fotolijn

Beheer en onderhoud van Scoutinggebouwen en -terreinen

Categorieën

Documenten

Calamiteitenplan voorbeeld (wordversie)

Calamiteitenplan voorbeeld (wordversie)

Voorbeeld van een calamiteitenplan voor je Scoutinggroep (gebouw)

Calamiteitenplan voorbeeld (wordversie)

Calamiteitenplan voorbeeld (wordversie)

Voorbeeld van een calamiteitenplan voor je Scoutinggroep (gebouw)

Infoblad incidentele verhuur

Infoblad incidentele verhuur

Heel veel Scoutinggroepen verhuren hun gebouw. Verhuur is een van de mogelijkheden om je beheerlasten te kunnen dragen. In dit infoblad vind je algemene informatie over verhuur van het Scoutinggebouw voor incidentele activiteiten, zoals kampen van andere groepen, vergaderingen, en bijeenkomsten.

Onderhoud en vervanging inventarisatie

Onderhoud en vervanging inventarisatie
Inventarisatieformulier dat je kunt gebruiken om planmatig met onderhoud van je Scoutinggebouw aan de slag te gaan.

Regelgeving - onderhoud en vervanging MJOP

Regelgeving - onderhoud en vervanging MJOP
Een voorbeeld van een meerjaren onderhoudsplan in excel waarmee je planmatig het beheer en onderhoud van je scoutinggebouw aan kunt pakken en inzicht hebt in de financiele gevolgen op lange termijn.

Accommodatiegids machtigingsformulier

Accommodatiegids machtigingsformulier

Opgave en machtingsformulier voor opgave van groepsaccommodaties die niet van Scoutinggroepen zijn in de accommodatiegids online van Scouting Nederland.

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging

Informatie over het planmatig aanpakken van het beheer en onderhoud van je Scoutinggebouw.

Je gebouw in de accommodatiegids

Je gebouw in de accommodatiegids

Handleiding voor de accommodatiegids online met informatie over het toevoegen en wijzigingen van locaties en de aanwezige voorzieningen.

Accommodatieboek

Accommodatieboek

Het Accommodatieboek ondersteunt groepen bij het beheer van hun Scoutinggebouw of wachtschip. Het biedt de mogelijkheid alle relevante en belangrijke documenten die te maken hebben met het gebouw, wachtschip of terrein op ??n plek te verzamelen en biedt daarmee de basis voor een goed beheer van Scoutingvastgoed.

Informatie verhuur aan Buitenschoolse Opvang (BSO)

Informatie verhuur aan Buitenschoolse Opvang (BSO)

Informatieblad over verhuur van Scoutingaccommodaties aan Buitenschoolse Opvang (BSO)

Verlengde Schooldag

Verlengde Schooldag

Brochure over Scouting en de verlengde schooldag uit 2001 met informatie en tips die je ook goed kunt gebruiken als je actief wilt zijn met buitenschoolse opvang.

BSO en Scouting - Scoutinggroepen met een BSO

BSO en Scouting - Scoutinggroepen met een BSO

Overzicht van Scoutinggroepen waarvan het gebouw gebruikt wordt door Buitenschoolse opvang.

Modelhuurovereenkomst stichting-vereniging

Modelhuurovereenkomst stichting-vereniging

Voorbeeld huurovereenkomst voor het verhuur van een Scoutinggebouw door de beheerstichting aan de groepsvereniging.

Modelhuurovereenkomst BSO

Modelhuurovereenkomst BSO

Voorbeeld huurovereenkomst voor de verhuur van je Scoutinggebouw aan een organisatie die het gebouw gebruikt voor Buitenschoolse opvang.

Modelhuurovereenkomst incidenteel verhuur

Modelhuurovereenkomst incidenteel verhuur

voorbeeld huurovereenkomst voor het incidentele verhuur van Scoutinggebouwen, bijvoorbeeld aan andere Scoutinggroepen, scholen en jeugdvereningen voor zomer- en weekendkampen.

Downloads