Participeren? Dat doen we al jaren!

Participeren? Dat doen we al jaren!

Samen voor een betere maatschappij: zeven vrijwilligers aan het woord over wat Scouting hen heeft gebracht en hoe zij de vaardigheden die ze bij Scouting hebben opgedaan, inzetten in de maatschappij. Ze zijn door Scouting bewuster van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen in hun werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.