regels. Een kamp organiseren met de geldende beperkingen was voor onze leiding geen optie.”

Het belang van zomerkampen

Voor kinderen en jongeren is het kamp het hoogtepunt in het jaar. Samen met leeftijdsgenoten een paar nachten of een week weg van huis, uitgedaagd worden om grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Het is een vaak een boost voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling. Voor kinderen uit kwetsbare groepen, zoals kinderen uit een onveilige sociale- of ongunstige economische thuissituatie of kinderen met een beperking is dit extra van belang.