fotolijn

Toestemmingsformulier op kamp in het buitenland (PDF-versie)

Toestemmingsformulier op kamp in het buitenland (PDF-versie)

Om met kinderen te reizen waarover je niet zelf het ouderlijk gezag hebt, moet je toestemming hebben van de gezaghebbende ouders. Let op, dat bij gescheiden ouders beide ouders meestal gezaghebbende zijn en dus allebei toestemming moeten geven. Als je reist naar het buitenland kan op deze toestemming worden gecontroleerd. Zorg er voor dat je een ondertekend toestemmingsformulier hebt en daarbij een kopie van het id-bewijs van de gezaghebbende ouders.

Downloads