Spelvisie - Presentatie per speltak

Spelvisie - Presentatie per speltak

Een presentatie over de spelvisie per speltak met informatie over de activiteitengebieden, insignes, leeftijdsgrenzen, doorlopende leerlijn (progressie) wet en belofte en speltakken in het algemeen.