fotolijn

Verstrekken persoonsgegevens vanuit Scouts Online

Verstrekken persoonsgegevens vanuit Scouts Online

Regelmatig ontvangt Scouting Nederland vragen over het verstrekken van gegevens uit de ledenadministratie (Scouts Online). Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mail naar leden omtrent een Scoutingactiviteit maar ook vragen vanuit 'derden'. Uit het oogpunt van Privacywetgeving en afspraken binnen Scouting is dit beleidsdocument / infoblad beschikbaar gesteld. Per organisatieniveau staat beschreven wat wel en niet kan of mag met betrekking tot het verstrekken van of gebruik van persoonsgegevens uit Scouts Online. 

Downloads