fotolijn

Folder landelijk opvangteam (LOT)

Folder landelijk opvangteam (LOT)

Wanneer het noodlot toeslaat verleent het landelijk opvangteam (LOT) deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scoutinggroepen. Onder calamiteiten verstaan we ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Hierbij valt te denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur.

Downloads