Infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag, de rubrieken die binnen Scouting ingevuld moeten worden, de wijze van aanvragen van eHerkenning en een digitale VOG (elevog) en het aanvragen van de gratis VOG.