Scouting Nederland Nieuwsbrief - Nr. 1 - 2016

Scouting Nederland Nieuwsbrief - Nr. 1 - 2016

De Scouting Nederland Nieuwsbrief wordt drie keer per jaar verstuurd naar Eerste en Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden jeugd- en jongerenbeleid en (sociaal)maatschappelijke organisaties waarmee Scouting Nederland samenwerkt of relaties onderhoudt.