Headerafbeelding

Bewegen is essentieel, ook bij Scouting

De Tweede Kamer heeft op 21 december de motie om 'te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk toegevoegd kan worden aan de lijst van essentiële sectoren' aangenomen. Als jeugdorganisatie vinden we dit een mooie ontwikkeling en we leveren graag onze bijdrage om te komen tot werkbare randvoorwaarden. Samen met leeftijdsgenoten actief bezig kunnen zijn is voor kinderen en jongeren essentieel. In de afgelopen periode is gelukkig ook rekening gehouden met jeugdbijeenkomsten zoals bij Scouting en speeltuinen, naast kinderen en jongeren die sporten en bewegen bij een sportvereniging. Ook bij ons en onze partner-jeugdorganisaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de fysieke en mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd. Ruimte voor bewegen als essentiële sector geeft ons de mogelijkheid het verschil te maken en Nederland gezond te houden.