fotolijn

Overige informatie

Documenten

Voorbeeld financiële stukken groepsvereniging en beheerstichting

Voorbeeld financiële stukken groepsvereniging en beheerstichting

Door Scouting Nederland wordt aanbevolen om te werken met een groepsvereniging en een beheerstichting. Elk orgaan met zijn eigen verantwoordelijkheid. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland zijn de verantwoordelijkheden benoemd. Als er sprake is van twee rechtspersonen, moeten er ook twee administraties gevoerd worden. Omdat de beheerstichting diensten levert aan de groepsvereniging, bijvoorbeeld het gebouw, zal er een financiële band zijn. Vaak zal dit de huur zijn die de groepsvereniging betaald aan de beheerstichting. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van de financiële stukken van de groepsvereniging en van de beheerstichting.

Veranderingen verzekeringen bij formele groepsvereniging

Veranderingen verzekeringen bij formele groepsvereniging

Gevolgen voor verzekeringen bij oprichting groepvereniging.

Model financieel overzicht

Model financieel overzicht

De balans van de stichting, activa en passiva.

Downloads