Headerafbeelding

2021 voor vrijwilligers: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet

In 2021 is het het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Vereniging NOV heeft daarom de campagne Mensen maken Nederland in het leven geroepen. In deze campagne zet Vereniging NOV zich samen met andere vrijwilligersorganisaties in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn. Scouting Nederland doet uiteraard ook mee!

Twee jaar lang hebben allerlei vrijwilligersorganisaties het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet voorbereid. Het jaar, geopend op 2 december 2020 door Koningin Máxima, is bedoeld om meer mensen te betrekken: Nederland telt al bijna 7 miljoen Vrijwilligers. Toch missen we jou nog!

Cijfers van het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder uren vrijwillig in voor de ander en de samenleving. En dat terwijl allerlei maatschappelijke problemen juist vragen om meer betrokkenheid, of het nou gaat om sport en bewegen, gezondheid, analfabetisme, zorg of bijvoorbeeld natuur. Ons land wordt gemaakt door iedereen die er woont. Door de miljoenen mensen voor wie andere mensen helpen de normaalste zaak van de wereld is en die graag vrijwilligerswerk doen. Het geeft veel voldoening en brengt ons in contact met mensen die we anders nooit hadden ontmoet. ‘Mensen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021.

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Jaar Vrijwilliger Inzet op deze website.

Scouts maken Nederland avontuurlijker, uitdagender en beter!

Mensen maken Nederland is dé campagne waarmee aandacht wordt geschonken aan het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Voor iedereen die wil laten zien dat Mensen Nederland maken is er een speciale toolkit. Met die toolkit kan iedereen in een handomdraai laten zien waarom mensen zo belangrijk zijn voor zijn initiatief, gemeente of doel. Uiteraard doet Scouting Nederland ook mee! En wel met de volgende slogans:

  • Mensen maken Nederland uitdagender
  • Mensen maken Nederland avontuurlijker
  • Mensen maken Nederland beter