Headerafbeelding

Waarde vrijwillig jeugdwerk ruim €190 miljoen per jaar

Uit onderzoek van Ecorys naar de maatschappelijke waarde van vrijwillig jeugdwerk en speeltuinen in Nederland blijkt dat de activiteiten van vrijwilligersorganisaties gericht op kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar een aanzienlijke waarde hebben. Het gaat om activiteiten als ontmoeting, plezier, creativiteit, natuurbeleving, zingeving, sport en spel, die begeleid worden door vrijwilligers.

Ontwikkelen van vaardigheden

Volgens recent onderzoek zijn er in Nederland ruim 50 organisaties werkzaam in het vrijwillig kinder- en jongerenwerk, waaronder Scouting, YMCA en Jong Nederland. Samen met de speeltuinen bereiken deze organisaties zo’n 2 miljoen jeugdigen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Jantje Beton, in samenwerking met Scouting Nederland, YMCA, de branchevereniging LOS en het platform Ruimte voor de Jeugd. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van vrijwillig jeugdwerk voor kinderen, vrijwilligers, ouders en de maatschappij als geheel.

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwillig jeugdwerk effecten heeft op alle betrokkenen: jongeren, hun ouders, en de vrijwilligers die de activiteiten voor de jeugdigen uitvoeren. Zo leidt het vrijwillig jeugdwerk voor jongeren tot een verbeterde mentale en fysieke gezondheid, betere schoolprestaties en verminderde criminaliteit. Vrijwilligers ontwikkelen vaardigheden die hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarnaast zijn er nog effecten voor ouders en de samenleving. De maatschappelijke waarde van deze effecten wordt geraamd op tenminste €190 - €200 miljoen per jaar.

Bijna 600 van de 1000 Scoutinggroepen

De uitkomst van het onderzoek onderstreept het belang van het (financieel) ondersteunen van het vrijwillig jeugdwerk en speeltuinen. Op veel plaatsen in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Juist daarom doen deze week vele jeugdclubs mee met de Jantje Beton collecte. Vanuit de opbrengsten financieren zij speelkansen voor kinderen. Bijna 600 van de 1000 Scoutinggroepen doen mee aan de Jantje Beton collecte.