fotolijn

Handleiding omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Handleiding omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handleiding beschrijft de manier waarop we bij Scouting Nederland, met behulp van een stappenplan, kunnen omgaan met signalen vanhuislijk geweld en/of kindermishandeling. Om leidinggevenden te ondersteunen in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is, naast het stappenplan, een op speltakken gerichte signaalkaart ontwikkeld.

Downloads