Headerafbeelding

Koningin Máxima bezoekt Mini-Jamboree ‘Jonge leiders maken de toekomst’

Jeugd en jongerenorganisaties zoals Scouting leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde positieve ontwikkeling van jongeren. Ze zorgen ervoor dat jongeren lekker in hun vel zitten en zelfvertrouwen opdoen, waardoor ze kunnen groeien tot jongvolwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en hun omgeving. Het zijn gezonde leiders van de toekomst in onze samenleving. Dit is de boodschap in een bijeenkomst ‘Jonge leiders maken de toekomst’ die Scouting organiseerde in aanwezigheid van beschermvrouwe Koningin Máxima.

Bestuurders en beslissers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kwamen bij elkaar in Woerden om rond een kampvuur in gesprek te gaan met Scoutingjongeren. Zij vertelden uit eigen ervaring wat het betekent om spelenderwijs, in een vereniging waar ze zich thuis voelen, te kunnen groeien in hun persoonlijk leiderschap.

Verantwoordelijkheid nemen en krijgen

Norah (20): “In een veilige omgeving waar we gewaardeerd worden en onze talenten kunnen ontdekken, leren we samenwerken, uitdagingen aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en anderen. Veel jonge scouts krijgen het zelfvertrouwen én de skills om een leider te worden binnen Scouting of daarbuiten.

Jaap Boot, voorzitter van Scouting Nederland ziet dat het belang van organisaties zoals Scouting steeds meer gezien wordt. “Zeker in coronatijd waarin de zelfontplooiing van de jeugd toch een beetje stilstond maar bij Scouting redelijk door kon gaan. Maar als je ziet wat er door de samenleving wordt geïnvesteerd in jeugd- en jongerenzorg, terwijl organisaties zoals Scouting, preventief zoveel impact hebben op het welzijn, denk ik dat de aandacht nog niet voldoende is. Daarom organiseert Scouting Nederland deze Mini-Jamboree. We willen dat overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, vandaag hoort en ziet wat de waarde is van dit niet-formeel leren. Zodat we meer samen kunnen optrekken. Hoe kunnen we elkaar versterken, waar kunnen we van elkaar leren? Niet alleen voor het welzijn van jongeren nu, maar ook omdat hier onze gezonde leiders van de toekomst vandaan komen.” De aanwezigen hebben zich uitgesproken dat samenwerken en elkaar versterken in de toekomst nodig is.

Kampvuurgesprekken

Koningin Máxima nam deel aan de kampvuurgesprekken met jongvolwassen scouts over leiderschapskwaliteiten en niet-formeel leren. Daarnaast namen ook overheids- en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven deel uit van deze kampvuursessies. Onder hen waren onder andere de ministeries van VWS en OCW, Rabobank, GGD GHOR Nederland, MindUS, Randstad, VNG, Nationale Postcodeloterij, NJI en Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Waarden die bij Scouting veel aandacht krijgen nemen de jongeren hun hele leven met zich mee. Zoals het feit dat iedereen zijn unieke talenten heeft, je bent altijd wel ergens goed in. Het belang van samenwerking, hoe je dat doet of bewust omgaan met de natuur. Als het even lastig is, ga je niet bij de pakken neer zitten, maar ga je samen op zoek naar een oplossing. Dit draagt allemaal bij aan het verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en hun omgeving.

De deelnemende organisaties waren onder de indruk van de vaardigheden die scouts opdoen en zeggen daar nog veel van te kunnen leren. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: "Organisaties zoals Scouting Nederland zijn erg belangrijk voor de mentale gezondheid van jongeren. Met hun activiteiten - die zijn gericht op samenwerken, het aangaan van uitdagingen, saamhorigheid, het buitenleven in de natuur, het oplossen van problemen en het om hulp vragen - draagt Scouting op positieve wijze bij aan de persoonlijke ontwikkeling en daarmee de mentale gezondheid van jongeren. MIND Us en Scouting bundelen dan ook kennis en ervaringen om zo tot oplossingen te komen die leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid onder jongeren."

Scoutingvoorzitter Jaap Boot roept de samenleving tot slot op tot samenwerking. "Scouting heeft de samenleving veel te bieden. Maar andersom kunnen onze 1000 verenigingen het ook niet alleen en hebben we de samenleving nodig. Als het gaat om vergunningen, financiering, rekening houden met beperkende maatregelen, vrijwilligers die helpen, Scouting is van en voor ons allemaal.”

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met ruim 110.000 leden. De activiteiten zijn niet alleen gericht op praktische vaardigheden in het buitenleven, maar ook op samenwerken, uitdagingen aangaan en leiding geven, waardoor sociale vaardigheden en zelfvertrouwen worden versterkt. Binnen Scouting is aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Scouting Nederland werkt samen met stichting MIND Us, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is, bij het invoeren van ‘De Checkers’. Dit is een tool waarmee vrijwilligers en professionals die met jongeren werken kunnen helpen bij signaleren, herkennen en verbinden als een jongere bijvoorbeeld niet lekker in zijn of haar vel zit.