fotolijn

Signaalkaarten omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaalkaarten omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Om leidinggevenden te ondersteunen in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is, naast het stappenplan in de handleiding, een op speltakken gerichte signaalkaart ontwikkeld.

Downloads