fotolijn

Scouting en gemeentelijk beleid

Documenten

Werkbezoek organiseren

Werkbezoek organiseren

Organiseer eens een werkbezoek voor de raadsleden en wethouders van jouw gemeente!

Lobbyfolder NOV

Lobbyfolder NOV

Lobbyfolder NOV voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Position paper gemeenteraadsverkiezingen

Position paper gemeenteraadsverkiezingen

Een position paper die je kunt gebruiken bij de lobby richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Jaarkalender Scouting

Jaarkalender Scouting

Een goede tool bij het zoeken van het juiste contactmoment met de gemeente is deze jaarkalender. De jaarkalender bevat verschillende momenten in het jaar waarop het logisch is om proactief contact te zoeken met de gemeente. Hierin zijn verschillende activiteiten opgenomen die veel Scoutinggroepen doen. Uiteraard kies je hieruit alleen de activiteiten die voor jouw Scoutinggroep van toepassing zijn.

Niet-formeel leren in de praktijk

Niet-formeel leren in de praktijk

Folder over het niet-formeel leren in de praktijk bij Scouting.

Participeren? Dat doen we al jaren!

Participeren? Dat doen we al jaren!

Samen voor een betere maatschappij: zeven vrijwilligers aan het woord over wat Scouting hen heeft gebracht en hoe zij de vaardigheden die ze bij Scouting hebben opgedaan, inzetten in de maatschappij. Ze zijn door Scouting bewuster van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen in hun werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.

Onderzoeksrapport sociaal economische impact Scouting Nederland

Onderzoeksrapport sociaal economische impact Scouting Nederland

Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro. Dit concludeert adviesbureau voor duurzaam ondernemen Steward Redqeen op basis van wetenschappelijk onderzoek en interviews met respondenten. De inzet van 25.000 vrijwilligers heeft significant positieve effecten op gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsvorming onder de 87.000 jongere leden van Scouting Nederland.

Scouting en lobbyen

Scouting en lobbyen

Infoblad met informatie over belangenbehartiging / lobby op lokaal niveau, het onderhouden van contacten met de gemeente, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren en de gemeenteraad.

Onderzoek Maatschappelijke Waarde van Scouting in beeld

Onderzoek Maatschappelijke Waarde van Scouting in beeld

Onderzoek, in 2009 uitgevoerd door de DSP-groep, over de maatschappelijke waaarde van Scouting.

Downloads