fotolijn

Financieel beleid

Documenten

Vergelijking bankkosten

Vergelijking bankkosten

Op verzoek van de landelijke raad hebben de financiële specialisten van het Kennisnetwerk een vergelijking gemaakt van de bankkosten bij diverse banken.

Voorbeeld financiële stukken groepsvereniging en beheerstichting

Voorbeeld financiële stukken groepsvereniging en beheerstichting

Door Scouting Nederland wordt aanbevolen om te werken met een groepsvereniging en een beheerstichting. Elk orgaan met zijn eigen verantwoordelijkheid. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland zijn de verantwoordelijkheden benoemd.

Als er sprake is van twee rechtspersonen, moeten er ook twee administraties gevoerd worden. Omdat de beheerstichting diensten levert aan de groepsvereniging, bijvoorbeeld het gebouw, zal er een financiële band zijn. Vaak zal dit de huur zijn die de groepsvereniging betaald aan de beheerstichting. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van de financiële stukken van de groepsvereniging en van de beheerstichting.

Voorkomen van fraude

Voorkomen van fraude

Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken met geld. Wanneer je over het beheer geen zorgvuldige afspraken maakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. In dit infoblad vind je een overzicht aan eenvoudige maatregelen om fraude binnen Scoutinggroepen tegen te gaan.

Financieel beleid voor je groep

Financieel beleid voor je groep

Financieel beleid voor je groep is belangrijk voor de toekomst. Hoe ga je om met afschrijven, sparen, het opvangen van tekorten of onvoorziene uitgaven.

Lidmaatschapsfolder

Lidmaatschapsfolder

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap? Informatie over het lidmaatschap, contributie en de lidmaatschapsvoordelen van Scouting Nederland.

Taken van de kascommissie

Taken van de kascommissie

Een presentatie over de verantwoordelijkheden en taken van een kascommissie

Voorbeeld financiële stukken groepsvereniging en beheersstichting (Excel format)

Voorbeeld financiële stukken groepsvereniging en beheersstichting (Excel format)

Voorbeeld in Excel van de financiele stukken van een groepsvereniging en een beheerstichting.

Downloads