fotolijn

Subsidies en fondsen

Categorieën

Documenten

Rabobank coöperatiefonds

Rabobank coöperatiefonds

Informatie over het Rabobank Cooperatiefonds.

Subsidiemogelijkheden en fondsen

Subsidiemogelijkheden en fondsen

Algemene informatie over fondsen waar Scoutinggroepen een beroep op kunnen doen, zoals bij nieuw- en verbouwprojecten en maatschappelijke projecten.

Kampsubsidie NSGK (informatie en aanvraagformulier)

Kampsubsidie NSGK (informatie en aanvraagformulier)

Ook in 2019is het voor Scoutinggroepen weer mogelijk een bijdrage te vragen voor kampen met scouts met een beperking. In bijgaand infoblad vindt je informatie over de mogelijkheid voor groepen met scouts met een beperking / handicap om een aanvraag voor een bijdrage voor het zomerkamp te doen bij de NSGK. In deze download vind je ook het aanvraagformulier.

Gemeentelijke subsidies

Gemeentelijke subsidies

Infoblad over gemeentelijke subsidies voor Scouting, de diverse vormen van subsidie zoals projectsubsidie, waarderingssubsidie, subsidie deskundigheidsbevordering of activiteitensubsidie.

Fondsen voor scouts met een beperking

Fondsen voor scouts met een beperking

Infoblad met een overzicht van subsidieregelingen en fondsen die zich primair of ook richten op scoutinggroepen voor kinderen met een beperking (BE/BV groepen).

Jantje Beton

Jantje Beton

Infoblad over de subsidiemogelijkheden van het fonds Jantje Beton zoals subsidie voor het inrichten van een speelbare buitenruimte.

Fonds ontwikkelingssamenwerking

Fonds ontwikkelingssamenwerking

Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking is een fonds van Scouting Nederland, dat bedoeld is voor de medefinanciering van kleinschalige projecten van Scouting en Guiding in ontwikkelingslanden en landen in Oost-Europa. Aanvragen voor financiering van deze projecten kunnen gedaan worden door Nederlandse groepen en/of regio?s

Fonds Els Gout van Eek

Fonds Els Gout van Eek

Het Fonds Els Gout-van Eek is een fonds van Scouting Nederland dat is bedoeld om internationale uitwisseling van Scouts in de leeftijd van 14 tot 25 jaar te bevorderen. Iedere Nederlandse Scout in die leeftijdscategorie kan een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds om de kosten van een internationale uitwisseling te dekken. Om voor financiering in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Downloads