Scouting en lobbyen

Scouting en lobbyen

Infoblad met informatie over belangenbehartiging / lobby op lokaal niveau, het onderhouden van contacten met de gemeente, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren en de gemeenteraad.