fotolijn

Privacywet en bescherming persoonsgegevens

Categorieën

Documenten

Model verwerkingsregister

Model verwerkingsregister

Als organisatie moet je vastleggen wat je met persoonsgegevens doet. Dat doe je in een verwerkingsregister. Je kunt hiervoor dit format gebruiken, zodat je alle informatie overzichtelijk bij elkaar hebt. 

Voorbeeldpresentatie Scouting & Privacy

Voorbeeldpresentatie Scouting & Privacy

In 2018 worden door Scouting Nederland verschillende presentaties gegeven over de gevolgen van de privacywetgeving voor Scouting. Deze voorbeeldpresentatie kun je gebruiken om de informatie uit deze sessies te delen met de vrijwilligers binnen je groep.

Documentatie privacywetgeving (complete ZIP)

Alle informatie rondom de privacywetgeving en de daarvoor benodigde bestanden in een handige bundel om in één keer te downloaden. Deze map bevat het privacybeleid, procedure datalekken, het format inschrijf- en gezondheidsformulier, de checklist privacy en de modelovereenkomst voor het delen van persoonsgegevens.

Procedure datalekken (dataverwerkers)

Procedure datalekken (dataverwerkers)

In het kader van de Privacywetgeving (GDPR / AVG) geldt de meldplicht datalekken. Met dezemeldplicht is bij wet geregeld dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra er sprake is van een datalek. Dit geldt ook voor Scoutinggroepen, -regio’s en andere organisatieonderdelen die in het kader van de wetgeving gezien worden als ‘bewerker’ van gegevens van de organisatie Scouting Nederland.

Privacy Statement Scouting Nederland

Privacy Statement Scouting Nederland

Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparantScouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparantinformeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over deverwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen. Het privacystatement blijft van toepassing binnen de nieuwe AVG (2018). Kijk op www.scouting.nl/privacy voor meer informatie en het volledige privacybeleid. 

Checklist privacy en verwerkingen

Checklist privacy en verwerkingen

Het bewust en veilig werken met persoonsgegevens vinden we bij Scouting belangrijk. Het bewust en veilig werken met persoonsgegevens vinden we bij Scouting belangrijk. Ga je aan de slag met persoonsgegevens of heb je voor een bepaalde taak gegevens nodig? Gebruik dan de checklist, zodat je zeker weet dat je de gegevens voor jouw doelkunt gebruiken.

Privacybeleid Scouting Nederland

Privacybeleid Scouting Nederland

Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Het privacybeleid van Scouting Nederland beschrijft deze informatie en alle zaken omtrent privacy en persoonsgegevens binnen de vereniging. Het privacybeleid is vastgesteld in 2016 en blijft onder de nieuwe AVG (GDPR) van 2018 van toepassing.

Meer informatie over de nieuwe privacywetgeving (AVG) voor Scoutinggroepen is hier te vinden.

Verstrekken persoonsgegevens vanuit Scouts Online

Verstrekken persoonsgegevens vanuit Scouts Online

Regelmatig ontvangt Scouting Nederland vragen over het verstrekken van gegevens uit de ledenadministratie (Scouts Online). Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mail naar leden omtrent een Scoutingactiviteit maar ook vragen vanuit 'derden'. Uit het oogpunt van Privacywetgeving en afspraken binnen Scouting is dit beleidsdocument / infoblad beschikbaar gesteld. Per organisatieniveau staat beschreven wat wel en niet kan of mag met betrekking tot het verstrekken van of gebruik van persoonsgegevens uit Scouts Online. 

Downloads