fotolijn

Module Teamleiders

Documenten

Handreiking voor teamleiders

Handreiking voor teamleiders

Module Teamleiders - Handreiking voor teamleiders.

Test teamtaken

Test teamtaken

Module Teamleiders - Test teamtaken.

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

Module Teamleiders - Taken en verantwoordelijkheden.

Stellingenspel

Stellingenspel

Module Teamleiders - Stellingenspel.

Rollenspellen

Rollenspellen

Module Teamleiders - Rollenspellen.

Problemenmarkt

Problemenmarkt

Module Teamleiders - Problemenmarkt.

Kernkwaliteiten 2

Kernkwaliteiten 2

Module Teamleiders - Kernkwaliteiten.

Kennismaking

Kennismaking

Module Teamleiders - Kennismaking.

Breinontwikkeling

Breinontwikkeling

Module Teamleiders - Breinontwikkeling.

Activiteitenprogramma en bewaking kwaliteit

Activiteitenprogramma en bewaking kwaliteit

Module Teamleiders - Activiteitenprogramma en bewaking kwaliteit.

Downloads