Verstrekken persoonsgegevens vanuit Scouts Online

Verstrekken persoonsgegevens vanuit Scouts Online

Regelmatig ontvangt Scouting Nederland vragen over het verstrekken van gegevens uit de ledenadministratie (Scouts Online). Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mail naar leden omtrent een Scoutingactiviteit maar ook vragen vanuit 'derden'. Uit het oogpunt van Privacywetgeving en afspraken binnen Scouting is dit beleidsdocument / infoblad beschikbaar gesteld. Per organisatieniveau staat beschreven wat wel en niet kan of mag met betrekking tot het verstrekken van of gebruik van persoonsgegevens uit Scouts Online.